Celý text tematického projevu Xi Jinpinga na Summitu Číny a zemí Střední Asie

2023-05-19 22:15:34
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v pátek přednesl tematický projev na Summitu Číny a zemí Střední Asie, který se konal ve městě Xi'an (Si-an) v provincii Shaanxi (Šen-si) na severozápadě Číny.

Dále následuje celý text projevu.


Spolupráce na budování společenství Číny a Střední Asie se sdílenou budoucností zahrnuje vzájemnou pomoc, společný rozvoj, všeobecnou bezpečnost a věčné přátelství


Tematický projev Xi Jinpinga

prezidenta Čínské lidové republiky

na Summitu Číny a zemí Střední Asie

19. května 2023


Vážení kolegové,

dámy, pánové a přátelé,

Rád bych vás všechny přivítal v Xi'anu na Summitu Číny a zemí Střední Asie, abychom společně prozkoumali způsoby užší spolupráce mezi Čínou a pěti středoasijskými zeměmi.

Xi'an, ve starověku známý jako Chang'an (Čchang-an), je důležitou kolébkou čínské civilizace a národa. Je to také výchozí bod starověké Hedvábné stezky na východním konci. Před více než 2100 lety se Zhang Qian (Čang Čchien), vyslanec dynastie Han (Chan), vydal z Chang'anu na Západ a otevřel dveře přátelství a výměnám mezi Čínou a Střední Asií. Díky společnému úsilí, které trvalo stovky let, umožnili čínští a středoasijští lidé rozšiřování a prosperitu Hedvábné stezky, což je historický příspěvek k interakci, integraci, obohacení a rozvoji světových civilizací. Básník dynastie Tang (Tchang) Li Bai (Li Paj, 701-761) kdysi napsal: „Znovu se setkáváme v Chang'anu, což má hodnotu tisíce kusů zlata.“ Naše dnešní setkání v Xi'anu, abychom obnovili naše tisícileté přátelství a otevřeli nové výhledy do budoucnosti, má velmi důležitý význam.

V roce 2013 jsem během své první návštěvy Střední Asie ve funkci čínského prezidenta předložil iniciativu společného budování ekonomického pásu Hedvábné stezky. Během uplynulého desetiletí Čína a země Střední Asie úzce spolupracovaly na plném oživení Hedvábné stezky a aktivním prohloubení spolupráce orientované na budoucnost a nasměrovaly naše vztahy do nové éry.

Dálnice Čína-Kyrgyzstán-Uzbekistán, která vede přes hory Tianshan (Tchien-šan), dálnice mezi Čínou a Tádžikistánem, která vzdoruje Pamírské náhorní plošině a čínsko-kazašský ropovod a čínsko-středoasijský plynovod, které vedou přes rozlehlou poušť – to je dnešní Hedvábná stezka. Čínsko-evropský nákladní vlak fungující 24 hodin denně, nekonečné proudy nákladních vozů a křižující se lety – to jsou dnešní velbloudí karavany. Podnikatelé hledající obchodní příležitosti, zdravotničtí pracovníci bojující proti pandemii COVID-19, kulturní pracovníci přinášející poselství přátelství a zahraniční studenti, kteří se dále vzdělávají – to jsou dnešní vyslanci dobré vůle.

Vztahy mezi Čínou a Střední Asií jsou ponořeny do historie, taženy širokými skutečnými potřebami a postaveny na pevné podpoře veřejnosti. Naše vztahy v nové éře překypují elánem a vitalitou.

Kolegové,

proměny světa nevídané za celé století se odvíjejí rychlým tempem. Změny světa, naší doby a historické trajektorie probíhají způsoby jako nikdy předtím. Střední Asie, centrum Euroasijského kontinentu, je na křižovatce spojující východ a západ, jih a sever.

Svět potřebuje stabilní Střední Asii. Musí být zachována suverenita, bezpečnost, nezávislost a územní celistvost středoasijských zemí; musí být respektována volba rozvojových cest jejich lidí; a jejich úsilí o mír, harmonii a klid musí být podporováno.

Svět potřebuje prosperující Střední Asii. Dynamická a prosperující Střední Asie pomůže lidem tohoto regionu dosáhnout jejich touhy po lepším životě. Bude také silným impulsem pro oživení světové ekonomiky.

Svět potřebuje harmonickou Střední Asii. Jak říká středoasijské přísloví: „Bratrství je vzácnější než jakýkoli poklad.“ Etnické konflikty, náboženské spory a kulturní odcizení nejsou určujícím rysem regionu. Místo toho to je touha středoasijského lidu po solidaritě, inkluzivitě a harmonii. Nikdo nemá právo rozsévat neshody nebo podněcovat konfrontaci v tomto regionu, natož usilovat o sobecké politické zájmy.

Svět potřebuje propojenou Střední Asii. Střední Asie, obdařená jedinečnými geografickými výhodami, má správný základ, podmínky a schopnost stát se důležitým spojovacím centrem Eurasie a jedinečným způsobem přispívat k obchodování se zbožím, souhře civilizací a rozvoji vědy a techniky ve světě.

Kolegové,

na video-summitu k 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a zeměmi Střední Asie, který se konal v loňském roce, jsme společně oznámili naši vizi společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností. Toto je historická volba, kterou jsme učinili v kontextu nové éry, se zaměřením na základní zájmy a světlou budoucnost lidí všech zemí. Abychom vybudovali společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností, měli bychom dosáhnout „čtyř trvání“.

Prvním je trvání na vzájemné pomoci. Měli bychom prohloubit vzájemnou strategickou důvěru, vždy si poskytovat jasnou a silnou podporu v otázkách souvisejících se základními zájmy, jako je suverenita, nezávislost, národní důstojnost a dlouhodobý rozvoj, a spolupracovat na budování společenství solidarity a vzájemné důvěry.

Druhým je trvání na společném rozvoji. Měli bychom nadále být v čele spolupráce na společné výstavbě „Pásma a stezky“, podporovat prosazování Iniciativy globálního rozvoje, plně uvolňovat potenciál spolupráce v tradičních oblastech, jako je ekonomika, obchod, výrobní kapacita, energetické zdroje, doprava atd. a vytvářet nové body růstu v oblastech jako jsou finance, zemědělství, snižování chudoby, zelený a nízkouhlíkový rozvoj, lékařství a zdravotnictví, digitální inovace a další, a společně budovat společenství oboustranně výhodné spolupráce.

Třetím je trvání na všeobecné bezpečnosti. Měli bychom společně realizovat Iniciativu globální bezpečnosti, rozhodně se postavit proti zásahům vnějších sil do vnitřních záležitostí zemí v tomto regionu a proti jejich podněcování „barevných revolucí“, udržovat nulovou toleranci vůči „třem silám zla“, snažit se vyřešit regionální bezpečnostní problémy a spolupracovat na budování společenství bez konfliktů a s dlouhodobým mírem.

Čtvrtým je trvání na přátelství z generace na generaci. Měli bychom zavést Iniciativu globální civilizace, pokračovat v tradičním přátelství, zintenzivňovat personální výměny, posilovat výměny zkušeností v oblasti státní správy, prohlubovat vzájemné učení se mezi civilizacemi, posilovat vzájemné porozumění, upevňovat základ pro přátelství z generace na generaci mezi lidmi Číny a zemí Střední Asie a spolupracovat na budování společenství se vzájemným porozuměním.

Kolegové,

tento summit vytvořil novou platformu a otevřel nové perspektivy pro spolupráci mezi Čínou a Střední Asií. Čína je ochotna úzce spolupracovat se všemi stranami na dobrém plánování, budování a rozvoji spolupráce mezi Čínou a zeměmi Střední Asie.

Za prvé, je třeba posílit budování mechanismů. Zřídili jsme mechanismy zasedání a průmyslových výborů v oblasti diplomacie, hospodářství a obchodu, cel a dalších. Čína rovněž navrhla vytvoření mechanismů setkání a dialogu v průmyslu a investicích, zemědělství, dopravě, řízení mimořádných situací, vzdělávání, ohledně politických stran a v dalších oblastech s cílem vybudovat širokou platformu pro země pro provádění komplexní a vzájemně prospěšné spolupráce.

Za druhé, je třeba rozšířit hospodářské a obchodní vztahy. Čína zavede více opatření na usnadnění obchodu, zlepší dvoustranné investiční dohody, dosáhne plného pokrytí kanálu pro rychlé odbavení zemědělských a vedlejších produktů v hraničních přístavech mezi oběma stranami, uspořádá tematickou akci „cloudová agregace zboží ve Střední Asii“, vytvoří obchodní centrum a podpoří rozvoj obchodního měřítka na novou úroveň.

Za třetí, je třeba prohloubit propojení. Čína komplexně zvýší objem přeshraniční dopravy, zvýší dopravní kapacitu dálnice Čína-Kyrgyzstán-Uzbekistán a dálnice Čína-Tádžikistán-Uzbekistán a podpoří propojení a vyjednávání železničního projektu Čína-Kyrgyzstán-Uzbekistán. Urychlíme modernizaci a transformaci stávajících přístavů a důrazně podpoříme otevření trhu letecké dopravy. Posílíme výstavbu čínsko-evropského centra pro vlakové montáže a vybudujeme komplexní digitální platformu pro služby.

Za čtvrté, je třeba rozšířit energetickou spolupráci. Čína navrhuje vytvořit partnerství pro energetický rozvoj mezi Čínou a Střední Asií, urychlit výstavbu D-linky plynovodu Čína-Střední Asie, rozšířit rozsah obchodu s ropou a plynem mezi oběma stranami, rozvíjet spolupráci v celém energetickém řetězci a posílit spolupráci v oblasti nové energie a mírového využití jaderné energie.

Za páté, je třeba podporovat zelené inovace. Čína je ochotna spolupracovat se středoasijskými zeměmi v oblastech, jako je správa a rozvoj zasolených alkalických půd, úsporné zavlažování atd., podporovat řešení ekologické krize Aralského jezera a podporovat založení high-tech podniků a průmyslových parků informačních technologií ve Střední Asii. Čína vítá účast středoasijských zemí na zvláštních plánech spolupráce v rámci „Pásma a stezky“, jako jsou technologie udržitelného rozvoje, inovace a podnikání a vesmírné informační technologie.

Za šesté, je třeba zlepšit rozvojové schopnosti. Čína vypracuje zvláštní plán spolupráce na snižování chudoby prostřednictvím vědy a technologií mezi Čínou a středoasijskými zeměmi, bude provádět „plán zlepšování technologických dovedností Číny a zemí Střední Asie“, zřídí více Lubanových dílen ve středoasijských zemích a podpoří čínské podniky ve Střední Asii, aby poskytovaly více pracovních příležitostí pro místní oblasti. Aby Čína podpořila spolupráci se středoasijskými zeměmi, poskytne celkem 26 miliard čínských yuanů na financování a bezplatnou pomoc středoasijským zemím.

Za sedmé, je třeba posílit dialog mezi civilizacemi. Čína vyzývá středoasijské země, aby se účastnily plánu „Kulturní Hedvábná stezka“, v rámci kterého budou zakládána centra tradiční čínské medicíny ve Střední Asii, urychlí vzájemné zakládání kulturních center, nadále bude poskytovat vládní stipendia středoasijským zemím, uspořádá rok kultury a umění mezi Čínou a středoasijskými zeměmi a spustí speciální vlak pro kulturní turistiku do Střední Asie.

Za osmé, je třeba zachovat regionální mír. Čína je ochotna pomoci středoasijským zemím posílit bezpečnost vymáhání práva a budování obranné kapacity, podporovat země v udržování nezávislého úsilí o regionální bezpečnost a boj proti terorismu a provádět spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je třeba pokračovat ve využívání koordinačního mechanismu mezi sousedními zeměmi Afghánistánu a společně podporovat mírovou obnovu Afghánistánu.

Kolegové,

loni v říjnu Komunistická strana Číny úspěšně uspořádala svůj 20. celostátní sjezd, který stanovil ústřední úkol realizace cíle druhého stého výročí vybudovat Čínu na velkou moderní socialistickou zemi ve všech ohledech a postupovat v omlazení čínského národa na všech frontách prostřednictvím čínské cesty k modernizaci. Je to velký plán pro budoucí rozvoj Číny. Posílíme teoretické a praktické výměny se zeměmi Střední Asie v modernizaci, spojíme naše rozvojové strategie, vytvoříme více příležitostí pro spolupráci a společně budeme postupovat v procesu modernizace našich šesti zemí.

Kolegové,

mezi zemědělci v provincii Shaanxi je oblíbené přísloví: „Pokud budete dostatečně tvrdě pracovat, vyroste ze země zlato.“ Ve stejném duchu zní jedno středoasijské přísloví: „Pokud zasejete, sklidíte, pokud dáte, vrátí se vám to.“ Pojďme úzce spolupracovat na společném rozvoji, společném blahobytu a společné prosperitě a přijměme lepší budoucnost pro našich šest zemí!

Děkuji vám!

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree