Byla zveřejněna bílá kniha „Čínský zelený rozvoj v nové éře“

2023-01-19 16:07:26
Sdílej:

Tiskový úřad čínské Státní rady dnes vydal bílou knihu s názvem „Čínský zelený rozvoj v nové éře“. Bílá kniha systematicky shrnuje opatření a úspěchy čínského zeleného rozvoje v uplynulém desetiletí a popisuje klíčové koncepty a praktické zkušenosti s čínským zeleným rozvojem. Hlavní obsah bílé knihy zahrnuje:

Za prvé, hlavní koncept čínského zeleného rozvoje v nové éře

Dodržovat koncept rozvoje zaměřený na lidi. Budeme považovat dobré ekologické prostředí za nejkomplexnější blahobyt lidí, energicky podporovat zelenou produkci a životní styl a neustále zlepšovat kvalitu ekologického prostředí, aby lidé měli větší pocit zisku, štěstí a bezpečí.

Zaměřit se na udržitelný rozvoj čínského národa. Pevně jsme stanovili koncept, že průzračné vody a zelené hory jsou hory zlata a stříbra, budeme neochvějně následovat cestu ekologické priority, zeleného a nízkouhlíkového rozvoje a realizujeme současné zlepšení ekonomických, ekologických a sociálních přínosů.

Dodržovat koncept systematičnosti a dosáhnout celkového pokroku. Budeme věnovat pozornost řadě vztahů mezi rozvojem a ochranou životního prostředí, na celkové a místní úrovni, ze současného a dlouhodobého hlediska, a v rámci koordinace průmyslové restrukturalizace, kontroly znečištění, ochrany životního prostředí a změny klimatu, a budeme podporovat snižování uhlíku, snižování znečištění a zelenou expanzi a růst.

Usilovat o globální udržitelný rozvoj. Při dodržování konceptu komunity se sdílenou budoucností lidstva budeme vždy důležitým účastníkem, přispěvatelem a lídrem ve výstavbě globální ekologické civilizace a přispějeme čínskou moudrostí a silou ke globálnímu udržitelnému rozvoji.

Za druhé, praxe a efektivita čínského zeleného rozvoje v nové éře

Kvalita ekologického prostředí je stále stabilní a zlepšuje se. V posledních deseti letech Čína zalesnila území o celkové rozloze 960 milionů mu (64 milionů hektarů), kontrolovala a předcházela desertifikaci na území o rozloze 278 milionů mu (18,5 milionu hektarů), zlepšila travní porosty na území o rozloze 600 milionů mu (40 milionů hektarů) a obnovila mokřady na území o rozloze přes 12 milionů mu (800.000 hektarů). Plocha lesů, travních porostů, mokřadů, řek a jezer se nadále zvyšovala a trend desertifikace půdy byl účinně zvrácen. Kvalita životního prostředí se výrazně zlepšila. Průměrná roční koncentrace PM2,5 na úrovni prefektur a nad úrovní měst se snížila ze 46 mikrogramů na metr krychlový v roce 2015 na 30 mikrogramů na metr krychlový v současnosti. Podíl dní s dobrou kvalitou ovzduší dosáhl 87,5 procenta a podíl úseků s dobrou kvalitou povrchové vody dosáhl 84,9 procenta.

Obsah zlata a zeleně v hospodářském rozvoji se výrazně zvýšil. Strategická rozvíjející se průmyslová odvětví se stala důležitým motorem hospodářského rozvoje. V průběhu roku 2021 představovala high-tech výroba 15,1 procenta přidané hodnoty průmyslových odvětví nad určenou velikost, což je nárůst o 5,7 procentního bodu oproti roku 2012. Zelený průmysl vzkvétá a rozsah výroby zařízení pro čistou energii je první na světě. V roce 2021 překročila výstupní hodnota průmyslu úspor energie a ochrany životního prostředí 8 bilionů čínských yuanů.

Široce podporovat ekologické výrobní metody. Úroveň ozelenění průmyslu, zemědělství a služeb byla komplexně zlepšena, energetická struktura byla neustále optimalizována, doprava se stala zelenější a nízkouhlíková, a účinnost využívání zdrojů byla výrazně zlepšena. Od roku 2012 se podíl spotřeby čisté energie v Číně zvýšil ze 14,5 procenta na 25,5 procenta v roce 2021 a podíl spotřeby uhlí klesl ze 68,5 procenta na 56,0 procent. Průměrná roční míra růstu spotřeby energie podpořila průměrný roční hospodářský růst 6,6 procenta a spotřeba energie na jednotku HDP se snížila o 26,4 procenta. Čína je jednou ze zemí s nejrychlejším snižováním intenzity spotřeby energie na světě.

Aktivně obhajovat zelený životní styl. Budeme podporovat povědomí lidí o ochraně životního prostředí a ekologii, vědomě praktikovat zelený a nízkouhlíkový životní styl a vytvářet dobrou sociální atmosféru pro podporu zeleného rozvoje.

Systém a mechanismus byly dále zlepšeny. Poskytneme pevnou záruku zeleného rozvoje posílením budování právního státu, posílením dohledu a řízení a zlepšením tržně orientovaného mechanismu.

Údaje uvedené v bílé knize většinou odrážejí situaci do konce roku 2021 a relevantní údaje v roce 2022 dosáhly nového pokroku.

Za třetí, Čína se spojí se světem, aby vybudovala krásný domov na Zemi

Země je jediným domovem, na kterém závisí přežití celého lidstva, a budování krásného domova je společným snem lidstva. Čína se aktivně a konstruktivně podílí na globální agendě jednání o klimatu a historicky přispěla k uzavření a provádění Pařížské dohody. Čína bude aktivně provádět spolupráci Jih-Jih v oblasti změny klimatu, podporovat společnou výstavbu zeleného „Pásma a stezky“, provádět rozsáhlou a praktickou zelenou mezinárodní spolupráci a společně podporovat globální udržitelný rozvoj.

Příslušný zástupce uvedl, že Čína bude neochvějně následovat cestu zeleného rozvoje, provádět modernizaci v rámci harmonického soužití člověka s přírodou a spolupracovat s dalšími zeměmi na světě při budování čistšího a krásnějšího světa. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree