Čínský ministr zahraničí: Bylo stisknuto „zrychlovací tlačítko“ pro čínskou diplomacii

2023-03-07 14:50:38
Sdílej:

Dnes (7. března) dopoledne se na prvním zasedání 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) konala tisková konference. Čínský ministr zahraničí Qin Gang (Čchin Kang) odpovídal na otázky čínských a zahraničních novinářů související s „čínskou zahraniční politikou a zahraničními vztahy“.

Qin Gang řekl, že bylo stisknuto „zrychlovací tlačítko“ a „zazněla jasná výzva“ po čínskou diplomacii.

„Budeme následovat diplomacii hlavy státu. Zajistíme úspěch dvou velkých diplomatických akcí, které budeme hostit – prvního Summitu Číny a zemí Střední Asie a třetího Summitu mezinárodní spolupráce v rámci Pásma a stezky, které se stanou výkladní skříní osobitého charakteru čínské diplomacie,“ řekl Qin Gang.

„Rozhodně se stavíme proti jakékoli formě hegemonismu a mocenské politiky. Rozhodně se stavíme proti mentalitě studené války, táborové konfrontaci a činům, které omezují a brzdí rozvoj jiných zemí. Rozhodně budeme chránit suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy Číny,“ dodal Qin Gang.

Qin Gang řekl, že modernizace v čínském stylu je modernizací společné prosperity pro všechny lidi, díky níž jsou lidé bohatí nejen materiálně, ale i duchovně. Sloužit menšině zemí a menšině lidí není modernizace; bohatí bohatnou a chudí chudnou není modernizace; duchovní prázdnota, nemorálnost a nepořádek nejsou modernizace. Lidé všech zemí by měli mít právo na stejný rozvoj a možnost usilovat o štěstí.

Qin Gang řekl, že paradigma vztahů velkých zemí je dobrou perspektivou pro pohled na čínsko-ruské vztahy. Čína a Rusko úspěšně prorazily cestu strategické vzájemné důvěry a přátelských vztahů mezi sousedícími velkými zeměmi a vytvořily model pro nový typ mezinárodních vztahů.

Qin Gang řekl, že některé země jsou zvyklé pohlížet na čínsko-ruské vztahy skrz optiku aliance studené války a to, co vidí, je pouze jejich vlastní odraz. Čínsko-ruské vztahy jsou založeny na nesdružování, nekonfrontaci a necílení na žádnou třetí stranu, nepředstavují hrozbu pro žádnou zemi na světě ani nejsou důvodem pro vměšování nebo provokaci jakékoli třetí strany. Když se Čína a Rusko spojí, multipolarizace světa a demokratizace mezinárodních vztahů nabere na síle a bude zaručena globální strategická rovnováha a stabilita. Čím turbulentnější je svět, tím více by se měly vztahy mezi Čínou a Ruskem neustále posouvat vpřed.

Qin Gang řekl, že výměny názorů mezi hlavami států jsou kompasem a kotvou čínsko-ruských vztahů. Věříme, že pod strategickým vedením hlav obou států se bude komplexní strategické koordinační partnerství mezi Čínou a Ruskem pro novou éru nadále posouvat na vyšší úroveň.

Qin Gang řekl, že mezinárodní měna by neměla být používána jako trumf pro jednostranné sankce, natož jako synonymum pro šikanu a nátlak.

Qin Gang řekl, že ze strany Spojených států došlo k vážné odchylce ve vnímání a umístění Číny. Spojené státy považují Čínu za svého hlavního konkurenta a nejvážnější geopolitickou výzvu. Pokud je tato první úvaha špatná, americká politika vůči Číně se zcela odchýlí od racionální a zdravé cesty.

Qin Gang využil Ústavu při reakci na otázku čínského Tchaj-wanu a řekl, že čínský Tchaj-wan je součástí posvátného území Čínské lidové republiky. Je svatou povinností všech Číňanů, včetně krajanů na čínském Tchaj-wanu, dokončit velkou věc znovusjednocení vlasti.

Qin Gang řekl, že jak vyřešit otázku Tchaj-wanu je věcí Číňanů a žádná cizí země do toho nemá právo zasahovat. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli mírového znovusjednocení naší vlasti s maximální upřímností, přičemž si vyhrazujeme možnost přijmout všechna nezbytná opatření.

Dnešní svět je chaotický. Co je se světem špatně? Co bychom měli dělat? Lidstvo opět stojí na křižovatce dějin. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) poukázal na správnou cestu globálního vládnutí z pohledu světa, historie a lidstva. V deseti letech nové éry prezident Xi Jinping postupně předložil řadu významných iniciativ a návrhů, včetně budování komunity se společnou budoucností lidstva, společného budování „Pásma a stezky“, společných hodnot pro celé lidstvo, Globální rozvojové iniciativy a Globální bezpečnostní iniciativy. Jádrem těchto koncepcí je, že všechny země jsou na sobě závislé, lidstvo má společnou budoucnost a mezinárodní společenství by se mělo sjednotit a spolupracovat. Solidarita a spolupráce mohou překonat pandemii COVID-19, řešit změnu klimatu a vyřešit nedostatky v míru, rozvoji, bezpečnosti a správě věcí veřejných a vybudovat otevřený, inkluzivní, čistý a krásný svět trvalého míru, všeobecné bezpečnosti a společné prosperity.

Qin Gang řekl, že cesta ke globální správě není hladká. Moudrost starověku nám říká, že globální správa musí dodržovat zákony a zásady mezinárodního práva zakotvené v Chartě OSN, musí prosazovat spravedlnost a postavit se proti hegemonii a vlastním zájmům, musí vytrvat v solidaritě a nesmí se pouštět do rozdělující konfrontace. Rozvojové země tvoří více než 80 procent celkové světové populace a přispívají více než 70 procenty ke světovému hospodářskému růstu. Lidé v rozvojových zemích by měli mít právo žít lepší život a rozvojové země by měly mít také větší zastoupení a hlas ve světových záležitostech.

Qin Gang řekl, že Čína bude mít vždy na paměti svět, bude se aktivně účastnit procesu globálního vládnutí a bude více přispívat ke světovému míru a rozvoji a lidskému pokroku.

Qin Gang řekl, že Čína by v žádném případě neměla být obviňována z dluhové pasti. Podle statistik představují multilaterální finanční instituce a komerční věřitelé více než 80 procent státního dluhu rozvojových zemí a jsou největším zdrojem dluhového tlaku pro dotčené země. Zejména od loňského roku Spojené státy bezprecedentním tempem zvyšovaly úrokové sazby, což způsobilo odliv kapitálu z různých zemí, čímž se dluhové problémy dotčených zemí ještě zhoršily.

Qin Gang řekl, že ukrajinská krize byla původně tragédií, které se dalo předejít, ale rozvinula se až do tohoto bodu a toto ponaučení je bolestivé, což si zaslouží hluboké zamyšlení všech stran. Ukrajinská krize má složité historické a praktické důvody a je v podstatě velkým propuknutím konfliktů v evropském bezpečnostním řízení. Vždy činíme nezávislé soudy na základě podstaty věci samotné. Mezi mírem a válkou volíme mír; mezi dialogem a sankcemi volíme dialog; mezi ochlazením a bojem volíme ochlazení. Čína není ani tvůrcem, ani stranou krize, ani neposkytla zbraně žádné straně konfliktu.

Qin Gang řekl, že před několika dny jsme vydali dokument „Postoj Číny k politickému řešení ukrajinské krize“, který předložil 12 návrhů, včetně respektování suverenity všech zemí, opuštění mentality studené války, příměří a zastavení války a zahájení mírových rozhovorů. Jádrem je podpora mírových rozhovorů.

Qin Gang řekl, že je politováníhodné, že snahy o prosazení mírových rozhovorů byly opakovaně podkopávány, a zdá se, že existuje „neviditelná ruka“, která protlačuje prodlužování a eskalaci konfliktu a snaží se využít ukrajinskou krizi k nějakému geopolitickému spiknutí.

Qin Gang řekl, že v současnosti krize na Ukrajině dosáhla kritického bodu. Konflikt, sankce a tlak nemohou problém vyřešit. Nyní je potřeba klid, racionalita a dialog. Proces mírových rozhovorů by měl být zahájen co nejdříve a měly by být respektovány legitimní bezpečnostní obavy všech stran, aby bylo možné najít strategii k dosažení dlouhodobé stability v Evropě.

Qin Gang řekl, že japonský militarismus kdysi způsobil čínskému národu velkou škodu, která stále bolí. Čínský lid na to nikdy nezapomene a ani Japonsko by na to nemělo zapomenout. Zapomenout na historii znamená zradu a popírání odpovědnosti znamená opakování zločinu. Čína vždy jednala s Japonskem s dobrou vůlí a nadějí, že obě země budou dobrými sousedy s přáteli. Pokud však někteří lidé v Japonsku nechtějí být partneři se svými sousedy, a dokonce se chtějí zapojit do „nové studené války“, aby omezili Čínu, pak se staré rány mezi Čínou a Japonskem nezahojí a přibydou nové bolesti.

Qin Gang řekl, že zaznamenal, že mnoho vůdců zemí v regionu nedávno prohlásilo, že ASEAN by neměl být agentem žádné vnější síly a neměl by uvíznout ve víru hry velmocí. Asie by měla být jevištěm pro oboustranně výhodnou spolupráci, nikoli šachovnicí pro geopolitické hry. V Asii nesmí dojít k žádné studené válce ani ke krizi ve stylu Ukrajiny.

Qin Gang řekl, že takzvaná „diplomacie vlčích válečníků“ je diskurzní past a ti, kdo tuto diskurzní past vytvářejí, buď nerozumí Číně a čínské diplomacii, nebo ignorují fakta a mají postranní úmysly. Čínská diplomacie má dostatek laskavosti a dobré vůle, ale když jsou vlci u moci a zlí vlci útočí, musí čínští diplomaté „tančit s vlky“ a bránit svůj domov a zemi.

Qin Gang řekl, že vztahy mezi Čínou a EU nejsou ani zacílené, ani závislé, ani nepodléhají žádné třetí straně. Bez ohledu na vývoj situace, Čína bude vždy považovat EU za komplexního strategického partnera a podporovat evropskou integraci. Doufáme, že se Evropa poučí z útrap války na Ukrajině, skutečně realizuje strategickou nezávislost a dosáhne dlouhodobé stability.

Qin Gang řekl, že je povinností současné čínské mládeže posílit mezinárodní diskurzní sílu Číny. Mladí lidé by měli být sebevědomí, podnikaví, otevření a všímaví ohledně světa, učit se od ostatních, učit se jeden od druhého, pozorovat svět vlastníma očima, vysvětlovat Čínu vlastními slovy, dobře vyprávět čínské příběhy a prezentovat čínskou kulturu.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree