Čína zlepší konkurenceschopnost svého průmyslového řetězce posílením domácí poptávky

2023-02-13 15:19:46
Sdílej:

Autor: Liu Chunsheng (Liou Čchun-šeng) je docent na Centrální finanční a ekonomické univerzitě. Článek odráží názory autora, nikoli nutně názory CGTN.

Ekonomický výkon Číny vykázal v roce 2022 odolnost a země zaznamenala v náročném ekonomickém prostředí tříprocentní meziroční hospodářský růst. Čína si navzdory pandemii COVID-19 udržela svou pozici jedné z největších světových ekonomik a hlavního přispěvatele ke globálnímu růstu.

V roce 2023 však bude čínská ekonomika čelit také výzvám, jako je pokračující globální ekonomická nejistota a rostoucí konkurence ze strany jiných zemí. Aby si Čína udržela svou silnou ekonomickou výkonnost, je pro Čínu klíčové, aby se vypořádala s těmito výzvami a pokračovala v investicích do rozvoje svého průmyslu a infrastruktury.

Nedávná Ústřední konference o ekonomické práci v Číně vyzvala ke zvýšení domácí poptávky jako hnací síly hospodářského rozvoje. Toto zaměření je pozitivním krokem k dosažení udržitelného a vyváženého růstu čínské ekonomiky.

Důraz konference na domácí poptávku je také v souladu s úsilím čínské vlády o vytvoření stabilnější a soběstačnější ekonomiky, aby snížila svou závislost na vnějších faktorech.

Zaměření konference na domácí poptávku je také reakcí na přetrvávající globální ekonomickou nejistotu a její dopad na čínský export. Vláda doufá, že vytvoří nové příležitosti pro průmysl a poskytne ekonomice nárazník proti vnějším šokům.

Rozšiřující se domácí poptávka jako důležitá hnací síla čínské ekonomiky přinesla v posledních letech do různých průmyslových odvětví nové příležitosti a výzvy. Má významný dopad na konkurenceschopnost a bezpečnost čínských průmyslových a dodavatelských řetězců.

Jak domácí poptávka neustále roste, rozsah průmyslového řetězce se bude rozšiřovat, což povede ke zvýšené konkurenci a rozvoji nových průmyslových odvětví. Rostoucí konkurence povede k optimalizaci průmyslové struktury, zlepšení kvality produktů a snížení výrobních nákladů.

Rostoucí domácí poptávka navíc může podpořit vývoj nových technologií i modernizaci stávajících technologií. To může zlepšit bezpečnost průmyslového řetězce snížením jeho závislosti na dovážených technologiích a produktech. Vývoj nových technologií může zvýšit konkurenceschopnost domácích průmyslových odvětví tím, že jim poskytne konkurenční výhodu na globálním trhu.

Posílení domácí poptávky zlepší řízení dodavatelského řetězce domácích průmyslových odvětví, protože bude vyžadovat lepší řízení dodavatelského řetězce, aby byly uspokojeny potřeby spotřebitelů. To by mohlo snížit narušení dodavatelského řetězce. Kromě toho může zlepšení řízení dodavatelského řetězce zvýšit efektivitu domácích průmyslových odvětví.

Rostoucí domácí poptávka navíc podpoří rozvoj čínských malých a středních podniků (MSP), které hrají klíčovou roli v průmyslovém řetězci. Malé a střední podniky často čelí mnoha výzvám, jako je omezený přístup k financím a technologiím a nedostatečný přístup na trh. Nicméně zvýšená domácí poptávka nabídne nové příležitosti pro malé a střední podniky a zlepší jejich konkurenceschopnost a bezpečnost. Zároveň vytvoří nové trhy pro malé a střední podniky a poskytne jim nové zdroje financování.

V souladu s tím je závazek Číny zvýšit svou domácí poptávku povzbudivým znamením pro ekonomickou budoucnost země. Rostoucí domácí poptávka podpoří její růst v následujících letech, a to díky faktorům, jako je zvýšený disponibilní příjem, lepší přístup ke spotřebnímu zboží a službám. Čína se stává soběstačnější v klíčových odvětvích, jako jsou technologie a špičková výroba. Rozvojem silného domácího trhu pro tato odvětví chce Čína snížit svou závislost na zahraničních trzích a zvýšit svou konkurenceschopnost v globální ekonomice.

Čína je jedna z největších ekonomik a zvýšení její domácí poptávky neznamená, že Čína zavře své dveře. Tím, že upřednostní domácí poptávku, pomůže řídit hospodářský růst a chránit své průmyslové řetězce. Současně tím, že udržuje silné spojení s globální ekonomikou, zajistí, že zůstane klíčovým hráčem na mezinárodním ekonomickém poli.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree