Skončilo první zasedání 14. VSLZ, čínský prezident Xi Jinping pronesl důležitý projev

2023-03-13 10:41:58
Sdílej:

13. března dopoledne skončilo první zasedání 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) pronesl důležitý projev.

Xi Jinping: Důvěra lidí je pro mě největší hnací silou pro posunování se kupředu a je to také velká zodpovědnost na mých ramenou

Xi Jinping: Zasedání mě zvolilo, abych nadále sloužil jako prezident Čínské lidové republiky, rád bych vyjádřil své srdečné poděkování všem zástupcům a lidem národa Han (Chan) a všech národnostních menšin za jejich důvěru!

Toto je potřetí, co budu zastávat tento vznešený post. Důvěra lidí je pro mě největší hnací silou pro posunování se kupředu, a je to také velká zodpovědnost na mých ramenou. Budu věrně plnit povinnosti svěřené Ústavou, považovat potřeby země za své poslání, brát zájmy lidu za kritérium, pečlivě plnit své povinnosti a přispívat z celého srdce, a nikdy nezklamu velkou důvěru zástupců a lidí celé země!

Xi Jinping: Velké omlazení čínského národa vstoupilo do nezvratného historického procesu

Xi Jinping: Čínský národ s historií civilizace dlouhou více než 5000 let dosáhl v historii mnoho slávy a také zažil mnoho těžkostí. Komunistická strana Číny (KS Číny) po svém založení úzce sjednotila a vedla lidi národa Han a všech národnostních menšin po celé zemi. Po sto letech úsilí se Číňané stali pány svého vlastního osudu. Čínský národ udělal velký skok - povstal, zbohatnul a stal se silným. Velké omlazení čínského národa vstoupilo do nezvratného historického procesu.

Xi Jinping: Úkol vybudování mocné země a omlazení národa historicky padl na naši generaci

Xi Jinping: Od nynějška do poloviny tohoto století je ústředním úkolem celé KS Číny a lidu celé země všestranně vybudovat moderní socialistickou velmoc a komplexně podporovat velké omlazení čínského národa. Úkol budování mocné země a omlazení národa historicky padl na naši generaci. V souladu se strategickým nasazením 20. sjezdu Komunistické strany Číny bychom měli urychlit výstavbu čínské cesty k modernizaci, spolupracovat, nacházet nové cesty a náležitě přispívat k budování silné země a k národnímu omlazení!

Xi Jinping: Měli bychom neochvějně podporovat vysoce kvalitní rozvoj

Xi Jinping: Při nové cestě budování mocné země a omlazení národa bychom měli neustále podporovat kvalitní rozvoj. Měli bychom plně, přesně a komplexně realizovat novou koncepci rozvoje, urychlit budování nového rozvojového modelu, zaměřit se na samostatné zlepšování schopnosti vědy a technologií, podporovat průmyslovou transformaci a modernizaci, podporovat koordinovaný rozvoj městských a venkovských oblastí, podporovat zelený a nízkouhlíkový hospodářský a sociální rozvoj, podporovat realizaci kvalitativního a účinného zlepšení ekonomiky a racionálního růstu kvantity a neustále posilovat ekonomickou sílu, vědeckou a technologickou sílu a komplexní národní sílu Číny.

Xi Jinping: Vždy bychom měli dodržovat princip priority lidí

Xi Jinping: Vždy bychom měli dodržovat princip, že lidé jsou na prvním místě. Lidé jsou rozhodující silou při budování moderní socialistické velmoci ve všech ohledech. Měli bychom aktivně rozvíjet celoprocesovou lidovou demokracii a plně stimulovat nadšení, iniciativu a kreativitu všech lidí. Měli bychom realizovat koncept rozvoje zaměřený na lidi, zlepšit distribuční systém, zlepšit systém sociálního zabezpečení, posílit základní veřejné služby, zajistit spodní linii živobytí lidí, vyřešit obavy a úzkosti lidí, aby úspěchy modernizace prospívaly všem lidem stále spravedlivěji, a udělat zřejmější věcný pokrok v podpoře společné prosperity všech lidí. Měli bychom i nadále upevňovat a rozvíjet velkou jednotu lidí národa Han a všech národnostních menšin v zemi, upevňovat a rozvíjet velkou jednotu čínského lidu doma i v zahraničí, plně mobilizovat všechny pozitivní faktory a shromáždit velkou sílu pro budování mocné země a omlazení národa.

Xi Jinping: Měli bychom lépe koordinovat rozvoj a bezpečnost

Xi Jinping: Měli bychom lépe koordinovat rozvoj a bezpečnost. Bezpečnost je základem rozvoje a stabilita je předpokladem prosperity. Měli bychom zavést celkovou koncepci národní bezpečnosti, zlepšit systém národní bezpečnosti, zvýšit schopnost udržovat národní bezpečnost, zlepšit úroveň správy veřejné bezpečnosti, zlepšit systém sociální správy a zajistit nový vzor rozvoje novým vzorem bezpečnosti. Měli bychom komplexně podporovat modernizaci národní obrany a ozbrojených sil a vybudovat lidovou armádu do velké ocelové zdi, která dokáže efektivně chránit národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy.

Xi Jinping: Měli bychom pevně podporovat praxi „jeden stát, dva systémy“ a velkou věc sjednocení vlasti

Xi Jinping: Měli bychom pevně podporovat praxi „jeden stát, dva systémy“ a velkou věc sjednocení vlasti. Dlouhodobá prosperita a stabilita čínských zvláštních administrativních oblastí Hongkong a Macao jsou nezbytné pro podporu budování mocné země. Měli bychom plně, přesně a neochvějně uplatňovat zásady „jeden stát, dva systémy“, „Hongkongu vládnou jeho obyvatelé“, „Macau vládnou jeho obyvatelé“ a vysoké míry autonomie, při správě Hongkongu a Macaa dodržovat zásady právního státu, podporovat rozvoj hospodářství a zlepšovat živobytí obyvatel Hongkongu a Macaa, a lépe začlenit Hongkong a Macao do celkového rozvoje země. Realizace úplného sjednocení mateřské země je společnou touhou všech Číňanů a podstatou národního omlazení. Měli bychom realizovat celkovou strategii KS Číny v nové éře pro řešení tchajwanské otázky, dodržovat princip jedné Číny a Konsensus z roku 1992, aktivně podporovat mírový rozvoj vztahů mezi oběma břehy Tchajwanského průlivu, rozhodně se postavit proti vměšování vnějších sil a separatistickým aktivitám za „tchajwanskou nezávislost“ a neochvějně podporovat proces sjednocení vlasti.

Xi Jinping: Měli bychom usilovat o podporu budování společenství osudu lidstva

Xi Jinping: Měli bychom usilovat o podporu budování společenství osudu lidstva. Čínský rozvoj prospívá světu a rozvoj Číny nelze oddělit od světa. Měli bychom pevně podporovat otevírání se světu na vysoké úrovni, nejen dobře využívat globální trh a zdroje k rozvoji, ale také podporovat společný rozvoj světa. Měli bychom držet vysoko prapor míru, rozvoje, spolupráce a vzájemně výhodných výsledků, vždy stát na správné straně historie, provádět skutečný multilateralismus, uplatňovat společné hodnoty celého lidstva, aktivně se podílet na reformě a konstrukci globálního systému správy, podporovat budování otevřené světové ekonomiky, podporovat provádění Globální rozvojové iniciativy a Globální bezpečnostní iniciativy, přidat více stability a pozitivní energie do světového míru a rozvoje a vytvořit dobré mezinárodní prostředí pro rozvoj Číny.

Xi Jinping: Chceme-li vést zemi, musíme nejprve vést dobře stranu, a jen pokud je strana silná, může být silná i země

Xi Jinping: Chceme-li vést zemi, musíme nejprve vést dobře stranu, a jen pokud je strana silná, může být silná i země. Abychom podpořili budování silné země, musíme se držet vedení KS Číny a centralizovaného a jednotného vedení Ústředního výboru strany a vážně posílit budování strany. Měli bychom vždy zůstat střízliví a rozhodní při řešení jedinečných problémů velké strany, být stateční v seberevoluci, neustále a komplexně řídit stranu s přísnou disciplínou, neochvějně se postavit proti korupci, vždy udržovat jednotu strany, zajistit, aby se strana nikdy nezačala zhoršovat, neměnila barvu a neměnila chuť a poskytovat silnou záruku pro budování mocné země a pro omlazení národa.

Xi Jinping: Velký cíl budování mocné země a omlazení národa je povzbuzující a inspirující

Xi Jinping: Velký cíl budování mocné země a omlazení národa je povzbuzující a inspirující. Měli bychom posílit historickou důvěru, dodržovat integritu a inovace, udržovat strategické zaměření, pokračovat v duchu boje, být stateční při překonávání obtíží a pokračovat ve velké věci budování mocné země a omlazení národa!

 

Ta

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree