Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 2. března 2023

2023-03-02 20:07:14
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí paní Mao Ning (Mao Ning) předsedala 2. března pravidelné tiskové konferenci a odpověděla na otázky novinářů.

Čína se pevně staví proti zobecňování konceptu národní bezpečnosti Spojenými státy za účelem potlačování podniků jiných zemí

Mluvčí Mao Ning řekla, že Čína se pevně staví proti opakovanému zobecňování konceptu národní bezpečnosti, zneužívání národní moci a potlačování podniků jiných zemí. Spojené státy by měly vážně respektovat zásady tržního hospodářství a spravedlivé hospodářské soutěže, přestat potlačovat příslušné podniky a poskytovat otevřené, spravedlivé a nediskriminační prostředí pro podniky ze všech zemí, aby mohly investovat a působit ve Spojených státech.

 

Oboustranně prospěšná hospodářská a obchodní spolupráce mezi Čínou a EU přinese větší důvěru pro globální prosperitu a stabilitu

Novinář uvedl, že nejnovější výzkumná zpráva Kielského institutu pro světovou ekonomiku v Německu ukazuje, že jakmile se EU rozhodne oddělit od Číny, i když EU zavede nový systém dodávek, ekonomický výkon Německa v dlouhodobém horizontu klesne o 1 procento s roční ztrátou 36 miliard eur, a zeptal se na komentář Číny.

Mluvčí Mao Ning uvedla, že Německo je největším hospodářským a obchodním partnerem Číny v EU. Podle německých statistik dosáhl objem bilaterálního obchodu mezi Čínou a Německem v roce 2022 celkem 297,9 miliardy eur, což představuje nárůst asi o 21 procent. Čína je nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa už sedmý po sobě jdoucí rok. Němečtí lídři opakovaně vyjádřili svůj postoj proti jakékoliv formě „oddělení“.

Úzké čínsko-německé hospodářské a obchodní vztahy jsou také ztělesněním hospodářských a obchodních vztahů mezi Čínou a EU. V roce 2022 vzrostl obchod mezi Čínou a EU navzdory trendu o 5,6 procenta, investice EU v Číně rok od roku vzrostly o 96,6 procenta a počet nákladních vlaků vypravených mezi Čínou a EU dosáhl také nového rekordu. Jakmile se Čína úspěšně vynoří z pandemie COVID-19, Čína a EU komplexně znovu zahájí osobní výměny na všech úrovních, plně aktivují dialog a spolupráci ve všech oblastech a čínsko-evropské komplexní strategické partnerství a vzájemně prospěšná hospodářská a obchodní spolupráce se rychle posílí, což přinese větší důvěru a naději pro globální prosperitu a stabilitu.

 

Spojené státy by se měly ohlédnout zpět na své minulé chyby a přestat stigmatizovat ostatní země

Americký ministr zahraničí Antony Blinken kritizoval Čínu ohledně dokumentu „Čínský postoj k politickému urovnání ukrajinské krize“. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning k tomu uvedla, že v otázce Ukrajiny Čína zastává objektivní a nestranný postoj, je odhodlána podporovat mír a dialog, podporuje politické urovnání krize a vždy stojí na straně míru a dialogu.

Čína se pevně staví proti skutečnosti, že Spojené státy posílají smrtící zbraně na ukrajinské bojiště, rozdmýchávají plameny a šíří falešné informace.

Spojené státy tvrdí, že respektují územní suverenitu, ale v otázce Tchaj-wanu a Číny porušily své politické závazky a prodaly vyspělé zbraně na čínský Tchaj-wan, Spojené státy říkají, že chtějí mír, ale zahájily války a podněcovaly konfrontaci po celém světě, Spojené státy zdůrazňují potřebu udržet mezinárodní pořádek, ale uchýlily se k nelegálním jednostranným sankcím, které postavily jejich vnitrostátní zákon nad mezinárodní právo, Spojené státy uvádí, že chtějí spravedlivou hospodářskou soutěž, ale zneužívají svou národní moc k potlačování podniků jiných zemí a k pošlapávání pravidel mezinárodního obchodu.

Spojené státy by se měly nad sebou zamyslet, přestat klamat veřejnost, nesoudit ostatní podle sebe, vážně přijmout svou vlastní zodpovědnost, dělat věci pro podporu míru a urovnání situace a přestat pomlouvat, poučovat a očerňovat ostatní země.

 

Čína je ochotna spolupracovat s novou nigerijskou vládou na posílení výměny a spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech

K otázce týkající se oficiálního výsledku prezidentských voleb v Nigérii Mao Ning uvedla, že Čína upřímně blahopřála panu Bolu Tinubuovi k jeho zvolení prezidentem Nigérie. Očekává se, že pod vedením pana Tinubua bude Nigérie nadále dosahovat nových a větších úspěchů.

Mao Ning zdůraznila, že Nigérie je významným strategickým partnerem Číny v Africe. V posledních letech se vztahy mezi Čínou a Nigérií rychle rozvíjely a bilaterální praktická spolupráce v různých oblastech přinesla plodné výsledky, které prospěly obyvatelům obou zemí. Čína je ochotna spolupracovat s novou nigerijskou vládou na posílení výměn a spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech a na posunutí strategického partnerství mezi oběma zeměmi na novou úroveň.

 

Čína je ochotna i nadále společně s mezinárodním společenstvím přispívat k politickému řešení ukrajinské krize

Pokud jde o otázku návštěvy běloruského prezidenta Lukašenka v Číně a situaci na Ukrajině, Mao Ning konstatovala, že postoj Číny k ukrajinské krizi je konzistentní a jasný. V zájmu dosažení konsensu mezinárodního společenství a co nejrychlejšího dosažení míru vydala Čína u příležitosti prvního výročí komplexní eskalace ukrajinské krize dokument „Čínský postoj k politickému urovnání ukrajinské krize“, který komplexně vysvětlil postoj Číny k ukrajinské otázce. Na základě tohoto dokumentu jsme ochotni spolupracovat s mezinárodním společenstvím na tom, abychom i nadále přispívali k politickému urovnání ukrajinské krize.

 

Čína se bude i nadále aktivně podílet na mezinárodní spolupráci na ochraně práv dětí

V odpovědi na otázky týkající se toho, že Mezinárodní organizace práce (MOP) a Dětský fond OSN (UNICEF) včera vydaly společnou zprávu, ve které poukazují na to, že problém dětské chudoby je stále prominentní a že téměř 1,8 miliardy dětí na světě žije v prostředí bez sociálního zabezpečení, a vyzývají všechny země, aby posílily ochranu dětí, Mao Ning řekla, že děti jsou budoucností a nadějí světa. Podpora a ochrana práv dětí je důležitou součástí mezinárodních záležitostí lidských práv. Čína se bude i nadále aktivně účastnit mezinárodní spolupráce v této oblasti.

 

Čína vyzývá všechny strany, aby spolupracovaly a hrály konstruktivní úlohu při stabilizaci pákistánské ekonomiky a společnosti

V otázce pákistánského dluhu mluvčí Mao Ning uvedla, že Čína a Pákistán jsou strategickými partnery a obě strany vždy spolupracovaly a vzájemně se podporovaly. Čína vždy vedla hospodářskou a finanční spolupráci s Pákistánem, aby pomohla Pákistánu stabilizovat jeho ekonomiku, zlepšit živobytí lidí a dosáhnout nezávislého rozvoje. Je třeba zdůraznit, že radikální finanční politiky určité rozvinuté země a účinky přelévání těchto politik jsou hlavními důvody finančních obtíží rozvojových zemí, včetně Pákistánu. Západní komerční věřitelé a mnohostranné finanční instituce jsou největšími věřiteli rozvojových zemí, a proto Čína vyzývá všechny strany, aby jednaly společně a hrály konstruktivní úlohu při stabilizaci pákistánské ekonomiky a společnosti.

 

Těšíme se na spolupráci se všemi členy na podpoře ducha solidarity a spolupráce G20

Novinář uvedl, že v Indii právě probíhá setkání ministrů zahraničí G20 a čínský ministr zahraničí Qin Gang (Čchin Kang) se tohoto setkání zúčastnil poprvé. Jaké jsou v plánu bilaterální rozhovory?

Mao Ning uvedla, že G20 je hlavním fórem pro mezinárodní hospodářskou spolupráci. Těšíme se na spolupráci se všemi členy G20, aby G20 dodržovala ducha solidarity a spolupráce, hrála větší roli při řešení hlavních výzev v globální ekonomice a financích, a při podpoře stabilního oživení světové ekonomiky a globálního rozvoje.

 

Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree