Hlavní obsah Zprávy o práci vlády Číny

2023-03-05 17:31:51
Sdílej:

Shrnutí hlavních výsledků práce dosažených v loňském roce

Rok 2022 je v historii Komunistické strany Číny a země extrémně významným rokem, Čína dosáhla nových a těžce vydobytých úspěchů.

HDP za celý rok vzrostl o 3 procenta.

Ve městech bylo vytvořeno 12,06 milionu nových pracovních míst.

Produkce obilí byla 685 miliard kilogramů, což je nárůst o 3,7 miliardy kilogramů.

Nové snížení daní a poplatků přesáhlo 1 bilion yuanů a odklady daní a poplatků přesáhly 750 miliard yuanů.

Byly zrušeny úroky ze státních studentských půjček na rok 2022 pro absolventy vysokých škol s ekonomickými potížemi a bylo jim povoleno odložit splácení jistiny.

Celková situace v oblasti zaměstnanosti zůstala stabilní a hospodářský růst se stabilizoval a zvyšoval.

 

Shrnutí hlavních úspěchů dosažených v uplynulých pěti letech

HDP se zvýšil na 121 bilionů yuanů s průměrným ročním tempem růstu za posledních pět let 5,2 procenta.

Každý rok bylo ve městech vytvořeno více než 12,7 milionu nových pracovních míst.

Míra investic celého společenství do výzkumu a vývoje se zvýšila z 2,1 procenta na více než 2,5 procenta.

Provozní délka vysokorychlostní železnice se zvýšila z 25.000 kilometrů na 42.000 kilometrů a délka nově postavených nebo rekonstruovaných silnic na venkově dosáhla 1,25 milionu kilometrů.

Celkový objem dovozu a vývozu zboží meziročně vzrostl o 8,6 procenta a přesáhl 40 bilionů yuanů, což je na prvním místě na světě už mnoho po sobě jdoucích let.

Počet účastníků základního důchodového pojištění se zvýšil o 140 milionů a základní důchodové pojištění pokrývá 1,05 miliardy osob.

Byly úspěšně uspořádány jednoduché, bezpečné a nádherné Zimní olympijské hry a Zimní paralympijské hry v Pekingu.

Bylo dosaženo velkého a rozhodujícího vítězství v oblasti prevence a kontroly pandemie COVID-19.

Norma finanční dotace na osobu pro zdravotní pojištění pro obyvatele měst a venkova byla zvýšena ze 450 yuanů na 610 yuanů.

Byl zaveden centralizovaný nákup léků a zdravotnických spotřebních materiálů, což snížilo nákladovou zátěž o více než 400 miliard yuanů.

Byla zavedena politika tří dětí a její podpůrná opatření.

 

Hlavní očekávané cíle rozvoje v roce 2023 a klíčové návrhy na práci

HDP poroste zhruba o 5 procent.

Bude vytvořeno asi 12 milionů nových pracovních míst ve městech a potvrzená míra nezaměstnanosti ve městech bude 5,5 procenta.

Růst spotřebitelských cen občanů bude asi 3 procenta.

Růst příjmů občanů a ekonomický růst budou v zásadě synchronizovány.

Bude podporována stabilita a zlepšována kvalita dovozu a vývozu, a platební bilance bude v zásadě vyrovnaná.

Produkce obilí zůstane nad 650 miliardami kilogramů.

Spotřeba energie na jednotku HDP a emise hlavních znečišťujících látek budou nadále klesat.

Bude upřednostňována obnova a rozšíření spotřeby.

Příjmy obyvatel měst a venkova budou zvyšovány prostřednictvím více kanálů.

Bude podporována praktická výstavba významných projektů se zahraničním kapitálem.

Bude účinně prováděna prevence a zmírňování rizik vysoce kvalitních a předních realitních společností, bude zlepšován stav aktiv a pasiv, bude bráněno neuspořádané expanzi a bude podporován stabilní rozvoj odvětví nemovitostí.

Bude podporována rigidní a zlepšená poptávka po bydlení a budou řešeny problémy s bydlením nových občanů a mladých lidí.

Bude podporován silný rozvoj odborného vzdělávání a inovací v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Bude podporována expanze a popularizace vysoce kvalitních lékařských zdrojů na základních úrovních a jejich vyvážené rozložení mezi regiony.

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree