Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 23. února 2023

2023-02-23 20:15:21
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) předsedal 23. února pravidelné tiskové konferenci.

Na nedávné otevřené pracovní konferenci OSN o konvenční munici Čína a další země navrhly „nevyvážet střelivo nestátním subjektům“, což vyvolalo odpor Spojených států. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář.

Wang Wenbin řekl, že otevřená pracovní konference OSN o konvenční munici se konala ve dnech 13. až 17. února. Během setkání Čína navrhla „nevyvážet střelivo nestátním subjektům“ a „vyvážet munici do oblastí konfliktu obezřetným a odpovědným způsobem“. Text, který vyzývá mezinárodní společenství k posílení kontroly, podpořilo mnoho rozvojových zemí, zatímco Spojené státy pokračují ve svém pasivním a konzervativním postoji k formulaci mezinárodních pravidel pro nakládání s lehkými střelnými zbraněmi a střelivem a proti výše uvedenému textu se staví.

Wang Wenbin uvedl, že jak všichni víme, Spojené státy jsou zemí s největším počtem zbraní na obyvatele a násilí se zbraněmi se pro americký lid stalo přetrvávající noční můrou. Znepokojivé je ale také to, že Spojené státy vždy nakládaly nedbale s lehkými střelnými zbraněmi a střelivem, bez skrupulí je vyvážely, po dlouhou dobu převáděly vojenské produkty nestátním subjektům, nehorázně zasahovaly do vnitřních záležitostí jiných zemí a podněcovaly vojenské konflikty a sociální chaos. Mnoho z tohoto vybavení nelze dosledovat a některé se dostalo do rukou teroristických organizací a extremistických sil, což vážně ohrožuje mezinárodní a regionální mír a stabilitu.

Podle údajů amerického ministerstva zahraničí se prodeje zahraniční armády USA ve fiskálním roce 2022 zvýšily o téměř 50 procent ve srovnání s předchozím fiskálním rokem. Jedním z důležitých důvodů je eskalace ukrajinské krize. Spojené státy a další západní země nadále poskytují Ukrajině zbraně, což nejen způsobuje prodlužování ukrajinské krize, ale mnoho zbraní a střeliva dodávaných na Ukrajinu je také prostřednictvím mezinárodních zločineckých skupin pašováno zločincům v Evropě a dalších regionech. Varoval před tím Interpol i Europol.

Wang Wenbin poukázal na to, že export zbraní je pouze špičkou ledovce „amerického exportu“. To, co Spojené státy přinášejí jiným zemím, není evangelium demokracie a lidských práv, ale „krevní dluh“ špatného živobytí a sociálních nepokojů. USA by si měly uvědomit, že čím více takových vývozů, tím hůře se jim to nakonec vrátí. Místo vytváření dalších problémů by bylo lepší přemýšlet o tom, co dobrého by mohly udělat pro mezinárodní společenství.

Reportér položil otázku ohledně zpráv, že Spojené státy opakovaně šíří takzvané zprávy, že Čína může poskytnout Rusku zbraně.

Wang Wenbin řekl, že jsme také mnohokrát reagovali na zprávy, které jste zmínil, že Spojené státy opakovaně šíří, že tzv. Čína může poskytnout Rusku zbraně. Takzvané zpravodajství USA není nic jiného než spekulace a pomluvy vůči Číně. Od vypuknutí ukrajinské krize stojí Čína pevně na straně dialogu a míru, prosazuje svým vlastním způsobem mír a rozhovory a hraje odpovědnou a konstruktivní roli při zmírňování situace a řešení krize. Spojené státy jako největší dodavatel zbraní na ukrajinské bojiště nadále pošpiňují Čínu, že může poskytnout zbraně Rusku, což nejen zasáhne a ztíží proces politického řešení ukrajinské krize, ale ještě více to poškodí čínsko-americké vztahy.

Wang Wenbin zdůraznil, že naléháme na Spojené státy, aby přestaly pošpiňovat, přenášet vinu a přilévat olej do ohně a usilovaly o zmírnění situace a spolupracovaly s Čínou a mezinárodním společenstvím na společné podpoře diplomatických jednání k vyřešení krize. Doufáme také, že pokud má americká strana nějaké zpravodajské informace, které může poskytnout, měla by poskytnout více informací o pravdě o explozi plynovodu Nord Stream. Doufáme, že americká strana co nejdříve vydá seriózní a zodpovědnou odpověď na tuto otázku, místo aby ji zakrývala.

Podle zpráv mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price řekl, že Spojené státy vyjádřily obavy, že Čína a Rusko sdílejí společnou vizi. Reportér se zeptal čínského mluvčího na komentář.

Mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin v tomto ohledu uvedl, že čínsko-ruské vztahy jsou založeny na nesdružování, nekonfrontaci a necílení na třetí strany. Čínsko-ruské vztahy jsou pozitivním faktorem pro udržení světového míru a stability a není se čeho obávat. Co je skutečně znepokojivé, je destruktivní role, kterou Spojené státy hrají ve světovém míru a stabilitě.

Ráno 23. února se ve městě Jiangmen (Ťiang-men) v čínské provincii Guangdong (Kuang-tung) konalo slavnostní otevření Čínsko-pacifického střediska pro spolupráci při obraně a zmírňování katastrof. Reportér požádal mluvčího, aby představil relevantní situaci.

Wang Wenbin uvedl, že v posledních letech se vztahy mezi Čínou a tichomořskými ostrovními zeměmi rychle rozvíjely a spolupráce v různých oblastech přinesla plodné výsledky, které obyvatelům ostrovních zemí přinesly hmatatelné výhody. Člen Státní rady Číny Wang Yi (Wang I) během loňské návštěvy v jižním Pacifiku oznámil, že Čína bude pokračovat v budování šesti hlavních platforem spolupráce zaměřených na ostrovní země v oblasti nouzových dodávek, změny klimatu, snižování chudoby, prevence katastrof, zemědělství a technologie Juncao (Ťün-cchao). V současné době byly spuštěny první čtyři platformy a brzy bude otevřeno Centrum pro zemědělskou spolupráci a Centrum pro demonstraci technologie Juncao. Čína bude i nadále dodržovat zásady rovného zacházení, vzájemného respektu, oboustranně výhodné spolupráce, otevřenosti a inkluzivity, neochvějně bude prohlubovat komplexní strategické partnerství s ostrovními zeměmi a podporovat budování užšího společenství čínsko-pacifických ostrovních zemí se společnou budoucností.

Wang Yi, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny a ředitel Kanceláře ústřední komise pro zahraniční věci, právě ukončil svou návštěvu Ruska. Reportér požádal mluvčího, aby představil situaci.

Mluvčí ministerstva zahraničí Wang Wenbin v této souvislosti uvedl, že Wang Yi navštívil Rusko od 21. do 22. února. Setkali se s ním ruský prezident Vladimir Putin a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Wang Yi vyjádřil, že současná mezinárodní situace je komplikovaná a vážná, ale vztahy mezi Čínou a Ruskem obstály ve zkoušce mezinárodních nestálostí a jsou vyspělé a houževnaté. Komplexní strategické koordinační partnerství mezi Čínou a Ruskem v nové éře nikdy nebylo zaměřeno na třetí stranu, ani do něj nebude zasahovat třetí strana, natož aby v tomto ohledu vyvíjela třetí strana nátlak. Čína a Rusko vždy prosazovaly a prováděly skutečný multilateralismus. Čína je bez ohledu na změny mezinárodní situace ochotna zachovat dynamiku rozvoje nového typu vztahů velkých zemí s Ruskem.

Obě strany se dohodly, že budou pokračovat v posilování spolupráce v mezinárodních multilaterálních mechanismech, jako je OSN, a budou uplatňovat skutečný multilateralismus. Obě strany si vyměnily podrobné názory na ukrajinskou otázku. Wang Yi vyjádřil, že Čína bude jako vždy zastávat objektivní a spravedlivý postoj a hrát konstruktivní roli při politickém řešení krize.

Reportér se mluvčího zeptal, zda během včerejší schůzky mezi Wang Yi a ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem diskutovaly obě strany o pozičním dokumentu Číny k ukrajinské krizi, který bude vydán v dohledné době. Rusko uvedlo, že studuje nedávno vydaný čínský „Koncepční dokument o Globální bezpečnostní iniciativě“. Je ruský postoj k otázkám mezinárodní bezpečnosti v souladu s postojem Číny?

Wang Wenbin uvedl, že jsme již představili poziční dokument Číny k politickému řešení ukrajinské krize, který bude vydán v dohledné době, a včas zveřejníme relevantní informace. Vítáme pozitivní prohlášení Ruska ke Globální bezpečnostní iniciativě. Této iniciativě vyjádřilo svou podporu a reagovalo na ni více než 80 zemí po celém světě. Věříme, že stále více zemí se připojí k Číně v procesu implementace Globální bezpečnostní iniciativy a pozitivně přispěje k udržení světového míru a klidu.

Reportér se zeptal na situaci v Rusku a na Ukrajině.

Mluvčí Wang Wenbin uvedl, že čínský postoj k ukrajinské otázce je konzistentní a jasný a Čína bude i nadále hrát svým vlastním způsobem konstruktivní roli v mírovém řešení krize. Komunikace mezi Čínou a Ukrajinou je bezproblémová.

Reportér zmínil, že čínský ministr zahraničí Qin Gang objasnil během návštěvy v Indonésii svůj postoj k rozvoji vztahů mezi Čínou a ASEAN. Reportér požádal mluvčího, aby představil situaci.

Wang Wenbin uvedl, že Indonésie je letos rotující předsednickou zemí ASEAN a podpora dalšího rozvoje vztahů mezi Čínou a ASEAN je jednou z priorit návštěvy ministra zahraničí Qin Ganga (Čchin Kang) v Indonésii. Během návštěvy se ministr zahraničí Qin Gang a indonéská ministryně zahraničí Retno Marsudiová setkali s reportéry poté, co spolupředsedali čtvrtému zasedání mechanismu smíšeného výboru pro bilaterální spolupráci mezi Čínou a Indonésií, a společně hovořili o strategické nezávislosti ASEAN. Qin Gang zdůraznil, že Čína vždy považovala ASEAN za prioritu ve své sousedské diplomacii a plně podporuje Indonésii v její roli rotující předsednické země. V asijsko-pacifickém regionu by neměla nastat nová studená válka a velmocenská konkurence a země v tomto regionu by neměly být nuceny volit si strany. Věřím, že země ASEAN, včetně Indonésie, budou činit nezávislá posouzení a rozhodnutí na základě základních zájmů regionálního míru, stability a rozvoje.

Wang Wenbin uvedl, že Čína podporuje strategickou nezávislost, jednotu a sebezdokonalování ASEAN, udržuje ústřední postavení ASEAN a inkluzivní regionální strukturu a staví se proti blokové konfrontaci mezi politickými tábory. Retno Marsudiová řekla, že Indonésie je pevně oddána regionálnímu míru, stabilitě a prosperitě a zastává názor, že ASEAN by se neměl stát agentem žádné vnější síly a neměl by uvíznout ve víru hry mezi hlavními mocnostmi. Indonésie splní odpovědnost rotující předsednické země ASEAN, bude nadále posilovat spolupráci s Čínou a využije jedinečné výhody Číny při pomoci globálnímu zotavení po epidemii a obnovení hospodářského růstu.


YW

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree