František Chaloupecký: Podporujeme rozvoj kontaktů s Čínou

2022-11-07 12:04:16
Sdílej:

Čína se stane ve střednědobém horizontu největší ekonomikou světa. Svaz průmyslu a dopravy by uvítal, kdyby české firmy a podnikatelé měli stejné podmínky z hlediska výměny zboží s ČLR jako jejich partneři, respektive konkurenti ze zemí Evropské unie. Řekl to v rozhovoru pro CMG viceprezident českého Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký.

Velkým problémem dnešní doby je energetická krize. Jak se tato skutečnost projevuje u členů Svazu průmyslu a dopravy?

Musím konstatovat, že v současné době z hlediska zastropování cen energií velké firmy nejsou pokryty vůbec. Tato situace se projeví v I. kvartále příštího roku a bude zcela jistě velmi složitá. Samozřejmě, pokud velké firmy nebudou schopny fungovat, bude to mít katastrofální dopad také na řetězce dodavatelských a subdodavatelských firem. Ta situace je velmi složitá, protože když vedení takového koncernu, jako Volkswagen, které je velmi obezřetné a opatrné ve svých výrocích, otevřeně mluví o tom, že v případě, že nebude zaručena funkčnost firem, jako je Škoda Auto, tak počítá s přemístěním výroby ze střední Evropy, tak to je podle mě velmi silné varování. Jde o mimořádně nebezpečnou záležitost, protože to jsou zcela nevratné věci. Tohle bychom měli mít na zřeteli, a proto máme tak silné obavy.

Musím připomenout, že jsme přežili dva roky covidu, sice dost dobrodružně, ale přežili jsme je, a nyní dostáváme opět velmi těžké rány. Konkurenceschopnost našich firem je vážně ohrožená, když si vezmete, že Spolková republika Německo, jako náš největší partner, nafinancuje do průmyslu 200 miliard EUR, tak naše konkurenceschopnost se úplně ztrácí.

Jak bude podle vás český průmysl v dalších letech vypadat?

Podle našeho názoru je český průmysl z hlediska tvorby HDP v současné době nenahraditelný jakýmkoliv jiným segmentem. Samozřejmě, jak v době covidu, anebo i v období jiných krizí, si firmy dovedly poradit z hlediska funkčnosti, protože čeští, moravští a slezští podnikatelé mají dobrý fundament, jsou flexibilní, gramotní a pracovití. Takže je tady nějaká naděje, že tuto dobu můžeme přečkat, ale právě řetězení těchto dopadů znamená, že firmy už jsou finančně vyčerpané.

Tím se dostáváme k bankovní sféře a můžeme se podívat na schopnost financování v České republice a v zahraničí. Když dám příklad z vlastní firmy, tak úroky z finančních prostředků, které mám v bance, nejsou ani jedno procento a za úvěr platím přes 6 %. Takže financování je další zásadní věc. Zase mohu uvést příklad z vlastní zkušenosti: když jsem pomáhal řešit financování konkrétních uzavřených projektů tradiční české firmy v Egyptě, tak Česká exportní banka, která by měla tyto záležitosti řešit, zklamala na celé čáře. Bohužel, tohle je realita. České firmy mají velký problém z hlediska financování a vůbec přístupu k rozumným podmínkám z hlediska sazeb splatností atd.

A jak byste v kontextu toho všeho, zhodnotil postup vlády?

Jako pomalý, neúčinný, neadekvátní situaci a bohužel horší než v mnoha zemích Evropské unie. To znamená, že dopady na naše firmy jsou opravdu možná nejdrastičtější.

Česká republika je silně exportně zaměřena. Většinou se jedná o trhy Evropské unie, vysoký podíl ale zaujímaly také východní trhy, které se v podstatě rozpadly. To všechno má dopad na český průmysl. Daří se nahradit tyto trhy v jiných zemích v dostatečné míře?

K tomu chci říct, že Svaz na posledním představenstvu odsouhlasil podnět pro vznik pracovní skupiny pro rozvojové země.

Samozřejmě u otevřené ekonomiky, kterou jsme, je export úplně zásadní. Výpadek vývozu, konkrétně na ruský trh, české firmy pociťují dost zásadně. Zase mohu poukázat na svoji firmu, kdy jsem musel po 25 letech ukončit podle platné legislativy export do Ruské federace. V březnu jsme tento vývoz museli ukončit, zaměstnanci, kteří to zajišťovali, ukončili činnost. U nás to znamená výpadek desítek milionů korun, který musíme nahradit.

Nabízí se Čína z hlediska nahrazení některých trhů…

Mám tuto oblast ve své gesci a mám v ČLR také obchodní partnery. Na rozvoji kontaktů s ČLR spolupracuji také s Česko-čínskou smíšenou obchodní a průmyslovou komorou. Dosud není prakticky možné se osobně setkávat a jednání probíhají pouze videokonferenčně. Snažíme se pokračovat v projektech.

Jedním z nich je projekt »Pitná voda pro každou rodinu«. Jedná se o český patent, a tento výrobek je také patentován v Číně. Co se týká Číny, je realitou, že se stane ve střednědobém horizontu největší ekonomikou světa. Chci také zdůraznit, že Evropská unie uznává politiku jedné Číny.

Mám osobní zkušenosti s tím, jakým způsobem fungují rakouští, němečtí, nebo španělští podnikatelé a firmy v Číně a my máme umělé bariéry, vyplývající z politické oblasti. Považovali bychom za přínosné, kdyby české firmy a podnikatelé měli stejné podmínky z hlediska výměny zboží s ČLR, jako naši partneři, respektive konkurenti ze zemí Evropské unie. Považovali bychom za správné, aby kroky naší politické reprezentace v této oblasti byly, co se týká dopadů na podnikatelskou sféru, srovnatelné formou a obsahem s kroky politických garnitur v zemích EU.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree