Xi Jinping se zúčastnil 17. summitu lídrů G20 a pronesl důležitý projev

2022-11-15 14:28:03
Sdílej:

15. listopadu místního času byl na Bali v Indonésii zahájen 17. summit lídrů G20. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se zúčastnil summitu a přednesl důležitý projev nazvaný „Společně čelíme výzvám doby a budujme světlou budoucnost“.

Xi Jinping ve svém projevu poukázal na to, že dnešní svět prochází hlubokými změnami nevídanými za celé století. V současné době se epidemie COVID-19 opakovaně oživuje, zranitelnost světové ekonomiky je stále výraznější, geopolitická situace je napjatá, globální správa je vážně nedostatečná a mnohonásobné krize, jako je potravinová a energetická krize, se překrývají a lidský vývoj čelí velkým výzvám. Různé země by měly vytvořit smysl pro společenství se sdílenou budoucností lidstva, obhajovat mír, rozvoj, spolupráci a oboustranně výhodné výsledky, usilovat o to, aby jednota nahradila rozdělení, spolupráce nahradila konfrontaci a tolerance nahradila exkluzivitu, společně vyřešit problém „co se stalo světu a co bychom měli dělat“ a společně překonat obtíže a vytvořit lepší budoucnost.

Xi Jinping zdůraznil, že členové G20 jsou všechno velké země na světě a v regionu a měly by odrážet odpovědnost velkých zemí, hrát příkladnou roli a usilovat o rozvoj pro všechny země, o blaho lidstva a pokrok světa.

Chceme podporovat inkluzivnější globální rozvoj. Jednota je síla, rozdělení nemá východisko. Žijeme ve stejné globální vesnici, čelíme různým rizikům a výzvám a měli bychom si pomáhat, protože jsme na jedné lodi. Vytváření hranic podle ideologií a zapojování se do blokové politiky a táborové konfrontace pouze rozdělí svět a zbrzdí globální rozvoj a lidský pokrok. Lidská civilizace vstoupila do 21. století a mentalita studené války je dlouho zastaralá. Měli bychom spolupracovat, abychom otevřeli novou sféru oboustranně výhodné spolupráce. Země by se měly navzájem respektovat, hledat společnou řeč a zároveň si ponechat rozdíly, žít v mírovém soužití a podporovat budování otevřené světové ekonomiky. Skupina G20 by se měla držet původního záměru solidarity a spolupráce, zdědit ducha vzájemné pomoci jako na jedné lodi a dodržovat zásadu konsensu prostřednictvím konzultací. Rozchod a konfrontace nejsou v zájmu žádné strany a jednota a symbióza je správná volba.

Chceme podporovat inkluzivnější globální rozvoj. Společný rozvoj všech zemí je skutečný rozvoj. Prosperita a stabilita ve světě nemůže být postavena na základě toho, že chudí chudnou a bohatí bohatnou. Každá země chce žít dobrý život a modernizace není výsadou žádné země. Země, které jsou vpředu, by měly upřímně pomáhat ostatním zemím v rozvoji a poskytovat více globálních veřejných statků. Velká země by měla nést odpovědnost velké země a všechny by měly dělat vše, co je v jejich silách, aby přispěly k věci globálního rozvoje. Čína navrhla Globální rozvojovou iniciativu a založila Globální rozvojový fond a Fond spolupráce Jih-Jih. Zvýší své investice do Fondu míru a rozvoje Číny a OSN a bude tuto iniciativu podporovat spolu s více než 100 zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Chceme podporovat odolnější globální rozvoj. Ekonomická globalizace čelí protivětru a světová ekonomika čelí riziku recese. Všichni to mají těžké a rozvojové země nesou následky jako první. Rozvojovým otázkám věnujeme více pozornosti než kdy jindy. Potřebujeme vybudovat partnerství pro globální hospodářskou obnovu, dodržovat prioritu rozvoje, postavit lidi do středu zájmu a mít vždy na paměti obtíže rozvojových zemí. Čína podporuje vstup Africké unie do G20. Všechny strany by měly nadále prohlubovat mezinárodní spolupráci v boji proti epidemii, omezovat globální inflaci a zmírňovat systémová ekonomická a finanční rizika, zejména vyspělé ekonomiky by měly omezit negativní vedlejší efekty úprav měnové politiky.

Budeme i nadále udržovat mnohostranný obchodní systém, jehož jádrem je Světová obchodní organizace, aktivně prosazovat reformu Světové obchodní organizace a podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic. Čína navrhla akční plán pro spolupráci v oblasti digitálních inovací a těší se na spolupráci se všemi stranami na vytvoření otevřeného, spravedlivého a nediskriminačního prostředí digitálního ekonomického rozvoje a zúžení digitální propasti mezi zeměmi Severu a Jihu. V reakci na výzvy související se změnou klimatu a přechodem na zelený a nízkouhlíkový rozvoj je třeba poskytnout rozvojovým zemím podporu v podobě kapitálu, technologií a budování kapacit na základě principu společné, ale diferencované odpovědnosti. Musíme dodržovat nulovou toleranci ke korupci a posílit mezinárodní spolupráci při pronásledování korupčních uprchlíků a majetku.

Xi Jinping zdůraznil, že potravinová a energetická bezpečnost jsou nejnaléhavějšími výzvami v oblasti globálního rozvoje. Základní příčinou současné krize nejsou problémy s výrobou a poptávkou, ale problémy s dodavatelskými řetězci a narušení mezinárodní spolupráce. Řešení spočívá v posílení spolupráce při dozoru nad trhem, budování komoditních partnerství, budování otevřeného, stabilního a udržitelného komoditního trhu, ve společném vyhlazování dodavatelských řetězců a stabilizaci tržních cen. Musíme se rozhodně postavit proti politizaci a využívání potravin a energetiky jako nástrojů a zbraní, zrušit jednostranné sankce a odstranit omezení související vědeckotechnické spolupráce. Skupina G20 by měla poskytnout rozvojovým zemím nezbytnou podporu, pokud jde o výrobu, nákup a skladování, kapitál a technologie. Čína na summitu G20 navrhla iniciativu pro mezinárodní spolupráci v oblasti potravinové bezpečnosti a těší se na prohloubení spolupráce se všemi stranami.

Xi Jinping na závěr zdůraznil, že nedávno se v Pekingu konal 20. národní sjezd Komunistické strany Číny (KS Číny), který naplánoval cíle, úkoly a hlavní politiky pro rozvoj strany a země v příštích pěti letech a dále. Čína bude neochvějně následovat cestu mírového rozvoje, bude neochvějně prohlubovat reformy a rozšiřovat otevírání se a bude neochvějně podporovat velké obrození čínského národa všestrannou modernizací v čínském stylu. Čína, která neustále směřuje k modernizaci, jistě poskytne světu více příležitostí, vnese silnější impuls do mezinárodní spolupráce a více přispěje k pokroku celého lidstva!

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree