Čím turbulentnější je svět, tím důležitější je spolupráce mezi Čínou a EU

2022-12-02 16:43:45
Sdílej:

„Čím turbulentnější je mezinárodní situace a čím významnější jsou globální výzvy, tím větší je světový význam vztahů mezi Čínou a EU.“ Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal 1. prosince v Pekingu s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Prezident Xi předložil čtyři názory na rozvoj vztahů mezi Čínou a EU a těší se, že se EU stane důležitým partnerem Číny, která se vydá cestou modernizace čínského typu. Michel řekl, že EU je ochotna být spolehlivým a předvídatelným kooperativním partnerem Číny. To ukázalo pozitivní vůli obou stran na podporu rozvoje vztahů mezi Čínou a EU.

Návštěva Charlese Michela v Číně je prvním oficiálním setkáním nejvyššího čínského vůdce s vedoucím představitelem institucí EU po 20. národním sjezdu Komunistické strany Číny. Jedná se také o jeho první návštěvu Číny od doby, kdy se ujal předsednictví v Evropské radě. Oficiální portál Evropské rady před několika dny zveřejnil zprávu, že v situaci napjatého geopolitického a ekonomického prostředí je tato návštěva „včasnou příležitostí“ pro kontakt mezi EU a Čínou. Francouzský „Le Figaro“ se domnívá, že Michelova návštěva souvisí s tím, jak Evropa nachází svůj vlastní postoj k otázce Číny.

Čína a Evropa jsou dvě hlavní síly k udržování světového míru, dva hlavní trhy podporující společný rozvoj a dvě hlavní civilizace podporující lidský pokrok. Čína vždy nahlížela na vztahy mezi Čínou a EU ze strategické a dlouhodobé perspektivy. Během rozhovorů Xi jasně vysvětlil cíle čínské domácí a zahraniční politiky založené na důležitých plodných výsledcích 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny a pěti charakteristikách modernizace čínského typu, a zdůraznil, že Čína má sebevědomí a schopnost neustále vnášet do mezinárodního společenství cennou jistotu a stabilitu stabilitou svého vlastního systému, správy, politiky a rozvoje. V době, kdy svět čelí mnoha výzvám a krizím, Čína jako druhá největší ekonomika světa plní stabilní očekávání, což poskytuje „ujištění“ mezinárodnímu společenství včetně Evropy.

V rámci EU se už nějakou dobu hovoří o tom, jak nahlížet na Čínu. Někteří politici jednostranně přeháněli soutěživost a konfrontaci s Čínou, zasahovali do vnitřních záležitostí Číny a dokonce se zasazovali o spojení sil s jinými zeměmi k zahájení „nové studené války“ s Čínou. To poškodilo vztahy mezi Čínou a EU a poškodilo to také zájmy Evropy.

„Je třeba zachovávat správné porozumění“, „je třeba správně řídit a kontrolovat rozdíly“, „je třeba provádět spolupráci na vyšší úrovni“ a „je třeba posílit mezinárodní koordinaci a spolupráci“ – prezident Xi během rozhovorů předložil čtyři názory na rozvoj vztahů mezi Čínou a EU a poskytl správný způsob pro obě strany, jak spolu vycházet.

Vzhledem k rozdílům v historii, kultuře, úrovni rozvoje a ideologii je normální, že Čína a EU mají na některé otázky odlišné názory, ale mezi oběma stranami neexistují žádné zásadní strategické rozdíly nebo konflikty. Jak vyřešit neshody? Klíčem je vzájemný respekt k hlavním zájmům a klíčovým zájmům druhé strany a udržovat komunikaci a konzultace s konstruktivním přístupem. Čína nikdy nebude usilovat o hegemonii ani se nebude angažovat v expanzi. Modernizace čínského typu a evropská integrace jsou rozhodnutími Číny a EU s ohledem na budoucnost. Obě strany by si měly vzájemně rozumět a podporovat se.

Předseda Michel během jednání slíbil, že EU bude dodržovat politiku jedné Číny, respektovat suverenitu a územní celistvost Číny a nebude zasahovat do vnitřních záležitostí Číny. Je také ochotna spolupracovat s Čínou na úspěšném pořádání výměn na vysoké úrovni v další fázi, omezit nedorozumění a chybné úsudky a posílit komunikaci a spolupráci posílením přímého dialogu a spolupráce. Tato prohlášení jsou velmi pozitivní. Dokud bude EU plnit své závazky, stabilní rozvoj vztahů mezi Čínou a EU bude mít pevný politický základ.

Hospodářská a obchodní spolupráce byla vždy těžištěm vztahů mezi Čínou a EU. Za prvních deset měsíců tohoto roku dosáhl objem obchodu mezi Čínou a Evropou 711,4 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst o 6,3 procenta. Čína zůstává největším obchodním partnerem EU a EU je i nadále druhým největším obchodním partnerem Číny. Čína a Evropa vytvořily silnou ekonomickou symbiózu.

Na tomto základě Čína navrhuje, aby obě strany posílily koordinaci makroekonomické politiky, společně vytvořily nové motory růstu, jako je digitální ekonomika, ochrana životního prostředí, nové energie, umělá inteligence atd., společně se postavily proti „oddělení a přetržení řetězců“ a protekcionismu, a společně vystupovaly proti politizaci a využívání ekonomických, obchodních, vědeckých a technologických výměn jako zbraně. Evropská strana uvedla, že je ochotna pokračovat spolu s čínskou stranou v procesu schvalování investiční dohody mezi EU a Čínou, posilovat stabilitu a vzájemnou důvěru dodavatelského řetězce a prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci mezi Evropou a Čínou v různých oblastech. Lze očekávat, že neustálá čínská podpora otevírání se na vysoké úrovni přinese Evropě obrovské příležitosti. Obě strany mohou rozhodně udělat „koláč“ společných zájmů větší.

Jako dvě velké světové ekonomiky mají Čína a EU odpovědnost za prosazování skutečného multilateralismu a společnou ochranu světového míru a rozvoje. Ve skutečnosti se obě strany velmi shodují na řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, energetická bezpečnost a veřejné zdraví. Čína vítá spojení svých rozvojových strategií s EU. V reakci na ukrajinskou krizi Čína podporuje EU ve zvýšení jejího zprostředkovatelského a mediačního úsilí s cílem vést budování vyvážené, efektivní a udržitelné evropské bezpečnostní architektury. To zdůrazňuje odpovědnost Číny a EU a jejich vzájemnou podporu v klíčových otázkách.

V současnosti se zrychlují změny ve světě, době a historii. Čím turbulentnější je mezinárodní situace, tím důležitější je spolupráce mezi Čínou a EU. Těšíme se na to, že EU dodrží svou strategickou autonomii a bude spolupracovat s Čínou na podpoře stálého a dlouhodobého rozvoje komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU, aby společně poskytly turbulentnímu světu více příležitostí a vnesly do něj více stability a jistoty.

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree