Xi Jinping přednesl písemný projev na summitu obchodních lídrů APEC

2022-11-17 22:53:54
Sdílej:

Odpoledne 17. listopadu byl čínský prezident Xi Jinping vyzván k písemnému projevu na summitu obchodních lídrů APEC, který se koná v Bangkoku. V projevu s názvem „Držet se původního záměru společně podporovat rozvoj a otevřít novou kapitolu spolupráce v Asii a Tichomoří“ zdůraznil, že Čína bude nezvratně podporovat budování společenství společné budoucnosti Asie a Tichomoří a více přispěje ke stabilitě a prosperitě v asijsko-tichomořském regionu. 

Xi Jinping poukázal na to, že svět opět stojí na křižovatce. Kam svět směřuje? A co dělají Asie a Tichomoří? Musíme odpovědět. V posledních několika desetiletích členové Asie a Tichomoří dosáhli pozoruhodných úspěchů ve svém hospodářském rozvoji. Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce vnesla silný impuls do regionálního rozvoje a efektivně zlepšila blahobyt lidí. Zkušenosti jsou vzácné a je třeba vytrvat v původním záměru.

Měli bychom se vydat cestou mírového rozvoje. K „zázraku Asie a Tichomoří“ dojde podle potřeby doby a asijsko-tichomořského regionu, zejména malé a střední ekonomiky vstoupily do rychlé modernizace poté, co se vymanily ze stínu studené války. Asijsko-tichomořský region není něčím zadním dvorkem a neměl by se stát arénou velkých mocností. Lidé nepřijmou žádný pokus o „novou studenou válku“ a doba to nedovolí!

Měli bychom se vydat cestou otevřenosti a inkluzivity. APEC se po desetiletí drží otevřeného regionalismu, zásad rozmanitosti a nediskriminace a vybudovala inkluzivní rámec regionální spolupráce. Právě díky této vizi a vzoru byl asijsko-tichomořský region schopen zaujmout vedoucí postavení v regionální hospodářské integraci. Blokování nebo dokonce odpojení dlouho zavedeného dodavatelského řetězce průmyslového řetězce v asijsko-tichomořském regionu pouze zavede regionální hospodářskou spolupráci do „slepé uličky“.

Měli bychom se vydat cestou solidarity. Asijsko-tichomořský region už dlouho trvá na spolupráci s cílem překonat problémy a vytvořil smysl pro společenství spolupráce, což se stalo hlubokým základem neustálého rozvoje. Měli bychom posílit spolupráci, podporovat se a vzájemně si pomáhat, aby se asijsko-tichomořské hospodářství dostalo do čela světového hospodářského oživení.

Xi Jinping zdůraznil, že za nové situace bychom se měli poučit z historických zkušeností a ponaučení, reagovat na výzvy doby, pevně podporovat hospodářskou integraci v asijsko-tichomořském regionu, společně zkoumat nové vyhlídky na rozvoj a budovat společenství se společnou budoucností v Asii a Tichomoří.

Za prvé, je třeba položit pevný základ pro mírový rozvoj. Dodržovat cíle a zásady Charty OSN, vytvořit společný, komplexní, kooperativní a udržitelný bezpečnostní koncept, společně se postavit proti mentalitě studené války a táborové konfrontaci a vybudovat bezpečnostní architekturu Asie a Tichomoří.

Za druhé, bychom se měli držet konceptu, že lidé jsou ve středu veškerého úsilí a v hospodářském rozvoji se zaměřit na zajištění živobytí lidí a na podporu inkluzivního rozvojového prostředí. Rozvinuté ekonomiky v regionu Asie a Tichomoří by měly aktivně podporovat rozvojové ekonomiky a budovat nové partnerství solidarity, rovnosti, rovnováhy a začleňování.

Za třetí, je třeba vytvořit vyšší úroveň otevření. Budeme podporovat proces asijsko-tichomořské zóny volného obchodu, plně a hluboce se podílet na reformě WTO, podporovat konvergenci Regionální dohody o komplexním hospodářském partnerství, Komplexní a progresivní dohody o Transpacifickém partnerství a Dohody o digitálním hospodářském partnerství a budovat otevřenou asijsko-tichomořskou ekonomiku.

Za čtvrté, musíme dosáhnout vyšší úrovně konektivity. Podle plánu konektivity APEC budeme řádně podporovat hardwarovou konektivitu, softwarovou konektivitu a výměnu personálu. Čína bude aktivně podporovat společnou výstavbu „Pásma a stezky“, aby byla sladěna s rozvojovými strategiemi všech stran, a společně budovat vysoce kvalitní síť konektivity v Asii a Tichomoří.

Za páté, je třeba vytvořit stabilní a hladký průmyslový dodavatelský řetězec. Musíme dodržovat ekonomické zákony, tržní principy a vytvořit pohodlný, efektivní a bezpečný dodavatelský řetězec pro průmyslový řetězec Asie a Tichomoří. Měli bychom společně bojovat proti unilateralismu a protekcionismu.

Za šesté, je třeba podporovat ekonomickou optimalizaci a modernizaci. Urychlíme vědecké a technologické inovace a institucionální inovace, budeme podporovat nové ekonomiky, nové obchodní formáty a nové obchodní modely a realizujeme digitální transformaci asijsko-tichomořské ekonomiky. Je třeba se držet zeleného a nízkouhlíkového rozvoje, rozšiřovat zelený průmysl a zelené finance a urychlit budování vzoru zelené spolupráce v Asii a Tichomoří.

Xi Jinping podrobně vysvětlil základní charakteristiky a požadavky čínské cesty k modernizaci a poukázal na to, že modernizace pro 1,4 miliardy lidí bude nebývalou událostí v historii lidského rozvoje. Čína se bude i nadále soustředit na lidi, takže skupina se středními příjmy překročí v příštích patnácti letech 800 milionů lidí a bude podporovat neustálý rozvoj super velkého čínského trhu. Čína bude nadále podporovat společnou prosperitu pro všechny lidi, zvyšovat investice do zdrojů do globální rozvojové spolupráce, podporovat provádění Globální rozvojové iniciativy a budovat globální rozvojové společenství. Čína bude nadále zlepšovat hmotnou a duchovní životní úroveň lidí, podporovat společné hodnoty celého lidstva a poskytovat pomoc světové civilizaci, aby se rozvíjela vyváženým, pozitivním a dobrým směrem. Čína bude podporovat celkovou zelenou transformaci hospodářského a sociálního rozvoje a společně budovat společenství života lidí v harmonii s přírodou. Čína usiluje o svůj vlastní rozvoj a současně pevně chrání světový mír a rozvoj a svým vlastním rozvojem lépe udržuje světový mír a rozvoj.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína těží z rozvoje asijsko-tichomořského regionu a také využívá svého vlastního rozvoje ke zpětné vazbě a prospěchu asijsko-tichomořského regionu. Čína bude nezvratně podporovat budování asijsko-tichomořského společenství společného osudu a více přispívat ke stabilitě a prosperitě v asijsko-tichomořském regionu. Doufáme, že přátelé z podnikatelské komunity budou aktivně podporovat hospodářskou spolupráci, aktivně se podílet na čínské reformě, otevírání se světu a modernizaci a přispějí pozitivní energií k rozvoji a prosperitě Asie a Tichomoří a světa. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree