Návštěva předsedkyně Evropské komise a francouzského prezidenta v Číně

2023-04-10 20:55:41
Sdílej:

Na dnešní tiskové konferenci čínského ministerstva zahraničí se reportér zeptal, jak Čína hodnotí nedávnou návštěvu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Číně? Jakého konsenzu dosáhly obě strany?

Mluvčí Wang Wenbin řekl, že u příležitosti 20. výročí založení komplexního strategického partnerství mezi Čínou a EU navštívili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a francouzský prezident Emmanuel Macron Čínu a pokračovali v dobré dynamice nedávných výměn na vysoké úrovni mezi Čínou a EU. Prezident Xi Jinping se setkal s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a uspořádal společné trojstranné setkání vůdců Číny, Francie a Evropy s Ursulou von der Leyenovou a prezidentem Emmanuelem Macronem. Premiér Li Qiang se také setkal s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. Obě strany vedly hlubokou komunikaci a dosáhly důležitého konsenzu, dohodly se na podpoře stabilního rozvoje vztahů Číny a Evropy, na posílení vzájemně prospěšné spolupráce, postavení se proti „oddělení a přerušení řetězců“ a na společném řešení globálních výzev. Obě strany si rovněž vyměnily hloubkové názory na ukrajinskou krizi a zdůraznily důležitost zachování komunikace a spolupráce mezi Čínou a Evropou a dohodly se, že budou spolupracovat na podpoře míru a omezení účinků přelévání krize.

Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že na pozadí současné složité a nestabilní mezinárodní situace a rostoucího rizika unilateralismu, protekcionismu, rozdělení a konfrontace vyslala návštěva předsedkyně Ursuly von der Leyenové pozitivní signál, že Čína a EU by měly posílit komunikaci a kontakty, podporovat bilaterální a multilaterální dialog a spolupráci a konstruktivně řídit a kontrolovat rozdíly. Bylo dosaženo pozitivních výsledků, které přispívají ke stabilnímu rozvoji komplexního strategického partnerství Číny a EU a vnášejí stabilitu do mezinárodní situace. Evropská strana a předsedkyně Ursula von der Leyenová osobně poděkovala čínské straně za její vřelé a přátelské přijetí a příslušná opatření. 

Reportér uvedl, že francouzský prezident Macron ukončil svou státní návštěvu v Číně, a požádal mluvčího o shrnutí úspěchů návštěvy prezidenta Macrona v Číně.

Wang Wenbin řekl, že státní návštěva prezidenta Macrona v Číně je první návštěva hlavy evropského státu od komplexního obnovení zahraničních výměn a úspěšného svolání zasedání VSLZ a ČLPPS. Během návštěvy vedly obě hlavy státu přátelské, hluboké a vysoce kvalitní výměny v Pekingu a Guangzhou, dosáhly série strategických konsenzů, stanovily směr a vytvořily plán pro spolupráci mezi Čínou a Francií na bilaterální, evropské a globální úrovni.

Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že obě hlavy státu se jednomyslně domnívají, že Čína a Francie, jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN a nezávislé mocnosti, mají schopnost a odpovědnost překonat rozdíly a omezení, dodržovat celkové směřování čínsko-francouzského komplexního strategického partnerství stability, vzájemného prospěchu, průzkumu a pokroku, a společně podporovat světový mír, stabilitu a rozvoj. Obě strany se shodly na tom, že budou udržovat úzkou komunikaci mezi hlavami států a výměny na vysoké úrovni a v průběhu roku uspořádají nové setkání tří mechanismů dialogu na vysoké úrovni o strategických, hospodářských, finančních a kulturních výměnách mezi Čínou a Francií. Obě strany se shodly na prohloubení vzájemně prospěšné spolupráce v oblastech, jako je letectví a kosmonautika, zemědělství a potravinářství, na základě doplňkových výhod s cílem pomoci podpořit rozvoj a revitalizaci obou zemí. Čína vítá Francii jako čestného hosta na Čínském mezinárodním veletrhu obchodu se službami 2024 a sedmém Čínském mezinárodním dovozním veletrhu. Obě strany využijí příležitosti oslav 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií v roce 2024 a Čínsko-francouzského roku kultury a cestovního ruchu, aby komplexně obnovily výměny a spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech, jako je kultura, vzdělávání, cestovní ruch, sport, umění atd. Obě strany se shodují na prohloubení komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Evropou, komplexním obnovení výměn na všech úrovních a aktivaci vzájemně prospěšné spolupráce v různých oblastech. Obě strany budou navzájem podporovat navrhované mnohostranné koncepty a iniciativy, spolupracovat na řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, ochrana biologické rozmanitosti a potravinová bezpečnost, a budou společně zlepšovat globální správu. Obě hlavy státu si vyměnily hloubkové názory na ukrajinskou krizi a dohodly se, že budou pokračovat v posilování komunikace, budou hrát konstruktivní roli při podpoře mírových rozhovorů a při politickém řešení krize.

Wang Wenbin konstatoval, že během návštěvy obě strany podepsaly téměř čtyřicet mezivládních dohod a obchodních smluv, které se týkají několika oblastí, jako je letectví, technologie, vzdělávání a zemědělství. Obě strany také vydaly společné prohlášení Číny a Francie, které plánuje další fázi spolupráce v různých oblastech mezi oběma zeměmi. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree