Společně dodržovat pravomoc Úmluvy o zákazu chemických zbraní

2023-05-15 20:06:03
Sdílej:

Reportér uvedl, že v nizozemském Haagu se koná pátá revizní konference Úmluvy o zákazu chemických zbraní. Jaká jsou očekávání Číny ohledně této konference?

Mluvčí Wang Wenbin řekl, že tato konference komplexně přezkoumá provádění Úmluvy o zákazu chemických zbraní a naplánuje související práce na příštích pět let, což má velký význam pro posílení globální správy bezpečnosti a pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že Čína vyzývá smluvní strany, aby čelily otázkám a výzvám přímo, posílily jednotu a spolupráci a společně chránily pravomoc Úmluvy o zákazu chemických zbraní. V tomto ohledu zdůraznil tři body. Za prvé, na základě společného cíle dosažení světa bez chemických zbraní naléhavě vyzýváme Japonsko, aby účinně splnilo své závazky, plně a přesně realizovalo nový plán likvidace a plně urychlilo proces likvidace japonských chemických zbraní zanechaných v Číně a naléháme na udržování a zvýšení úsilí o dohled a ověřování vůči Japonsku. Za druhé, je třeba komplexně shrnout zkušenosti a poznatky získané v otázkách chemických zbraní v Sýrii, zvrátit politickou manipulaci a vytvořit podmínky pro řešení chemických zbraní a udržení mezinárodního a regionálního míru a stability. Za třetí, je třeba se zaměřit na dlouhodobé obavy rozvojových zemí, upřednostňovat mírové využívání vědy a technologií v oblasti chemie a vypracovat účinné akční plány.

Wang Wenbin na dnešní tiskové konferenci řekl, že Čína předložila Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen k přezkoumání devátou pravidelnou zprávu o provádění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Během procesu přezkumu odborníci výboru potvrdili rozvojové úspěchy a dodržování čínské věci žen, zaznamenali pozitivní pokrok v provádění čínského zákona o boji proti domácímu násilí, vyhlášení občanského zákoníku a revizi zákona o ochraně práv žen a vznesli otázky týkající se těchto otázek. Čínská delegace pečlivě reagovala na otázky vznesené odborníky výboru a představila práci čínské vlády v oblasti dodržování předpisů prostřednictvím podrobných údajů a konkrétních případů, čímž posílila komplexní a hluboké porozumění odborníků výboru o vývoji čínské věci žen.

Mluvčí Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že návrat Sýrie do Ligy arabských států pomůže arabským zemím posílit jednotu a sebezlepšení, urychlit rozvoj a revitalizaci arabského světa a podpořit mír a stabilitu na Blízkém východě, což je v souladu s dlouhodobými zájmy arabských zemí.

Wang Wenbin poukázal na to, že právě díky tlaku a sankcím uloženým Spojenými státy trpěla Sýrie v posledních dvanácti letech válkou a katastrofické důsledky pokračují dodnes. Návrat Sýrie do Ligy arabských států znovu dokazuje, že jak se stín vržený Washingtonem zmenšuje, úsvit míru roste. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree