Nejpřitažlivějším mezinárodním společenstvím se stává BRICS

2022-11-18 03:57:41
Sdílej:

Kdybychom si dělali obraz světa podle našich médií, asi bychom věřili, že uspořádání světa a vizi jeho směřování určují takové spolky jako G7 a že ty v podstatě reprezentují to „světové společenství“, kterým se rádi někteří zejména v USA ohánějí. Situace je však zřetelně o dost odlišná, většina zemí světa, pro které je prioritou rychlý ekonomický rozvoj a hledají partnery k jeho globálnímu dosahování, totiž svou budoucnost vidí v zapojení do jiných spolků a uspořádání. A takovým společenstvím představujícím krystalizační jádro nového přeuspořádání světa přitažlivé pro hledače rozvoje a prosperity se zjevně ukazuje být společenství BRICS. To se v současnosti skládá jen z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, ale už se kolem něj vytvořilo širší společenství zemí, které s nimi koordinují své postupy, a přes tucet zemí formálně požádalo o přijetí do BRICS.

Pokud by byly přijaty, pak by BRICS obnášela společenství s HDP o 30 % větším, než mají USA, s více než 50 % obyvatel světa kontrolující 60 % světových zásob plynu.

Je to jakýsi spolek pro koordinaci prosazování obchodních uspořádání v globálním měřítku, aby se ve světě vytvářelo globální prostředí pro rozvoj a prosperitu, a snad by šlo i říci, že je to spolek za vytváření světového společenství sdílené prosperity lidstva, jak to ve své vizi světa formuluje Čína, což je evidentně vizí, do jaké se spousta zemí chce zapojit. A nelze se divit, BRICS se např. moc nelíbí určitá stagnace vědecko-technického rozvoje světa a vytknuli si spuštění nové inovativní průmyslové revoluce. K realizaci svých globálních cílů zřídili Novou rozvojovou banku (NDB), hlavně ke koordinaci půjček na budování infrastruktur, protože uspořádání financování od Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky se jim jako příliš USA-centrické nelíbí. Čína navíc ke stejnému účelu zřídila Asijskou infrastrukturní investiční banku (AIIB). Obě se základním kapitálem 100 miliard $. Od této pětice se též očekává, že jejich růst zajistí, že do roku 2030 se jejich HDP zdvojnásobí a bude obnášet 50 % světového hrubého globálního produktu. Dojde-li k rozšíření BRICS, bude tento podíl ještě mnohem větší.

Na současné a na kandidátské země BRICS se podívejte na mapu výše.

Níže se podívejte na ekonomické údaje zemí, které by do BRICS chtěly vstoupit. Čísla růstu jsou z poledního růstu za prvních 9 měsíců letošního roku.

Afghánistán

HDP: USD 21,5 miliardy  

GDP na hlavu: USD 520 

Tempo růstu 2022: 2%    

Obyvatel: 40 milionů  

Je to jedna z nejchudších zemí světa, které navíc USA zabraly všechna zahraniční aktiva jako reparace za 11.9. S financováním od BRICS má však značný rozvojový potenciál a možnost přispět k rozvoji umožněním lepšího propojení Eurasie infrastrukturami a využitím minerálních zdrojů. Je kandidátskou zemí Šanghajské organizace pro spolupráci a členskou zemí jihoasijského obchodního bloku SAARC.

Alžírsko

HDP: USD 168 miliard  

HDP na hlavu:  USD 3 700 

Tempo růstu 2022: 2,3% 

Obyvatel: 45 milionů

Alžírsko má desáté největší ověřená rezervy zemního plynu na světě a je jeho šestým největším vývozcem. Je členem OPEC, Arabské obchodní zóny, Dohody o volném obchodu Afrického kontinentu,

Argentina

HDP: USD 491,5 miliard  

HDP na hlavu:  USD 10 730 

Tempo růstu 2022: 3,6% 

Obyvatel: 46 milionů

Je druhým největším členem obchodního sdružení latinskoamerických zemí Mercosur, tudíž i účastníkem obchodní smlouvy Mercosur s Indií a s Jihoafrickou celní unií.

Egypt

HDP: USD 404 miliard  

HDP na hlavu:  USD 3 880 

Tempo růstu 2022: 6,6% 

Obyvatel: 104 milionů

Člen Arabské obchodní zóny a Africké kontinentální dohody o volném obchodu. Je partnerem k dialogu Šanghajské organizace pro spolupráci.

Indonésie

HDP: USD 1,2 bilionu  

HDP na hlavu:  USD 4 300 

Tempo růstu 2022: 5,4 % 

Obyvatel: 276 milionů

Člen obchodního bloku jihovýchodní Asie ASEAN a dohody o volném obchodu zemí kolem Indického a Tichého oceánu RECEP.

Írán

HDP: USD 231,5 miliardy  

HDP na hlavu:  USD 2 760 

Tempo růstu 2022: 3,7 % 

Obyvatel: 85 milionů

Írán má zásobu přes 1,2 bilionu barelů ropy a plynu a je největším držitelem zásob uhlovodíků na světě. Ač je pod ohromnými sankcemi USA, je členem OPEC a brzy i Šanghajské organizace pro spolupráci, s níž propojuje své dodávky energií i elektrickou síť. Je napojený na BRI a Severojižní dopravní koridor k propojení Evropy, Ruska, Turecka, Kavkazu, Středí Asie s napojením na vodní cesty dále. Má dohodu o volném obchodu s Eurasijskou hospodářskou unií.

Kazachstán

HDP: USD 191 miliardy  

HDP na hlavu:  USD 10 100 

Tempo růstu 2022: 3,2 % 

Obyvatel: 19 milionů

Vyváží ropu, plyn, železné kovy, měď, hliník, zinek a uran. Je 9. největším producentem uhlí, 17. ropy a 24. zemního plynu.

Člen Šanghajské organizace pro spolupráci a Eurasijské hospodářské unie.

Nikaragua

HDP: USD 14 miliard  

HDP na hlavu:  USD 2 100 

Tempo růstu 2022: 4,3 % 

Obyvatel: 7 milionů

Člen dohody o volném obchodu ALBA. Vyváží hlavně zlato, kávu, izolované kabely a zmrazené hovězí maso.

Nigérie

HDP: USD 441 miliard  

HDP na hlavu:  USD 2 100 

Tempo růstu 2022: -12 % 

Obyvatel: 211 milionů

Největší producent ropy a plynu v Africe, 10. největší na světě. Člen OPEC a Dohody o volném obchodu Afrického kontinentu.

Saúdská Arábie

HDP: USD 833,5 miliard  

HDP na hlavu:  USD 23 600 

Tempo růstu 2022: 8 % 

Obyvatel: 35 milionů

Saúdská Arábie má 17 % ověřených světových zásob ropy a má i zemní plyn, železnou rudu, zlato a měď. Člen OPEC, Arabské obchodní zóny, Rady pro spolupráci v Zálivu, čímž je dohodu o volném obchodu se Singapurem a vyjednává o ní i s Čínou a Indií. Je partnerem k dialogu s Šanghajskou organizací pro spolupráci. S Čínou letos uzavřela strategický investiční plán na 400 miliard $.

Senegal

HDP: USD 27,7 miliardy  

HDP na hlavu:  USD 1 606 

Tempo růstu 2022: 1,6 % 

Obyvatel: 17 milionů

Senegal má kapacity těžby zlata a výroby energie, kromě zlata těží i ropu a plyn. Význačný vývozce zlata, rafinérských produktů, ryb a kyseliny fosforečné. Člen Zóny volného obchodu afrického kontinentu.

Thajsko

HDP: USD 506 miliard  

HDP na hlavu:  USD 7 250 

Tempo růstu 2022: 3,3 % 

Obyvatel: 70 milionů

Thajsko představuje jednu z největších ekonomik ASEAN a je členem zóny volného obchodu RCEP. Význačný výrobce zejména strojírenského a elektronického zboží.

Spojené arabské emiráty

HDP: USD 36 miliard  

HDP na hlavu:  USD 36 300 

Tempo růstu 2022: 8,2 % 

Obyvatel: 10 milionů

Patří k největším producentům ropy a k držitelům jejích nejvýznamnějších zásob. Má i rozvinutý strojírenský a elektronický průmysl. Člen OPEC, Rady pro spolupráci v Zálivu a partner k dialogu Šanghajské organizace pro spolupráci. Má dohodu o volném obchodu se Singapurem a vyjednává ji s Čínou a Indií.

BRICS by po tomto rozšíření tedy mělo celkový HDP 29,35 bilionů USD, kdy USA mají 23 bilionů USD a EU 14,5 bilionu USD.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree