Xi Jinping jednal s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem

2022-12-01 17:49:46
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal ve čtvrtek dopoledne v Paláci lidu s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Xi Jinping poukázal na to, že předseda Charles Michel přijel jménem všech členských zemí EU na návštěvu Číny krátce po skončení 20. sjezdu Komunistické strany Číny (KS Číny), což odráží dobrou vůli EU ohledně rozvoje vztahů s Čínou. Čína a EU jsou dvě síly pro hájení světového míru, dva hlavní trhy pro podporu společnéhho rozvoje a dvě civilizace pro pokrok lidstva. Vztahy mezi Čínou a EU pokračují v tendenci vpřed a dodržují princip vzájemného prospěchu a oboustranné výhry, což je v zájmu obou stran a mezinárodního společenství. Čím bouřlivější je mezinárodní situace a čím výraznější jsou globální výzvy, tím mají vztahy mezi Čínou a EU větší význam.

Xi Jinping řekl, že včera zemřel v Šanghaji po neúspěšném úsilí o záchranu v důsledku nemoci soudruh Jiang Zemin (Ťiang Ce-min). Soudruh Jiang Zemin během jeho prezidentské funkce přikládal velký význam a usiloval o rozvoj čínsko-evropských vztahů. Mnohokrát navštívil evropské země, udržoval blízké vztahy s vůdci evropských zemí, založil mechanismus setkání představitelů Číny a EU a podporoval dialog a spolupráci v různých oblastech mezi oběma stranami. Nadále zdědíme jeho dědictví a budeme konsolidovat rozvoj vztahů mezi Čínou a EU. Čína bude věnovat velkou pozornost vztahům s EU ze strategického a dlouhodobého hlediska a je ochotna posílit strategickou komunikaci a koordinaci s evropskou stranou, aby podpořila stabilitu a další rozvoj komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU.

Xi Jinping představil hlavní úspěchy 20. sjezdu KS Číny a pět charakteristik modernizace v čínském stylu. Xi Jinping předložil čtyři návrhy na rozvoj vztahů mezi Čínou a EU: Zaprvé, je třeba dodržovat správné vnímání. Mezi Čínou a EU neexistují žádné základní strategické spory a konflikty. Zadruhé, je třeba správně udržovat pod kontrolou neshody. Čína je ochotna vést dialog o lidských právech s EU na základě rovnosti a vzájemného respektu. Zatřetí, je třeba podpořit spolupráci na vyšší úrovni. EU je důležitým partnerem a příjemcem rychlého rozvoje Číny. Začtvrté, je třeba posílit mezinárodní koordinaci a spolupráci. Čína a EU obhajují udržování mezinárodního systému s jádrem v OSN a společně provádějí skutečný multilateralismus, spolupracují na řešení problémů a společně hájí světový mír a rozvoj.

Charles Michel poblahopřál Xi Jinpingovi ke znovuzvolení generálním tajemníkem Ústředního výboru KS Číny a jménem Evropské unie vyjádřil hlubokou soustrast k úmrtí soudruha Jiang Zemina. Charles Michel řekl, že současná mezinárodní situace a geopolitická situace procházejí hlubokými a složitými změnami a mezinárodní společenství čelí mnoha výzvám a krizím. Čína neusiluje o expanzi a je důležitým partnerem pro udržování cílů Charty OSN a na podporu multilateralismu. EU si váží příležitosti osobního setkání s nejvyšším vůdcem Číny a je ochotna podrobně diskutovat s Čínou na základě vzájemného respektu a upřímnosti, posílit vzájemné porozumění a přiměřeně řešit rozpory. EU dodržuje strategickou autonomii a je odhodlána posílit budování vlastní schopnosti a podporovat evropskou integraci. Evropská unie dodržuje politiku jedné Číny, respektuje čínskou svrchovanost a územní celistvost a nebude zasahovat do vnitřních záležitostí Číny. Evropská unie je ochotna být spolehlivým a předvídatelným partnerem Číny. Evropská strana je ochotna odvést dobrou práci v další fázi výměn na vysoké úrovni s Čínou, aby posílila přímý dialog, omezovat nedorozumění a nesprávné úsudky a posílit komunikaci a spolupráci pro lepší vypořádávání se s globálními výzvami, jako je například energetická krize, změna klimatu a záležitosti veřejného zdraví. EU je ochotna nadále podporovat proces Evropské investiční dohody s Čínou, posílit vzájemnou důvěru pro stabilizaci dodavatelského řetězce a prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci mezi EU a Čínou. 

Obě strany si také vyměnily názory na ukrajinskou krizi.

Jednání se zúčastnili Wang Yi (Wang I), He Lifeng (Che Li-feng) a další zástupci.

D.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree