Zprávy z tiskové konference čínského MZV z 30. ledna 2023

2023-01-30 22:59:23
Sdílej:

Nedávno se v Buenos Aires, hlavním městě Argentiny, konal 7. summit Společenství latinskoamerických a karibských států, a čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) přednesl na pozvání argentinského prezidenta na summitu video-projev.

K tomu mluvčí čínského ministerstva zahraniční věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) 30. ledna na pravidelné tiskové konferenci zdůraznila, že prezident Xi Jinping byl pozván, aby přednesl na tomto summitu video-projev, což odráží, že Čína vždy podporuje proces integrace Latinské Ameriky a karibské oblasti a přikládá velký význam rozvoji vztahů se Společenství latinskoamerických a karibských států, a regionální země to oceňují. Čínská strana je ochotna pod vedením ducha video-projevu prezidenta Xi Jinpinga spolu s latinskoamerickou a karibskou stranou neustále posilovat výstavbu vztahů Číny se Společenství latinskoamerických a karibských států a podporovat čínsko-latinskoamerické vztahy nové éry, které jsou rovné, vzájemně výhodné, inovační, otevřené a přináší prospěch lidem, aby nadále dosáhly nové úrovně, a společně budovat společenství se sdílenou budoucností Číny a Společenství latinskoamerických a karibských států.

30. ledna na pravidelné tiskové konferenci MZV uvedl některý novinář, že během volna na letošní Svátky jara se počet čínských turistů cestujících do zahraničí značně zvýšil a mnoho zemí vřele vítalo čínské turisty, což podle tohoto novináře hodně podpoří obnovu cestovního ruchu a ekonomiky různých zemí. 

K tomu Mao Ning řekla, že během letošních Svátků jara viděl svět vitální a šťastnou Čínu. Během Svátků jara cestovalo po Číně více než 300 milionů lidí, tržby pokladen kin během Svátků jara přesáhly 6,7 miliardy yuanů a počet diváků dosáhl 129 milionů. Jak turistický boom, tak boom spotřeby odrážejí touhu Číňanů po lepším životě a jejich důvěru v rozvoj země a umožňují lidem z celého světa pocítit silnou dynamiku hospodářského oživení Číny a globální význam zlepšení čínské ekonomiky.

Pokud jde o návštěvu amerického ministra zahraničí v Číně, podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí bude jednat s čínskou stranou o tom, jak zodpovědně řídit a kontrolovat soutěž a posílit spolupráci při řešení nadnárodních výzev, a vyjádří Číně obavy v otázkách, jako je Tchaj-wan, fentanyl, Ukrajina a jaderná otázka na Korejském poloostrově.

K tomu Mao Ning uvedla, že Čína vždy rozvíjí čínsko-americké vztahy v souladu se třemi principy vzájemného respektu, mírového soužití a oboustranně výhodné spolupráce, které navrhl prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching). Zároveň neochvějně hájíme svou suverenitu, bezpečnost a zájmy rozvoje. Čína se nevyhýbá konkurenci ani se jí nebojí. Jsme proti tomu, že konkurence definuje celé čínsko-americké vztahy a jsme proti využívání konkurence k omezování a potlačování. Čína je ochotna vést komunikaci a spolupráci se Spojenými státy v bilaterální i multilaterální oblasti na základě vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu. Je však třeba zdůraznit, že Spojené státy nemohou zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a poškozovat její zájmy, když se snaží komunikovat a diskutovat o spolupráci.

Mao Ning poukázala na to, že otázka Tchaj-wanu je jádrem klíčových zájmů Číny, politickým základem čínsko-amerických vztahů a první nepřekonatelnou krajní mezí v čínsko-amerických vztazích. Spojené státy by se nikdy neměly pokoušet prolomit tuto krajní mez. V oblasti mezinárodní protidrogové práce je Čína první zemí na světě, která oficiálně kontrolovala celou třídu látek podobných fentanylu. Důrazně provádíme mezinárodní spolupráci při vymáhání práva v boji proti drogám v rámci úmluv Organizace spojených národů o kontrole drog. Naopak sankce americké strany vůči příslušným čínským agenturám vážně ovlivnily a omezily schopnost čínské protidrogové práce a Čína se rozhodně staví proti tomu. Spojené státy by se také měly hluboce zamyslet nad problémem nedostatečné domácí kontroly drog, místo aby přenášely odpovědnost nebo vinu na ostatní.

Mao Ning dodala, že v ukrajinské otázce a jaderném problému na Korejském poloostrově se Čína vždy zabývala politickým řešením a mírovým jednáním, a stavěla se proti slovům a skutkům, které zintenzivňují rozpory. Čínská politika a pozice obstojí ve zkoušce faktů a historie. Zdravé a stabilní čínsko-americké vztahy souvisejí se zájmy lidí obou zemí a s budoucností a osudem světa. Doufám, že Spojené státy půjdou směrem k Číně, budou trvat na dialogu místo konfrontace, budou udržovat základní tón vzájemných výhod a nikoli nulového součtu, budou skutečnými činy prosazovat důležitý konsenzus hlav obou zemí a budou podporovat vztahy obou zemí, aby se vrátily na trať zdravého a stabilního rozvoje.

Podle zpráv byl Afroameričan Tyre Nichols zabit pěti policisty v Memphisu v Tennessee, což vyvolalo protesty a demonstrace na mnoha místech ve Spojených státech.

K tomu Mao Ning poukázala na to, že Spojené státy vždy volají ve světě po demokracii, svobodě a lidských právech, a dokonce to používají jako omluvu k zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí. Vláda Spojených států by se měla vzdát dvojích standardů a vážně čelit problému násilného vymáhání práva a rasové diskriminace u domácí policie a již nedovolit, aby docházelo k podobným tragédiím.

Mao Ning uvedla, že Čína v ukrajinské otázce vždy udržuje objektivní a spravedlivé stanovisko, vždy stojí na straně míru a hraje konstruktivní roli při podpoře politického řešení ukrajinská krize. Spojené státy jsou iniciátorem a největším protlačovatelem ukrajinské krize. Pokračují v přepravě těžkých zbraní a agresivních zbraní na Ukrajinu a neustále zvyšují délku a intenzitu konfliktu. Spojené státy se nezamyslely nad tím, co dělají, ale místo toho bez důvodu obviňují čínskou stranu. Toto neopodstatněné vydírání nepřijmeme, ani nedovolíme Spojeným státům poškodit legitimní práva a zájmy čínských společností.

Mao Ning dodala, že pokud Spojené státy opravdu chtějí, aby krize brzy skončila, a opravdu se starají o bezpečnost ukrajinského lidu, měly by přestat přepravovat zbraně a profitovat z války. Je třeba odpovědným způsobem podporovat ochlazení situace a vytvořit příznivé prostředí a nezbytné podmínky pro mírové jednání zainteresovaných stran.

Podle zprávy Spojené státy, Nizozemsko a Japonsko dosáhly dohody o omezení vývozu polovodičů a souvisejícího vybavení do Číny. K tomu Mao Ning poukázala na to, že tento přístup není pro ostatní dobrý a poškodí stabilitu globálního průmyslového řetězce. V mezinárodním společenství jsou různé obavy. Mnoho podnikatelů uvedlo, že zneužívání kontroly vývozu bude chaotické, ovlivní efektivitu a inovaci, a pokus zablokovat cestu ostatních nakonec pouze povede k zablokování své vlastní cesty. Čínská strana se rozhodně postaví proti tomu, bude věnovat velkou pozornost příslušným krokům a rozhodně chránit svá legitimní práva a zájmy. Dotčené strany by měly vycházet ze svých dlouhodobých zájmů a společných zájmů mezinárodního společenství a jednat uváženě.

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree