Ochrana biologické rozmanitosti se těší na „pařížský okamžik“

2022-12-16 21:00:15
Sdílej:

Pokud je „Pařížská dohoda“ milníkem v globální reakci na změnu klimatu, pak se očekává, že probíhající 15. konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (COP15) vytvoří další „pařížský okamžik“.

Večer 15. prosince pronesl čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) na slavnostním zahájení druhé fáze setkání na vysoké úrovni COP15 v kanadském Montrealu projev, ve kterém vyzval ke „společné podpoře harmonického soužití člověka a přírody a k vybudování komunity života na Zemi a čistého a krásného světa,“ a předložil čtyři návrhy, jak tohoto cíle dosáhnout. Toto je nejnovější úsilí Číny jako předsednické země COP15 na podporu globální správy biologické rozmanitosti. Elizabeth Murema, výkonná tajemnice sekretariátu Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, uvedla, že projev prezidenta Xi Jinpinga je silným vodítkem pro probíhající jednání o „globálním rámci pro biologickou rozmanitost po roce 2020“. Vyjádřila optimismus, že konference dosáhne očekávaných výsledků.

COP15 je první celosvětová konference pořádaná Organizací spojených národů na téma ekologické civilizace. V říjnu loňského roku se v čínském Kunmingu (Kchun-ming) konala první fáze COP15. Na setkání byla přijata „Kunmingská deklarace“, která vyzývá všechny strany, aby podnikly kroky ke společnému budování společenství života na Zemi. O rok později Čína nadále předsedá druhé fázi zasedání COP15. Vnější svět obecně očekává, že s koordinací a podporou Číny bude konference schopna vybudovat konsensus mezi všemi stranami, podporovat společné akce a posilovat globální ochranu biologické rozmanitosti.

Biodiverzita zahrnuje tři úrovně: ekosystémovou, druhovou a genetickou a je důležitým základem pro přežití a rozvoj člověka. V současné době čelí biodiverzita „krizi“ a „příležitosti“. Za posledních sto let je míra vymírání druhů způsobená lidskou činností více než stokrát vyšší než přirozená míra vymírání. Generální tajemník OSN António Guterres poukázal na to, že se odhaduje, že do roku 2030 bude mít degradace globálních ekosystémů za následek ztráty ve výši 3 bilionů dolarů ročně. Nejdůležitějším cílem COP15 je formulovat a přijmout „globální rámec biologické rozmanitosti po roce 2020“. Bude-li to realizováno, stanoví to cíle, vyjasní cesty a vytvoří „historické příležitosti“ pro zachování biologické rozmanitosti v příštím desetiletí nebo déle.

Právě na tomto pozadí je tématem COP15 „Ekologická civilizace: Budování komunity života na Zemi“. Toto je také klíčový výraz, který prezident Xi Jinping pronesl na zasedání COP15 druhý rok po sobě. Za účelem uskutečnění této vize vyzval prezident Xi k vybudování celosvětového konsensu o ochraně biodiverzity, pokroku v globálním procesu ochrany biodiverzity, podpoře zeleného rozvoje prostřednictvím ochrany biodiverzity a zachování spravedlivého a rozumného celosvětového řádu ochrany biodiverzity. Tato čtyřbodová iniciativa přímo poukazuje na současné obtíže a bolestivá místa globální ochrany biologické rozmanitosti a má jak cíle, tak metody, které ukazují směr globální správy biologické rozmanitosti.

Čína podnikla konkrétní kroky ke společnému budování komunity života na Zemi. V posledních deseti letech se Čína stala zemí s největším nárůstem lesních zdrojů a největší uměle vysázenou lesní plochou na světě, zemí s největším počtem „mezinárodních mokřadních měst“ na světě a zemí, která buduje největší systém národních parků na světě... Tato série „nej“ je důkazem snah Číny o podporu výstavby ekologické civilizace a ochrany biodiverzity.

Nedávný 20. národní sjezd Komunistické strany Číny zdůraznil komplexní podporu modernizace čínského typu. „Harmonické soužití člověka a přírody“ je jednou z pěti základních charakteristik modernizace v čínském stylu. Prezident Xi Jinping ve svém projevu uvedl, že Čína bude v budoucnu pokračovat v posilování budování ekologické civilizace, zareaguje na desetiletý akční plán OSN na obnovu ekosystémů, bude realizovat velké množství velkých projektů na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti, bude provádět výzkum, podpoří konání Mezinárodního fóra o biodiverzitě a v rámci svých možností poskytne podporu a pomoc rozvojovým zemím. Tyto akce se nezaměřují pouze na svou vlastní modernizaci, ale zaměřují se také na pomoc ostatním zemím a na společný rozvoj. Wesley Douglas, ředitel Africké uhlíkové burzy, řekl, že Čína je hluboce zapojena do globální správy biologické rozmanitosti z hlediska podpory budování komunity se společnou budoucností lidstva.

„V očích vysoko létajících ptáků je Země celistvá. Země, které přelétají, bez ohledu na velikost, sílu, bohatství nebo chudobu, jsou všechny jejich domovem.“ Tato scéna v propagačním videu COP15 obsahuje naději mezinárodního společenství na spolupráci při ochraně biologické rozmanitosti. S aktivní koordinací a podporou Číny by všechny strany měly prokázat odhodlání a akci, aby společně podpořily přijetí „globálního rámce biologické rozmanitosti po roce 2020“ s cílem dosáhnout „pařížského okamžiku“ pro globální ochranu biologické rozmanitosti.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree