Globální ekonomika a Čína: Co lze očekávat v novém roce a dále

2023-02-07 15:06:12
Sdílej:

Autor: Decision Makers je globální platforma pro vlivné vůdce ke sdílení poznatků o událostech utvářejících dnešní svět. Steven Alan Barnett je vedoucí zástupce MMF v Číně. Článek odráží názory autora, a ne nutně názory CGTN.

Minulý rok byl pro globální ekonomiku náročný. Inflace byla příliš vysoká a růst byl příliš nízký. Růst v Číně byl také slabý vzhledem k několika vlnám COVID-19. Po náročném roce 2022 však očekáváme, že se růst Číny silně oživí a přispěje čtvrtinou ke globálnímu růstu. Čínský odraz je vítán uprostřed zpomalení globálního růstu. Níže je rozpracován vývoj a politické výzvy pro svět a Čínu.

Globální ekonomika se plně nezotavila z pandemie. V loňském roce byl globální HDP stále o 3,5 procenta pod naší před-pandemickou prognózou. Spíše než aby dohnala ztráty, globální ekonomika v roce 2022 nadále klesala. Odhadujeme, že globální růst byl pouze 3,4 procenta, což je pod historickým průměrem 3,8 procenta (v letech 2000-2019). Dva klíčové faktory za tím jsou rostoucí inflace a ekonomické zpomalení v Číně.

Nejprve rostoucí inflace. Globální inflace v loňském roce dosáhla 8,8 procenta. V reakci na to centrální banky po celém světě zpřísnily měnovou politiku, aby zkrotily inflaci. Toto je správná politika a funguje. Předpokládáme tedy, že inflace bude stabilně klesat až na 4,3 procenta v roce 2024.

Přísnější měnová politika však přináší zpomalení ekonomiky. To je jeden z důvodů, proč očekáváme, že globální růst v tomto roce bude ještě horší než v loňském roce. Konkrétně v roce 2023 klesne na 2,9 procenta, než se v roce 2024 mírně zvýší na 3,1 procenta. Historická zkušenost je však jasná: cenová stabilita je podmínkou pro udržitelný růst. A co je důležité, nakonec je méně nákladné snížit inflaci spíš dříve než později.

Situace čínského růstu je jiná. V loňském roce se růst v Číně zpomalil v důsledku tří faktorů, tedy COVID-19, problémům v sektoru nemovitostí a zpomalení vnější poptávky. Růst v roce 2022 dosáhl 3,0 procent a překonal očekávání trhu.

Na rozdíl od výhledu ostatních částí světa očekáváme letos v Číně ostrý odraz. Předpokládáme, že růst vzroste na 5,2 procenta, bez ohledu na pomalejší vnější poptávku a pokračující výzvy v sektoru nemovitostí. Klíčová je rychlejší než očekávaná změna v politikách na kontrolu COVID-19 a ústup COVID-19, což podporuje obnovení hospodářské činnosti. Nejistota kolem výhledu je vyšší než obvykle. Klíčová rizika se vztahují ke COVID-19 a nemovitostem. Pokud jde o nemovitosti, je výzvou pokračovat v přivádění trhu s bydlením do rovnováhy a zároveň zabránit chaosu během tohoto procesu přizpůsobování. Zabránit chaosu během procesu přizpůsobování bude vyžadovat řešení problémů souvisejících s finančním stresem některých developerů a s prodanými, ale zatím nedokončenými byty.

Aktualizovali jsme také naše střednědobé předpovědi pro Čínu. Nedávno jsme zveřejnili naši výroční zprávu o Číně, která se podrobně zabývá nedávným vývojem, výhledem a politikami. V této zprávě jsme vyčíslili naši střednědobou prognózu růstu pro Čínu těsně pod 4,0 procenta. To odráží naše hodnocení oslabujícího růstu produktivity v důsledku nedostatečných strukturálních reforem na podporu růstu.

Dobrou zprávou je, že s komplexními reformami je pro Čínu dosažitelný vyšší potenciální růst. Mezi tyto reformy patří opatření ke zvýšení produktivity, zejména prostřednictvím reforem posilujících trh, které podpoří rozvoj soukromého sektoru, zvyšování věku odchodu do důchodu za účelem zvýšení nabídky práce a odstranění místního protekcionismu.

Čína je druhou největší ekonomikou na světě v amerických dolarech. S váhou parity kupní síly (PPP), kterou používáme k agregaci globálního HDP, je už největší ekonomikou na světě. S globální ekonomikou, která se stále snaží zotavit z pandemie, poskytne robustní růst v Číně ve střednědobém horizontu potřebný a vítaný impulz pro světový růst.

Další potřebný a vítaný impulz bude vycházet z posílené mezinárodní spolupráce. Světová ekonomika je vystavena mnohem většímu riziku fragmentace, která by mohla zrušit desetiletí pokroku vycházejícího z ekonomické integrace. Tomuto riziku je třeba se vyhnout a nahradit ho obnoveným duchem mezinárodní spolupráce. V ekonomické sféře jsou třemi prioritami spolupráce obchod, dluhy a opatření v oblasti klimatu.

Obchod byl donedávna důležitým motorem růstu. Může být opět zapotřebí úsilí na zvrácení vlivu dotací a obchodních omezení uložených v posledních letech, na posílení Světové obchodní organizace (WTO), včetně nových dohod o otevírání trhu, a pokud to bude prospěšné, na uzavření plurilaterálních dohod mezi podskupinami v rámci členů WTO. Kromě toho by země měly pečlivě zvážit náklady doma i v zahraničí a vliv opatření na „národní bezpečnost“ na obchod a investice.

Pokud jde o dluh, zranitelné země potřebují pomoc globálního společenství. Asi 60 procent zemí s nízkými příjmy je v nouzi nebo se k ní blíží. Dalších 25 procent rozvíjejících se trhů je vystaveno vysokému riziku zvyšování neschopnosti splácet dluh včas. V této oblasti došlo k pokroku, včetně dohody o společném rámci G20 pro zacházení s dluhem. Urychlení tohoto procesu a zajištění jeho bezpečnosti by prospělo věřitelům i dlužníkům.

V neposlední řadě jsou opatření na prevenci klimatických změn. Společná opatření jsou zásadní pro řešení klimatické krize. Dohoda COP27 o zřízení fondu na kompenzaci ztrát a škod pro nejzranitelnější země ukazuje, že pokrok je možný. K urychlení zeleného přechodu je zapotřebí více, včetně toho, aby země rychle prováděly důvěryhodné politiky na zmírnění klimatických změn, mezinárodní koordinace cen uhlíku nebo ekvivalentní politiky a globální spolupráce k budování odolnosti.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree