Mírový rozvoj je prioritou na čínské cestě k modernizaci

2023-03-13 16:41:24
Sdílej:

Foto1: Velký sál lidu v Pekingu, hlavním městě Číny, 3. března 2023. /Xinhua (Sin-chua)

Autor: Song Yuehong (Sung Jüe-chung) je zástupce ředitele a vědecký pracovník Institutu současných čínských studií Čínské akademie sociálních věd. Článek odráží názory autora, a ne nutně názory CGTN.

Čína podporuje přátelské vztahy se svými sousedy a zároveň prosazuje nezávislou a mírovou zahraniční politiku. Sledování cesty mírového rozvoje, podpora vytváření sdílené budoucnosti lidstva a vytváření nového modelu lidského pokroku jsou zásadními požadavky, nevyhnutelnými volbami a výraznými rysy čínské cesty k modernizaci.

V současné době dochází v globální krajině k rychlým změnám, ke kterým nedošlo za uplynulé století, které naznačují velké změny světa, doby a historie. Uprostřed této globální transformace postupuje čínská diplomacie vpřed, aby hájila suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy země a zároveň podporovala nový typ mezinárodních vztahů a podílela se na reformě a budování systému globálního vládnutí.

Čína se pevně staví proti všem formám hegemonismu, mocenské politiky, mentalitě studené války, vměšování do vnitřních záležitostí jiných národů a dvojímu metru. S vyrovnaností a důvěrou v oblasti konkurence mezi velkými zeměmi Čína učinila těžce vydobyté kroky, aby se vypořádala s řadou závažných rizik a výzev. Čína dodržuje mírový rozvoj a hraje konstruktivní roli.

V současném komplexním neustále se měnícím světě spočívají čínské diplomatické úspěchy v následujících aspektech:

Čína dodržuje diplomatické principy míru, rozvoje, spolupráce a oboustranně výhodných výsledků a zároveň chrání světový mír, podporuje společný rozvoj a stojí na správné straně historie a lidského pokroku.

Diplomacie Pekingu uznává a řídí svůj vztah s vnějším světem na základě trendů lidského rozvoje, měnícího se globálního prostředí a vývoje Číny v průběhu historie, podporuje mezinárodní rovnost a spravedlnost a trvá na vzájemných výhodách a oboustranně výhodných výsledcích namísto hry s nulovým součtem. Čína prosazuje rovnost a spravedlnost a působí jako budovatel světového míru, přispěvatel ke globálnímu rozvoji a obránce mezinárodního pořádku. Rozvoj Číny posiluje globální síly pro mír.

To může dokázat nedávno vydané Společné trojstranné prohlášení Čínské lidové republiky, Království Saúdské Arábie a Íránské islámské republiky, které říká, že Saúdská Arábie a Írán se dohodly na obnovení diplomatických vztahů a znovuotevření svých ambasád a misí do dvou měsíců po jednáních v Pekingu zprostředkovaných Čínou.

Foto2: Wang Yi (Wang I), člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ředitel Kanceláře zahraniční komise Ústředního výboru KS Číny, předsedá závěrečné schůzce rozhovorů mezi saúdskoarabskou a íránskou delegací v Pekingu, hlavním městě Číny, 10. března 2023. /Xinhua

Kromě toho Čína prosazuje holistický přístup k národní bezpečnosti a prosazuje nezávislost, soběstačnost a sebezdokonalování. Prostřednictvím podpory mezinárodní bezpečnosti Čína zajišťuje vnitřní i vnější bezpečnost, národní i veřejnou bezpečnost, tradiční i netradiční bezpečnost a svou vlastní a společnou bezpečnost. Peking posiluje své zahraniční bezpečnostní schopnosti a chrání se před systémovými bezpečnostními riziky tím, že neustupuje v principiálních otázkách.

Čína zaujímá koordinovaný přístup k ochraně a utváření národní bezpečnosti a modernizaci mechanismů pro účast na globální bezpečnosti. Čína vytváří nové rozvojové paradigma podložené novým bezpečnostním paradigmatem a spojuje ruce s dalšími zeměmi při řešení různých globálních výzev. Čína zdůrazňuje, že se spoléhá na své úsilí při řízení rozvoje národa a drží osud svého rozvoje a pokroku pevně ve svých rukou.

Čína navíc prosazuje společné hodnoty celého lidstva, včetně míru, rozvoje, rovnosti, spravedlnosti, demokracie a svobody. Čína respektuje rozmanitost světových civilizací a podporuje kulturní výměny a vzájemné učení a věří, že kulturní výměny mohou překonat odcizení, vzájemné učení může překonat střety a soužití může překonat pocity nadřazenosti.

Čína rozvíjí diplomacii velké země s čínskými charakteristikami a podporuje koordinaci a dobrou interakci mezi hlavními zeměmi. Rovněž posiluje přátelské vazby, vzájemnou důvěru a sbližování zájmů se sousedními zeměmi.

Čína posiluje spolupráci s dalšími rozvojovými zeměmi, aby chránila společné zájmy rozvojových zemí, a poskytuje světu nové příležitosti prostřednictvím svého vlastního nového rozvoje, čímž prosazuje budování lepšího světa.

Rok 2023 znamená začátek budování moderní socialistické země a postup velkého omlazení čínského národa na čínské cestě k modernizaci. Čínská diplomacie s čínskými charakteristikami pro novou éru čelí novým příležitostem a výzvám a je předurčena k dosažení nového pokroku a úspěchů.

Myšlenka generálního tajemníka Xi Jinpinga o diplomacii je klíčovou součástí Xi Jinpingovy Myšlenky socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru. Představuje významný teoretický úspěch, který kombinuje marxistické základní principy s výraznými čínskými diplomatickými praktikami a zároveň slouží jako akční plán pro čínskou zahraniční politiku v nové éře.

Abychom pokročili v diplomacii s čínskými charakteristikami v nové éře, musíme se držet Myšlenky generálního tajemníka Xi Jinpinga o diplomacii a používat její principy, hlediska a metody. Měli bychom se držet mírové cesty rozvoje a oboustranně výhodné spolupráce.

Je také nezbytné trvat na postojích Číny, mít na paměti jak domácí, tak mezinárodní klíčové záležitosti a budovat nový vzor vztahů mezi velmocemi, vyznačující se mírovým soužitím, celkovou stabilitou a vyváženým rozvojem. Musíme se pevně držet čínské kultury, prohloubit kulturní výměny a vzájemné učení a poskytnout sílu, návrhy a moudrost Číny pro rozvoj a pokrok lidstva.

Je nutné pokročit v čínských studiích v nové době, urychlit čínský diskurz a narativní systémy, vyprávět čínské příběhy, šířit čínský hlas, posílit šíření a vliv čínské civilizace, podporovat globální dosah čínské kultury a vytvořit nové paradigma čínské diplomacie s čínskými charakteristikami v nové éře.


YWOur Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree