Prohlášení čínského ministerstva zahraničí z 22. března 2023

2023-03-22 17:09:12
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin (Wang Wen-pin) řídil 22. března pravidelnou tiskovou konferenci.

Takzvaná „svodidla“ Spojených států jsou přímou technologickou blokádou

Na tiskové konferenci se novinář zeptal na americké zneužívání opatření na kontrolu vývozu. Mluvčí Wang Wenbin uvedl, že takzvaná „svodidla“ Spojených států jsou přímou technologickou blokádou a protekcionistickými postupy. USA s cílem udržet si svou hegemonii neustále zobecňují koncept státní bezpečnosti, zneužívají opatření na kontrolu vývozu, dokonce i obětují zájmy svých spojenců a donutily některé země k omezování Číny, a uměle podporují „oddělení“ průmyslových řetězců, což vážně poškodilo zákony tržní ekonomiky a principy spravedlivé konkurence a vážně to brání obnovení a rozvoji světové ekonomiky. Čína je vážně proti takové činnosti a již mnohokrát předložila americké straně vážné prohlášení. Čína bude i nadále důkladně chránit legitimní zájmy čínských podniků. Je třeba zdůraznit, že omezení a potlačování nemůže zablokovat rozvoj Číny, pouze naopak posílí důvěru a schopnost Číny dosáhnout technologické nezávislosti na vysoké úrovni.

Čína doufá, že zainteresované strany budou vycházet ze svých dlouhodobých zájmů a spravedlivých tržních principů, budou dodržovat mezinárodní hospodářsko-obchodní principy a společně s Čínou ochrání stabilitu globálních průmyslových řetězců a dodavatelských řetězců, a tím ochrání své společné zájmy.

 

Čína věnuje velkou pozornost dluhovému problému Ghany

Na dnešní tiskové konferenci novinář uvedl, že ghanský ministr financí dnes navštívil Čínu. Během této návštěvy může být diskutována otázka restrukturalizace dluhu. Ghana v současné době dluží Číně dvoustranný dluh v hodnotě 1,9 miliardy amerických dolarů. A zeptal se mluvčího na podrobnosti zadlužení.

Mluvčí Wang Wenbin uvedl, že Ghana je pro Čínu důležitý partner spolupráce v Africe. V posledních letech dosáhla bilaterální pragmatická spolupráce bohatých výsledků, což přináší oběma stranám praktické výhody.

Wang Wenbin dodal, že Čína věnuje velkou pozornost dluhovému problému Ghany, rozumí současným obtížím Ghany a je ochotna s Ghanou posílit komunikaci s cílem najít dobré řešení. Wang dodal, že je třeba zdůraznit, že oficiální dvoustranné úvěry zahrnující Čínu představují jen méně než 5 procent vnějšího dluhu Ghany. Řešení dluhového problému Ghany vyžaduje společné úsilí Ghany a všech mezinárodních partnerů. Čína rovněž důsledně prosazuje, aby se multilaterální finanční instituce a komerční věřitelé, jako hlavní věřitelé rozvojových zemí, účastnili oddlužování rozvojových zemí.

 

Spolupráce Lancang-Mekong dosáhla plodných úspěchů

Na tiskové konferenci novinář uvedl, že tento týden je „Týden spolupráce Lancang (Lan-cchang)-Mekong 2023“. Jak Čína hodnotí pokrok dosažený za sedm let od zahájení spolupráce Lancang-Mekong? Jaká jsou očekávání Číny ohledně budoucího vývoje spolupráce Lancang-Mekong?

K tomu mluvčí Wang Wenbin uvedl, že jako první nový subregionální mechanismus spolupráce společně vybudovaný a sdílený zeměmi v povodí Lancang-Mekong se spolupráce Lancang-Mekong už sedm let od svého zahájení rozvíjí na vysoké úrovni a stává se „zlatým modelem“ subregionální spolupráce. Na sedmém setkání ministrů zahraničí v rámci spolupráce Lancang-Mekong, které se konalo loni v červenci v Myanmaru, se šest zemí dohodlo na společném vybudování vysoce kvalitní demonstrační oblasti „Pásma a stezky“, pilotní oblasti Iniciativy globálního rozvoje a pilotní oblasti Iniciativy globální bezpečnosti s cílem vybudovat užší společenství společného osudu zemí v povodí Lancang-Mekong.

Díky společnému úsilí všech stran dosáhla spolupráce Lancang-Mekong v uplynulém roce plodných výsledků.

 

Tchajwanská Demokratická pokroková strana ve skutečnosti prodává Tchaj-wan

Na tiskové konferenci se novinář zeptal na udělení vyznamenání vysokému zástupci USA na Tchaj-wanu. Mluvčí Wang Wenbin řekl, že pokud si správně vzpomíná, bývalý vysoký úředník Bílého domu nedávno tvrdil, že Spojené státy by raději zničily tchajwanské polovodičové továrny včetně TSM, než aby je nechaly padnout do rukou čínské pevniny. Udělení medaile úřady tchajwanské Demokratické pokrokové strany těm, kteří obhajují plán zničit Tchaj-wan, může pouze naznačovat, že jejich slova lásky k Tchaj-wanu jsou falešná, zatímco prodej Tchaj-wanu je pravda.

 

Čína podporuje jednání Rady bezpečnosti o výbuchu plynovodu „Nord Stream“

Na tiskové konferenci novinář uvedl, že podle lidí obeznámených s touto záležitostí Rusko nedávno zahájilo tiché řízení o svém návrhu usnesení o otázce plynovodu „Nord Stream“. Západní členové Rady bezpečnosti, jako jsou Spojené státy, toto mlčení porušili a vznesli námitky proti zřízení mezinárodní nezávislé vyšetřovací komise. Jaký je komentář Číny k tomu?

Wang Wenbin uvedl, že exploze plynovodu „Nord Stream“ má významný dopad a většina členů mezinárodního společenství vyzvala ke zjištění pravdy. Jádrem návrhu usnesení navrhovaného Ruskem je podpora mezinárodního vyšetřování Organizací spojených národů. Čína s touto myšlenkou souhlasí a ruský návrh podporuje. Jako nejvíce autoritativní a reprezentativní mezinárodní instituce může mezinárodní vyšetřování uspořádané Organizací spojených národů pomoci vytvořit synergii se stávajícími vyšetřováními a rychle zjistit pravdu.

Wang Wenbin dodal, že Čína podporuje Radu bezpečnosti při projednávání relevantních otázek a konstruktivně se účastní na konzultacích o návrhu usnesení. Někteří rozvojoví členové Rady rovněž předložili přiměřené názory a návrhy. Čína zaznamenala postoj některých západních členů Rady bezpečnosti a doufá, že v duchu odpovědnosti za pravdu skutečně opustí soukromé geopolitické zájmy, vážně splní povinnosti členů Rady, budou se konstruktivně podílet na návrzích konzultací a vyvinou pozitivní úsilí o co nejrychlejší dosažení dohody Rady o příslušných rezolucích.

 

Postoj Číny k palestinské otázce je konzistentní a jasný

Na tiskové konferenci novinář uvedl, že podle informace vyšší izraelský úředník zobrazil v Paříži takzvanou mapu Izraele, včetně území Jordánska a okupovaných palestinských území na Západním břehu Jordánu, a uvedl, že v historii neexistoval žádný palestinský stát. Mluvčí jordánského ministerstva zahraničí v tomto ohledu důrazně odsoudil Izrael. Jaký je komentář Číny k tomu?

Wang Wenbin řekl, že Čína vzala na vědomí relevantní zprávy a domnívá se, že nesprávná slova a činy izraelského úředníka jsou nezodpovědná a zhorší současné napětí mezi Palestinou a Izraelem. Čínská strana to odsuzuje a naléhavě vyzývá všechny zainteresované strany, zejména izraelskou stranu, aby byly opatrné ve svých slovech a činech a aby udělaly více pro zmírnění napětí, aby se zabránilo zhoršení konfliktu, a dokonce vymknutí situace kontrole.

Wang dodal, že postoj Číny k palestinské otázce je konzistentní a jasný. Podporujeme vytvoření plně suverénního a nezávislého palestinského státu založeného na hranicích z roku 1967 s hlavním městem Východní Jeruzalém prostřednictvím dialogu a jednání a provádění „plánu dvou zemí“ založeného na příslušných rezolucích OSN a zásadách principu „půdy za mír“. Čína bude i nadále neúnavně spolupracovat s mezinárodním společenstvím na dosažení komplexního, spravedlivého a trvalého řešení palestinské otázky.

 

Přátelská spolupráce mezi Čínou a africkými zeměmi je vzájemně prospěšná a plodná

Na tiskové konferenci novinář uvedl, že podle informace angolský prezident João Lourenço nedávno během své návštěvy v Japonsku poskytl rozhovor japonskému médiu (Asahi Shinbun). Japonské médium uvedlo, že Japonsko je znepokojeno masivní přítomností a rostoucím vlivem Číny v Africe. Prezident Lourenço odpověděl, že nechápe, proč se Japonsko obává přítomnosti Číny v Africe. Mezinárodní spolupráce by měla vítat účast každé země, spíše než dodržovat pravidlo výlučnosti. Jaký je komentář Číny k tomu?

Wang Wenbin uvedl, že Čína vzala na vědomí příslušné zprávy. Přátelská spolupráce Číny s africkými zeměmi je vzájemně prospěšná a přináší plodné výsledky. Jako významný strategický partner Číny v Africe se Angola stala druhým největším obchodním partnerem Číny a významnou investiční destinací v Africe. Vedoucí představitelé a lidé afrických zemí, včetně Angoly, mají největší slovo v tom, zda je přítomnost Číny v Africe dobrá nebo ne. Afrika je kontinent plný naděje a obrovské množství afrických zemí je na cestě rozvoje a revitalizace, což vyžaduje silnou podporu, solidaritu a spolupráci mezinárodního společenství. Čína bude nadále spolupracovat s mezinárodním společenstvím, aby vnášela více pozitivní energie do podpory míru a rozvoje v Africe.

 

Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree