Čína dále zajišťuje dodávky a ceny denních potřeb a energie

2023-01-05 17:40:58
Sdílej:

Čína podle rozhodnutí přijatých na výkonném zasedání Státní rady, kterému 3. ledna předsedal premiér Li Keqiang, přijme další opatření k zajištění dostatečné dodávky a stabilních cen základních potřeb a energie, aby uspokojila potřeby každodenního využívání lidí a firemní výroby.

Zasedání poznamenalo, že Čína v uplynulém roce udržovala cenovou stabilitu a posílila svou schopnost zajistit stabilní dodávky potravin a energie, což poskytuje silný podklad pro stabilizaci hospodářské výkonnosti a uspokojení základních potřeb lidí.

Pro lepší koordinaci reakce na COVID-19 s hospodářským a sociálním rozvojem je nezbytné přijmout silnější kroky k zajištění dodávek a stabilních cen základních potřeb, zdravotnického zboží a energie, k zajištění dostatečné nabídky na trhu a stability cen během Svátků jara a k uspokojení potřeb lidí po lékařské péči a zimním vytápění.

„Navzdory zmírnění hospodářského růstu v loňském roce byl růst cen udržován na relativně nízké úrovni, což není snadný výkon. Odvedli jsme spoustu tvrdé a pečlivé práce a vyvarovali jsme se nadměrné peněžní zásoby a velkého zvýšení schodku v rozpočtu. To je důležitý základ cenové stability,“ uvedl Li Keqiang.

Zasedání zdůraznilo potřebu dále prosazovat systém, kdy vedoucí provincií přebírají odpovědnost za „pytel s rýží“ a starostové měst za „koš se zeleninou“, provádět včasné přerozdělování na trhu a vytvořit větší rozmanitost malých balení obilovin a olejů.

Bude vyvinuto úsilí na podporu přepravy zeleniny z jižních regionů na sever a ovoce ze západních provincií na východ a k upravení rezerv komodit podle potřeby. Mezitím bude zajištěna výroba a tržní shoda s ostatními základními potřebami.

Bude zajištěna řádná připravenost na jarní orbu a setbu a bude zajištěno poskytování hnojiv a dalších zemědělských dodávek a souvisejících služeb s cílem dále podpořit produkci obilí a posílit základ cenové stability.

Dodávky lékařského a protiepidemického zboží budou s veškerým možným úsilím zvýšeny. Bude vytvořen seznam klíčových výrobců na podporu jejich produkce na plnou kapacitu. Včas bude vynaloženo úsilí na řešení obtíží v dodávkách surovin a pomocných materiálů, pracovní síly a finančních prostředků s cílem zajistit nepřetržitou výrobu podniků a dodávky.

V zájmu zajištění účinné reakce na epidemii bude posílena distribuce zdravotnických zásob, jako jsou léčivé přípravky, aby byly uspokojeny potřeby zdravotnických zařízení, pacientů pobývajících doma, zařízení pro péči o seniory a venkovských oblastí.

„Výdaje na zdravotnické služby a léky, které jsou kryty systémem zdravotního pojištění, by měly být nahrazeny, kdykoliv je to možné, aby byly lépe uspokojeny požadavky lidí na lékařskou péči a protiepidemické zásoby,“ uvedl Li.

Budou přijaty další kroky k zajištění dodávek energie. Pokročilá výrobní kapacita uhlí bude průběžně uvolněna a zavedena politika pro řešení problémů uhelných elektráren s cílem zajistit bezpečnou a normální výrobu energetických podniků během prázdnin.

Distribuce energetických zdrojů bude lépe koordinována a budou vypracovány pohotovostní plány pro uspokojení poptávky po elektřině a zemním plynu během hodin ve špičce, aby bylo zajištěno využívání energie v obytných domech a dodávky elektřiny v klíčových oblastech, průmyslových odvětvích a podnicích.

Logistické společnosti budou podporovány při přerozdělování dopravních kapacit podle potřeby a posílení personálu v první linii. Bude vynaložena větší péče na doručení zboží a potravin kurýry, aby byl zajištěn stabilní provoz poštovních a doručovacích služeb během Svátků jara.

Různá místa obdrží pokyny pro poskytování prozatímních cenových dotací včas v souladu s příslušnými předpisy. Dohled nad trhem a cenami bude posílen. Porušení, jako je hromadění a nadměrné zvyšování cen, bude řešeno podle zákona.

„Jak dynamika hospodářského oživení a stabilního růstu pokračuje, poptávka po energii roste. Mělo by být vyvinuto silnější úsilí o zajištění bezpečné a stabilní dodávky energie s prioritou bydlení. Kromě toho je třeba uspokojit poptávku po energii ve výrobních činnostech ekonomicky silných provincií a v klíčových průmyslových odvětvích a podnicích,“ uvedl Li. „Budeme i nadále usnadňovat hladký provoz hlavních i vedlejších tras v dopravě a logistice a okamžitě řešit případná úzká místa v dodávce na poslední míli.“

Zasedání také zdůraznilo náležité přípravy na to, aby letošní Svátky jara byly uspokojivé pro veřejnost.

Čína bude chránit legitimní práva a zájmy migrujících pracovníků a zajistí, aby dostávali své mzdy v plné výši. Také poskytne dočasnou úlevu na pomoc těm, kteří jsou v potížích způsobených COVID-19 nebo v jiných obtížích.

Bezpečnost výroby by měla být posílena, aby se zabránilo vážným haváriím, zatímco doprava, energetika, komunikace a další infrastruktura by měla podle schůzky fungovat bezpečně i v extrémních povětrnostních podmínkách. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree