Odborné vzdělávání v Číně se zlepšuje s rostoucí kvalifikovanou pracovní silou

2023-04-07 18:50:21
Sdílej:

„Dokázala jsem tím, že jsem si vybrala správnou cestu a také jsem dokázala společnosti, že na běžné pozici je možné dosáhnout mimořádného života,“ řekla Ma, jedna z mnoha držitelů Čínské ceny za dovednosti, na setkání pro mimořádné národní technické pracovníky, které uspořádalo v březnu čínské ministerstvo lidských zdrojů a sociálního zabezpečení.

Udělování Čínské ceny za dovednosti, také známé jako „akademik technologií“, je čínská národní akce na propagaci profesních dovedností pořádaná každé dva roky od roku 1995 ministerstvem lidských zdrojů a sociálního zabezpečení. Jedná se o nejvyšší národní ocenění pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Pocit úspěchu

Pět dalších vítězů Čínské ceny za dovednosti se také podělilo o své zkušenosti a povzbudilo více mladých lidí, aby si splnili své sny při řemeslné práci.

Jiang Yuhe, také jedna z vítězů Čínské ceny za dovednosti, která získala zlatou medaili v kategorii chemické laboratorní technologie na speciálním ročníku Světové soutěže dovedností 2022, vzpomíná, že nástup na odbornou školu byl jako otevření krabice plné překvapení, které zcela změnilo její život.

Nyní se stala nejmladší učitelkou na Vyšší odborné škole pro chemické techniky v provincii Henan, jediné vyšší odborné škole v chemické technické oblasti v provincii Henan. „Povedu více studentů, aby využili svého potenciálu a dosáhli lepšího života,“ řekla Jiang.

Odborné vzdělávání nebývalo upřednostňováno, protože nemá dostatečné uznání. Mnoho rodičů a studentů považuje odborné vzdělávání za „poslední možnost“ a pouze studenti, kteří nemají naději na dosažení bakalářského titulu, se rozhodnou zapsat na odborné školy.

V březnu vydaly čínské orgány Pokyny ke zvýšení příjmů a sociálního postavení kvalifikovaných pracovníků. Čína doufá, že tato politika bude motivovat pracovníky k tomu, aby zdokonalili své dovednosti a vytvářeli inovace.

Podniky budou podporovány, aby technickému personálu poskytovaly více pobídek, včetně vyšších platů a akciových opcí.

Vlády udělí kvalifikovaným pracovníkům čestné tituly a příznivé zacházení v oblastech, jako je bydlení a vzdělávání dětí, aby zlepšily sociální postavení technického personálu.

Poptávka po kvalifikovaných pracovních silách

Výchova kvalifikovaných pracovníků v Číně je neoddělitelná od úsilí vlády přikládat velký význam práci kvalifikovaných pracovníků. Odborné vzdělávání se stalo jedním ze žhavých témat na dvou zasedáních VSLZ a ČLPPS v roce 2023 a bylo zdůrazněno v mnoha zprávách a plánech předložených čínskou vládou.

Xu Ling, viceprezidentka Polytechnické normální univerzity v provincii Guangdong a také národní politická poradkyně, řekla, že velký rozsah odborného vzdělávání hraje podpůrnou roli v socioekonomickém rozvoji Číny.

Čína již léta tlačí na rozšíření svého systému odborného vzdělávání a ve svém 14. pětiletém plánu (2021-2025) slíbila, že zvýší kvalitu odborného vzdělávání.

Čínský revidovaný zákon o odborném vzdělávání byl revidován poprvé od jeho přijetí v roce 1996. Zákon podporuje rovné pracovní příležitosti absolventů odborných škol a zvyšování kvality odborného vzdělávání.

Revize stanovuje, že odborné vzdělávání je stejně důležité jako všeobecné vzdělávání a že absolventi odborných škol by měli mít rovné kariérní příležitosti. Rovněž vyzývá podniky, aby při přijímání pracovníků považovaly technické dovednosti za základní předpoklad náboru pracovníků.

Čínské ministerstvo školství na březnové tiskové konferenci uvedlo, že rozsah zápisů na vyšší odborné školy a odborné univerzity dosáhl v roce 2022 celkem 5.466.100 zápisů a čtvrtý po sobě jdoucí rok překročil rozsah zápisů absolventů běžných středních škol.

Na vysokoškolských institucích po celé zemi bylo od roku 2022 více než 46,55 milionu studentů, dodal ministerstvo.

Ministerstvo školství prohlásilo, že bude i nadále trvat na rozšíření rozvojové cesty pro studenty odborných škol a nabídne zaměstnání a různé možnosti dalšího vzdělávání pro studenty, kteří jsou ochotní a kvalifikovaní.

Více než polovina absolventů středních odborných škol na celostátní úrovni pokračovala v loňském roce ve vyšším odborném a bakalářském studiu. Při udržování vysoké míry zaměstnanosti se podle ministerstva téměř pětina absolventů vyšších odborných škol každoročně zaměřuje na další studium.

Reforma odborného vzdělávání

Na konci roku 2022 vydaly čínské orgány Pokyny pro pokrok reformy a kvalitní rozvoj odborného vzdělávání.

Reforma odborného vzdělávání země se zaměří na rozvoj udržitelného systému vzdělávání a odborné přípravy s mnoha formami a kanály, a na mechanismu spolupráce mezi vládami, průmyslovými odvětvími, podniky a školami.

Prioritu bude mít odborné vzdělávání pro průmyslová odvětví, jako jsou informační technologie, numericky ovládané obráběcí stroje a roboty, výroba leteckých a kosmických zařízení a biomedicína. Přední podniky a odborné školy v těchto odvětvích jsou vyzývány k posílení spolupráce.

Větší úsilí bude vynaloženo na zvýšení kapacity fakult odborných škol zaměřených na moderní výrobu, zemědělství a služby. Směrnice slibuje více politické podpory pro odborné vzdělávání. Místní samosprávy jsou vyzývány, aby zkoumaly nové mechanismy spolupráce se soukromým sektorem s cílem přilákat více soukromých a průmyslových investic do odborného vzdělávání. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree