Vypouštění jaderně kontaminované vody do oceánu Japonskem

2023-05-23 19:59:37
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning dnes řídila tiskovou konferenci. Mao Ning poukázala na to, že neexistuje žádný mezinárodní precedent pro vypouštění jaderně kontaminované vody z jaderné havárie do oceánu. Japonská strana neprovedla dostatečný výzkum a argumentaci pro pokračování v nejbezpečnějším plánu likvidace, ale rozhodla se pouze vypouštět jaderně kontaminovanou vodu do oceánu z důvodu ekonomických nákladů, což přesunulo riziko na další země a celé lidstvo. V posledních dvou letech Japonsko ignorovalo oprávněné obavy a odpor všech stran, silně prosazovalo plán vypouštění do moře a rovněž se snažilo přesvědčit ostatní země, aby schválily plán vypouštění do moře, což snižuje a zakrývá škody vypouštění jaderně kontaminované vody do moře. Celý svět by se měl společně postavit proti tomuto nezodpovědnému jednání. 

Mao Ning řekla, že mezinárodní společenství by mělo být rovněž ostražité ohledně toho, jak Japonsko využívá proces hodnocení a přezkumu Mezinárodní agentury pro atomovou energii s cílem usilovat o „povolení“ pro vypouštění do moře a vytvořit falešný dojem, že jaderně kontaminovaná voda je bezpečná a neškodná. Faktem je, že technická pracovní skupina Mezinárodní agentury pro atomovou energii má na pozvání japonské vlády přísně omezený rozsah povolení a pouze hodnotí, zda plán vypouštění jaderně kontaminované vody splňuje bezpečnostní normy agentury, aniž by hodnotila povolení jiných plánů likvidace jaderně kontaminované vody.

Mao Ning se vyslovila v tom smyslu, že vypouštění jaderně kontaminované vody Japonskem bude pokračovat třicet let nebo ještě déle. Mnoho odborníků poukazuje na to, že kontaminovaná voda z jaderné elektrárny Fukušima přišla do přímého kontaktu s roztaveným jádrem reaktoru obsahujícím desítky radioaktivních nuklidů, z nichž pro mnohé dosud neexistují účinné technologie čištění. Některé nuklidy s dlouhým poločasem rozpadu se mohou šířit s mořskými proudy a vytvářet biokoncentrované účinky, které zvýší celkové množství radioaktivních nuklidů v životním prostředí a způsobí nepředvídatelné poškození mořského prostředí a lidského zdraví.

Mao Ning zdůraznila, že v současné době by Japonsko mělo čelit přiměřeným obavám mezinárodního společenství, provádět úplné a smysluplné konzultace se zúčastněnými stranami, včetně sousedních zemí, plně studovat a demonstrovat další plány likvidace mimo vypouštění do moře, zajistit vědeckou, otevřenou, transparentní a bezpečnou likvidaci jaderně kontaminované vody a minimalizovat vnucování nepředvídatelných rizik celému lidstvu.

Mao Ning poukázala na to, že pokud jde o kulturní výměny mezi Čínou a Japonskem, chtěla by zdůraznit, že Čína podporuje přátelské výměny mezi oběma zeměmi v různých oblastech, což je naše důsledná pozice. Klíčem je, aby spolu obě strany navzájem jednaly upřímně, vzájemně si důvěřovaly a společně vytvářely atmosféru příznivou pro zlepšení a rozvoj dvoustranných vztahů. Japonská strana by měla efektivně reflektovat a napravovat své chyby a pracovat směrem k Číně namísto přesouvání své viny. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree