Tato dvojice dobrých sousedů spolupracuje na podpoře modernizace v nové éře

2022-11-29 19:04:48
Sdílej:

„Tváří v tvář stále nestabilnějšímu a nejistějšímu mezinárodnímu prostředí je Čína ochotna spolupracovat s Mongolskem na podpoře stabilního a dlouhodobého rozvoje čínsko-mongolského komplexního strategického partnerství pod vedením budování společenství sdílené budoucnosti mezi oběma zeměmi, což přinese lepší prospěch pro oba národy.“ Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vedl 28. listopadu odpoledne rozhovor s mongolským prezidentem Uchnágínem Chürelsüchem, který přijel do Číny na státní návštěvu. Obě strany se shodly na spolupráci na podpoře modernizace a dosáhly důležitého konsensu na společném budování společenství osudu lidstva mezi oběma zeměmi v nové éře. Obě země vydaly společné prohlášení, které vyslalo pozitivní signál, že dvoustranné vztahy vstoupily do nové fáze a dosáhly nové úrovně.

Čína a Mongolsko mají „nejdelší pozemní hranici“ dlouhou asi 4.700 kilometrů a jsou sousedy spojenými horami a řekami. Po vypuknutí pandemie COVID-19 Mongolsko darovalo 30 tisíc ovcí na podporu čínského protiepidemického úsilí. Brzy Mongolsko také obdrželo čaj z Číny. Po vypuknutí epidemie v Mongolsku Čína bezvýhradně sdílela s Mongolskem protiepidemické zkušenosti a darovala protiepidemické materiály. Toto skutečné přátelství v nepřízni živě vysvětluje, co jsou dobří sousedé, dobří přátelé a dobří partneři.

V současné době se zrychlujícími se stoletými změnami a oživováním epidemie COVID-19 čelí svět mnoha výzvám a rozvoj je stále zlatým klíčem k řešení všech problémů. Dvacátý národní sjezd KS Číny vyslal jasný signál: čínská cesta k modernizaci nejen přinese prosperitu a rozvoj Číně, ale také prospěje okolí a dokonce světu.

Mongolský parlament přijal v prosinci loňského roku „Politiku nového oživení“, aby podpořil hospodářské oživení a vytvořil podmínky pro realizaci dlouhodobé rozvojové politiky „Vize 2050“. Obě strany se shodly na tom, že vyvinou úsilí na budování společenství osudu lidstva mezi oběma zeměmi, které se vyznačuje mírovým soužitím, vzájemnou pomocí a výhodnou spoluprací, což bude v nové éře dále prohlubovat a upevňovat dvoustranné vztahy.

Mír je předpokladem rozvoje. Prezident Xi Jinping zdůraznil, že Čína je ochotna vzájemně s Mongolskem respektovat nezávislost, svrchovanost a územní celistvost, respektovat příslušné rozvojové cesty a vzájemně se podporovat v otázkách, které se týkají vzájemných hlavních zájmů a obav. Prezident Uchnágín Chürelsüch zopakoval pevný souhlas Mongolska s politikou jedné Číny a zdůraznil plnou podporu Mongolska čínské Globální rozvojové iniciativě a Globální bezpečnostní iniciativě. Tato vzájemná politická důvěra položila pevný základ pro praktickou spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech.

Data ukazují, že Čína je největším zdrojem investic a obchodním partnerem Mongolska osmnáct po sobě jdoucích let. Celkový objem obchodu mezi Čínou a Mongolskem tvoří více než 60 procent celkového objemu zahraničního obchodu Mongolska. V roce 2021 objem bilaterálního obchodu mezi Čínou a Mongolskem poprvé překročil deset miliard amerických dolarů. Jak mohou Čína a Mongolsko nadále posilovat dynamiku v kontextu současné epidemie COVID-19 a pomalého oživení světové ekonomiky?

Prezident Xi při jednání zdůraznil, že obě strany by měly podporovat propojení mezi čínskou iniciativou „Pásmo a stezka“ a mongolskou iniciativou „Stepní stezka“, čínskou Globální rozvojovou iniciativou a mongolskou „Politikou nového oživení“, čínskými cíli „dvoustupňového“ strategického rozvoje a dlouhodobou rozvojovou politikou Mongolska „Vize 2050“. Tyto „tři motory“ budou nadále podporovat hospodářský rozvoj a zlepšování živobytí obou zemí ze strategického hlediska a vnesou silný impuls do společného budování společenství osudu lidstva Číny a Mongolska v nové éře.

Podle společného prohlášení obou zemí podepsaly obě strany šestnáct dokumentů o spolupráci a dohodly se, že propojení a spolupráce v oblasti energetiky bude jedním z prioritních směrů spolupráce. Mongolský velvyslanec v Číně uvedl, že posílení spolupráce Mongolska s Čínou je ve společném zájmu obou stran a Mongolsko je velmi ochotné využít rychlý rozvoj Číny.

Vezmeme-li příklad těžby, je to pilířový průmysl Mongolska, ale základní dopravní podmínky je třeba zlepšit. Čína a Mongolsko mají široký prostor pro spolupráci v oblasti obchodu s nerostnými surovinami, propojení infrastruktury a v dalších oblastech.

Zároveň se Čína a Mongolsko shodly na posílení spolupráce v oblasti zlepšení ekologického prostředí a prevence a kontroly desertifikace.

Čína a Mongolsko jsou dvojice dobrých sousedů, přátel a partnerů, kteří dosáhnou společného rozvoje a prosperity v nové éře tím, že budou postupovat společně vpřed na cestě modernizace.

 

Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree