Čína upevní a rozšíří dynamiku svého ekonomického oživení

2023-01-30 15:15:47
Sdílej:

Čína podle rozhodnutí přijatých na sobotním zasedání Státní rady, kterému předsedal čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang), upevní a rozšíří dynamiku svého ekonomického oživení, urychlí oživení spotřeby a stabilizuje zahraniční obchod a investice.

Zasedání s ohledem na pokračující trend ekonomického oživení zdůraznilo potřebu implementovat rozhodnutí Ústřední ekonomické pracovní konference a zaměřit se na zajištění stability růstu, zaměstnanosti a cen, aby byla ekonomická výkonnost udržována ve správném rozmezí.

Budou podniknuty pevné kroky k zajištění účinného provádění balíčku politik pro stabilizaci ekonomiky a navazujících opatření. Klíčové projekty a modernizace a renovace vybavení podporované nástroji fiskální a finanční politiky budou pokračovat tak, aby generovaly více fyzických zisků.

Účinně budou prováděny politiky k prodloužení doby trvání úlev na DPH pro malé daňové poplatníky a inkluzivní půjčky poskytované mikropodnikům a malým podnikům.

Zasedání zdůraznilo potřebu usnadnit rychlé znovuotevření podniků a výroby po Svátcích jara a poskytnout dobré služby migrujícím pracovníkům při návratu do práce nebo získání nových pracovních míst.

„Musíme zintenzivnit úsilí, abychom splnili zásady pro rozšiřování spotřeby,“ řekl Li Keqiang.

S ohledem na naléhavou výzvu nevýrazné poptávky vyzvala schůze k včasným opatřením na podporu brzkého oživení spotřeby jako hlavní ekonomické hnací síly, k trvalému otevírání se a stabilizaci a zvýšení zahraničního obchodu a investic.

Spotřeba se dále zvýší. Budou plně implementovány politiky na podporu podniků poskytujících spotřebitelské služby a osob samostatně výdělečně činných a na podporu spotřeby automobilů a dalších nákladných položek. Budou zahájeny různé aktivity na stimulaci spotřeby a usnadnění brzkého oživení odvětví služeb založených na kontaktech.

Spotřebitelské úvěry budou podle potřeby navýšeny. Sada politických nástrojů bude využita podle specifického přístupu pro města k uspokojení základních bytových potřeb lidí a potřeby zlepšit podmínky bydlení a zajistit dodání již prodaných domů.

„Zvýšení spotřeby je klíčovým krokem k rozšíření domácí poptávky. Musíme obnovit strukturální roli spotřeby v ekonomice,“ řekl Li Keqiang. „Největší potenciál čínské ekonomiky spočívá ve spotřebě 1,4 miliardy lidí.“

Mimo jiné budou důsledně implementovány politiky týkající se vývozních rabatů, úvěrových půjček a úvěrového pojištění, a směnný kurz RMB bude obecně udržován stabilní na adaptivní, vyvážené úrovni. Podniky budou podporovány, aby dále prozkoumávaly tržní příležitosti plným využitím Dohody o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP).

Dále bude podporován rozvoj přeshraničního elektronického obchodu a skladů v zahraničí. Zvýší se konkurenceschopnost zahraničního obchodu a podle potřeby se rozšíří dovoz.

Bude vyvinuto aktivní úsilí k přilákání zahraničních investic. Nový katalog podporovaných odvětví pro zahraniční investice bude uveden v platnost rychlejším tempem. Místní samosprávy budou podporovány při přilákávání podniků a investic. Role pilotních zón volného obchodu a dalších platforem bude lépe využita.

Budou důsledně prováděna usnadňující opatření pro přeshraniční cestování. Bude vynaloženo trvalé úsilí na zlepšení služeb pro podniky se zahraničními investicemi a na podporu dřívější realizace velkých projektů.

„Musíme plně využít naše konkurenční výhody, zlepšit naše podnikatelské prostředí a stabilizovat zahraniční obchod a investice širším otevřením se světu. Otevření je v základním zájmu Číny,“ řekl Li Keqiang.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree