Zprávy z tiskové konference čínského ministerstva zahraničí z 13. ledna 2023

2023-01-13 21:55:00
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) 13. ledna předsedal pravidelné tiskové konferenci. Podle zpráv mluvčí ministerstva národní obrany Jižní Koreje na pravidelné tiskové konferenci uvedl, že ministerstvo národní obrany Jižní Koreje připravuje návrh zprávy o hodnocení životního prostředí základny THAAD. V návaznosti na to ministerstvo národní obrany Jižní Koreje zveřejní návrh zprávy a vyžádá si názory veřejnosti v souladu s příslušnými zákony, předpisy a postupy a bude na tomto základě nadále provádět nezbytné konzultace a další postupy. Podle hodnocení korejských médií mohou být příslušné práce dokončeny již v březnu tohoto roku, kdy bude dokončeno oficiální nasazení THAAD v Jižní Koreji. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář. 

Wang Wenbin v tomto ohledu uvedl, že Čína věnuje velkou pozornost rozvoji v souvislosti s otázkou „THAAD“ jihokorejské strany a udržuje s jihokorejskou stranou komunikaci na různých úrovních. Doufáme, že jihokorejská strana bude i nadále tuto záležitost náležitě řešit a řídit v souladu s konsensem dosaženým v otázce THAAD, když se člen čínské Státní rady Wang Yi (Wang I) a jihokorejský ministr zahraničí Park Jin setkali loni v srpnu v Qingdau (Čching-tao), aby neměla negativní vliv na rozvoj bilaterálních vztahů.


Podle zpráv bylo po setkání ministrů zahraničí a obrany Spojených států a Japonska dne 11. ledna vydáno společné prohlášení, v němž se uvádí, že Čína je největší strategickou výzvou v indo-pacifickém regionu, stejně jako v dalších regionech. Prohlášení obviňuje Čínu v otázkách souvisejících s Tchaj-wanem, Hongkongem a Xinjiangem (Sin-ťiang), a v námořních a dalších otázkách. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář. 

Wang Wenbin uvedl, že obsah společného prohlášení USA a Japonska související s Čínou je plný myšlení studené války s nulovým součtem a neopodstatněných pomlouvačných útoků na Čínu, proti kterým se Čína rozhodně staví. Ačkoli USA a Japonsko tvrdí, že podporují regionální mír a bezpečnost, ve skutečnosti hledají výmluvy pro posilování své vojenské moci. Tvrdí, že udržují svobodný a otevřený „indo-pacifický“ region, ale ve skutečnosti pokračují ve vytváření rozdělení a konfrontace. Tvrdí, že udržují mezinárodní řád založený na pravidlech, ale ve skutečnosti svévolně pošlapávají mezinárodní právo a základní normy upravující mezinárodní vztahy a hrubě zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí. Tyto činnosti se staly skutečnou výzvou pro regionální mír, bezpečnost a stabilitu. Asijsko-pacifický region je oblastí mírového rozvoje, nikoli geopolitickou arénou. Asijsko-pacifické země se staví proti konfrontaci, podporují spravedlnost, těší se na spolupráci a usilují o skutečný multilateralismus. Vyzýváme USA a Japonsko, aby opustily mentalitu studené války a ideologické předsudky, přestaly vytvářet „imaginární nepřátele“ a přestaly zavádět mentalitu „nové studené války“ do asijsko-pacifického regionu.


Podle zpráv vydala britská vláda takzvanou „Půlroční zprávu o hongkongských otázkách“, ve které se nezodpovědně vyjadřuje k záležitostem Hongkongu. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář. 

Wang Wenbin řekl, že vláda zvláštní administrativní oblasti Hongkong vydala tiskové prohlášení, aby důrazně vyvrátila takzvanou „Půlroční zprávu o hongkongských otázkách“ Spojeného království. Chceme znovu zdůraznit, že britská strana ignoruje skutečnost, že Hongkong se již dávno vrátil do vlasti a rok co rok publikuje tzv. „Půlroční zprávu o hongkongské otázce“, hrubě se vměšuje do záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny a vážně porušuje mezinárodní právo a základní normy upravující mezinárodní vztahy. Čína je s tím silně nespokojena a rozhodně se staví proti tomu. Wang Wenbin poukázal na to, že od návratu Hongkongu do vlasti čínská vláda plně, přesně a neochvějně zavádí principy „jeden stát, dva systémy“, „Hongkong spravují jeho občané“ a vysoký stupeň autonomie. Každý, kdo nemá předsudky, musí souhlasit, že obyvatelé Hongkongu požívají práva a svobody daleko za hranicemi těch před rokem 1997. Spojené království nemá žádnou suverenitu, správu nebo dohled nad Hongkongem po jeho návratu do Číny. Právním základem pro čínskou vládu pro řízení Hongkongu je čínská ústava a základní zákon Hongkongu, nikoli čínsko-britské společné prohlášení. Vyzýváme britskou stranu, aby uznala obecný trend historie, opustila starý sen o kolonialismu, respektovala čínskou suverenitu a přestala se vměšovat do záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny, jinak ponese následky.


Pokud jde o prohlášení mluvčího ministerstva zahraničí USA, že USA vyžadují, aby se cestující z Číny před odletem otestovali na COVID-19, Wang Wenbin uvedl, že od vypuknutí COVID-19 Čína vždy sdílela relevantní informace s mezinárodním společenstvím v souladu se zásadami zákonnosti, včasnosti, otevřenosti a transparentnosti, nadále sdílí genetické sekvence nových případů infekce koronavirem v Číně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a s globální sdílenou databází pro chřipky a pozitivně přispívá k výzkumu a vývoji vakcín a léků v různých zemích. Jak WHO, tak globální sdílená databáze pro chřipky nedávno uvedly, že genetická data virů poskytnutá Čínou jsou v souladu s genetickými sekvencemi virů cestujících infikovaných v Číně předloženými jinými zeměmi a nebyly nalezeny žádné nové varianty nebo významné mutace. Ředitel Evropské kanceláře WHO Dr Hans Henri P. Kluge uvedl, že souhlasí s evropským Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí, že kmen, který v současné době cirkuluje v Číně, je kmenem, který cirkuluje v Evropě a na dalších místech a nebude mít významný vliv na epidemickou situaci. Vyzval k tomu, aby cestovní opatření byla vědecká, umírněná a nediskriminační. Podle údajů zveřejněných americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí se ve Spojených státech rychle šíří nový mutantní kmen XBB.1.5 a stává se kmenem s nejrychleji rostoucí dynamikou ve Spojených státech a způsobuje více než 40,5 procenta případů infekce. Světová zdravotnická organizace také označila XBB.1.5 za „potomka s nejsilnější přenositelností“ mezi variantami Omicron, který má silnější infekčnost a průnik imunitou. Spojené státy by měly včas, otevřeně a transparentně sdílet relevantní informace o epidemii a data o virech s WHO a mezinárodním společenstvím, aktivně reagovat na obavy mezinárodního společenství a reagovat společně.


Některá západní média nedávno porovnávala účinky vakcín vyrobených v Číně s účinky zahraničních vakcín, jako je Pfizer. Wang Wenbin poukázal na to, že Čína je jedinou zemí na světě, která vyprodukovala očkovací látky proti COVID-19 několika technickými cestami současně, což poskytuje více možností pro základní a zvýšenou imunizaci veřejnosti. V současné době má Čína schváleno k použití 13 vakcín proti COVID-19 pokrývajících 4 technické cesty a celková nabídka vakcín a zdravotnického materiálu je dostatečná. Zástupce WHO nedávno uvedl, že proočkovanost v Číně je velmi vysoká, ať už se jedná o inaktivovanou vakcínu, vakcínu s virovým vektorem nebo vakcínu mRNA a ochrana před těžkým onemocněním a smrtí je rovnocenná. Čína vždy klade bezpečnost vakcín na první místo. Bezpečnost vakcín v Číně je dobrá a celková míra hlášených nežádoucích účinků je nízká. Wang Wenbin zdůraznil, že v současné době dosáhla plná proočkovanost v Číně 92,9 procenta a proočkovanost osob starších 60 let přesáhla 90 procent. Dodali jsme více než 2,2 miliardy dávek vakcín proti COVID-19 více než 120 zemím a mezinárodním organizacím. Praxe ukázala, že čínské vakcíny jsou bezpečné a účinné. Jsme ochotni nadále posilovat komunikaci a spolupráci s mezinárodním společenstvím, abychom lépe reagovali na výzvy epidemie a lépe chránili životy a zdraví lidí.


Čínský ministr zahraničí Qin Gang během své návštěvy Afriky prohlásil, že Afrika je velkým jevištěm pro mezinárodní spolupráci, nikoli arénou pro soutěžení velmocí. Reportér požádal mluvčího o další informace.

V této souvislosti Wang Wenbin řekl, že čínský ministr zahraničí Qin Gang (Čchin Kang) a předseda Komise Africké unie Moussa Faki Mahamat se před několika dny společně setkali s tiskem a zdůraznili, že bez míru a rozvoje v Africe nebude žádná stabilita a prosperita ve světě. Afrika potřebuje solidaritu a spolupráci, nikoli táborovou konfrontaci. Žádná země ani osoba nemá právo nutit africké země, aby si zvolily stranu. Afrika by měla být velkým jevištěm pro mezinárodní spolupráci, nikoli arénou pro velmocenské hry. Qin Gang poukázal na to, že mezi Čínou a Afrikou existuje hluboké tradiční přátelství. Od začátku nového století Čína vybudovala v Africe mnoho projektů. Tyto úspěchy sehrály důležitou roli při podpoře hospodářského a sociálního rozvoje Afriky a zlepšení obživy lidí, ukázaly kvalitu čínsko-afrických vztahů a pozadí čínsko-afrického přátelství a byly oceněny africkými zeměmi a lidmi. Čína vítá ke spolupráci všechny země, které chtějí upřímně pomáhat Africe dosáhnout míru a rozvoje. Budou-li afričtí přátelé ochotni, Čína je také ochotna realizovat třístrannou nebo vícestrannou spolupráci s jakoukoli zemí v Africe, aby společně více přispěly k rozvoji a oživení Afriky. SAE budou od 30. listopadu do 12. prosince letošního roku hostit 28. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP28) a nedávno oznámily jmenování ministra průmyslu a pokročilých technologií SAE a zvláštního vyslance pro změnu klimatu Sultana Al Jabera předsedou konference. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář. 

Wang Wenbin řekl, že Čína oceňuje příspěvek Spojených arabských emirátů (SAE) k pokroku v procesu globální správy klimatu a poblahopřál Sultanovi Al Jaberovi k převzetí předsednictví na konferenci. Čína vždy podporovala koncept ekologické civilizace a aktivně se podílela na globální správě klimatu. Čína a Spojené arabské emiráty jsou rozvojové země a obě strany úzce spolupracují v oblasti změny klimatu, což účinně podporuje ekologický a udržitelný rozvoj obou zemí a světa. Čína je ochotna aktivně podporovat SAE při pořádání konference a spolupracovat se Spojenými arabskými emiráty na podpoře pozitivních výsledků COP28 a společně vybudovat spravedlivý, rozumný, kooperativní a oboustranně výhodný globální systém správy klimatu.


Americký prezident Joe Biden bude v příštích několika dnech diskutovat s Japonskem o otázce omezení výroby polovodičů vůči Číně. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář.

V tomto ohledu Wang Wenbin poukázal na to, že v zájmu zachování vlastní hegemonie a vlastních zájmů Spojené státy opakovaně zneužívaly kontroly vývozu, ekonomicky donucovaly své spojence, zlomyslně blokovaly a potlačovaly čínské společnosti a uměle podporovaly „oddělování a rozbíjení průmyslových řetězců“, což vážně narušilo tržní pravidla a mezinárodní hospodářský a obchodní řád. Nejenže to poškodí legitimní práva a zájmy čínských společností, ale poškodí to také stabilitu globálních průmyslových a dodavatelských řetězců. Čína bude věnovat velkou pozornost příslušnému vývoji a rozhodně bude chránit své vlastní zájmy. Doufáme, že příslušné země dokážou rozlišit správné od špatného, společně ochrání mnohostranný obchodní systém, udrží stabilitu globálních průmyslových a dodavatelských řetězců a ochrání své vlastní dlouhodobé zájmy.


Vedoucí Mezinárodního měnového fondu naléhala na Čínu, aby znovu otevřela svou ekonomiku s tím, že přechod Číny od politiky nulového počtu případů COVID-19 k současné politice prevence epidemie je velmi důležitým faktorem pro růst světové ekonomiky v roce 2023. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář.

Wang Wenbin řekl, že jsme zaznamenali relevantní zprávy. Čínská vláda přijala iniciativu k optimalizaci a úpravě opatření pro prevenci a kontrolu epidemie na základě vědeckého hodnocení, což bylo široce přivítáno mezinárodním společenstvím. Mezinárodní společenství obecně věří, že tento čínský krok pomůže posílit důvěru v globální ekonomický růst a podpoří oživení a rozvoj světové ekonomiky. V poslední době mnoho mezinárodních investičních institucí zvýšilo své prognózy hospodářského růstu Číny v roce 2023. Mnoho zahraničních obchodních komor v Číně, jako je Americká obchodní komora v Číně, Britská obchodní komora a Německá obchodní komora v Číně, věří, že čínská úprava politiky prevence epidemie pomůže obnovit čínskou a zahraniční personální výměnu, služební cesty obnoví optimismus na trhu a Čína bude i nadále prioritní destinací pro zahraniční investice. Další optimalizace čínské vstupní politiky je velmi přínosná pro regionální ekonomiku a globální obchod. Od začátku roku 2023 Čína nadále podniká rázné kroky na podporu otevírání na vysoké úrovni. 1. ledna byl oficiálně implementován „Katalog průmyslových odvětví povzbuzujících zahraniční investice (vydání 2022)“. Nová verze katalogu přidala nejvíce záznamů za poslední roky. Čína zavedla pro 1.020 komodit nižší prozatímní sazbu dovozní daně, než je sazba doložky nejvyšších výhod. Počínaje 1. červencem letošního roku bude proveden 8. krok snížení dovozní daně oproti sazbě doložky nejvyšších výhod u 62 produktů informačních technologií. Po úpravě se celková úroveň čínských cel sníží ze 7,4 procenta na 7,3 procenta. Před několika dny ministerstvo obchodu Číny a Čínská lidová banka společně vydaly „Oznámení o další podpoře zahraničních ekonomických a obchodních podniků za účelem rozšíření přeshraničního používání RMB na podporu obchodu a usnadnění investic“, což odráží odhodlání a vůli Číny nadále podporovat otevírání se a sdílet příležitosti se všemi stranami. Wang Wenbin řekl: „Současná epidemická situace v Číně se obecně zlepšuje. Mnoho provincií a měst překonalo vrchol epidemie a výroba a život se vracejí do normálu. S postupným oživením poptávky a s dosažením účinků politiky se dále uvolní ekonomická a sociální vitalita Číny a oživení nabere na síle.“

YW

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree