Rozšiřování BRICS přispěje ke globální politické a ekonomické rovnováze

2023-06-01 22:26:10
Sdílej:

Autor: Liu Qiang, zvláštní komentátor aktuálních záležitostí pro CGTN, je místopředseda a ředitel akademického výboru Šanghajského centra pro strategické a mezinárodní studie RimPac.

V Jižní Africe se 1. června koná zasedání ministrů zahraničí BRICS 2023 a další den následuje setkání „přátel BRICS“, na které byli pozváni ministři zahraničí z patnácti dalších afrických zemí a zemí globálního Jihu. Podle zpráv třináct zemí formálně požádalo o vstup do mechanismu spolupráce BRICS, zatímco dalších šest zemí vyjádřilo svou ochotu prostřednictvím neformálních kanálů. Saúdská Arábie a Írán požádaly o vstup do BRICS. Mezi další země, které vyjádřily zájem o připojení, patří Argentina, Spojené arabské emiráty, Alžírsko, Egypt, Bahrajn a Indonésie, stejně jako dvě východoafrické země a jedna západoafrická země. Je tedy nutné rozšířit spolupráci BRICS? Jaký je význam principu multipolarizace podporovaného mechanismem spolupráce BRICS?

Jak všichni víme, země BRICS jsou odhodlány budovat užší, komplexnější a silnější partnerství na základě zásad otevřenosti, transparentnosti, solidarity, hlubší spolupráce a společného rozvoje a ducha otevřenosti, začleňování a výhodné spolupráce BRICS. To znamená, že rozšířený mechanismus spolupráce BRICS tento účel zesílí, což přinese prospěch nejen členským státům BRICS, ale i celému světu.

Co se týče nutnosti rozšíření mechanismu spolupráce BRICS, odráží se to zejména v následujících dvou aspektech:

Za prvé, můžeme si navzájem pomáhat ve větším měřítku a řešit problémy koordinovaným způsobem, abychom více přispěli k rozvoji zemí, regionů a celého světa. V současné době představují země BRICS 26,7 procenta celkové plochy světa a asi 42 procent světové populace. Pokud se připojí více zemí, jako jsou výše uvedené, území i obyvatelstvo překročí padesát procent světa. Je představitelné, že tak velký spolupracující orgán bude hrát významnou roli při podpoře hospodářského rozvoje svých členských států a regionů.

Za druhé, může to vytvořit sílu pro společné řešení výzev a vytvořit rovnováhu pro lepší obranu proti diskriminačním politikám některých zemích. Pokud je G7 platformou pro spolupráci mezi rozvinutými zeměmi, BRICS je platformou pro spolupráci mezi rozvíjejícími se a rozvojovými zeměmi, což lze vidět jednoduše ze složení jejich příslušných členů. Některé rozvinuté země často hovoří o problémech rozvojových zemí, přijímají diskriminační politiky vůči některým rozvojovým zemím, a dokonce se uchylují k sankcím vůči zemím, které nejsou na jejich straně. Rozšíření zemí BRICS podpoří solidaritu, spolupráci a vzájemný prospěch v rámci BRICS, posílí spolupráci jih-jih, lépe realizuje ekonomickou a bezpečnostní strategickou nezávislost a bude to sloužit zájmům rozvojových zemí.

Význam rozvoje zemí BRICS se odráží zejména v následujících aspektech:

Za prvé, může to přispět k boji proti hegemonii a za podporu světové multipolarizace. Závažnost a složitost současné světové situace je do značné míry způsobena mentalitou studené války a hegemonickými praktikami určité významné země. Země BRICS prosazují multilateralismus a stojí za posunutím světa směrem k multipolaritě. Duch spolupráce vytvoří silnou sílu proti hegemonii, bude i nadále podporovat vizi multipolárního světa pro drtivou většinu zemí a přinese účinnější úsilí za tímto cílem.

Za druhé, je pozitivní, aby globální správa zabránila některým rozvinutým zemím svévolně podkopávat mezinárodní řád. V posledních letech, pokud jde o globální správu, některé rozvinuté země často hovoří o „řádu založeném na pravidlech“ a neopodstatněně obviňují rozvojové země, včetně členů BRICS, že nejednají „podle pravidel“. Není tedy pochyb o tom, že jednota a růst zemí BRICS poskytne velký impuls k budování agilnějšího, efektivnějšího, reprezentativního a odpovědného mezinárodního systému a posílí hlas těchto zemí při zlepšování globální správy.

Za třetí, hraje to konstruktivní úlohu při řešení problémů tradiční i netradiční bezpečnosti a budování bezpečnějšího světa. Některé důležité tradiční a netradiční bezpečnostní otázky vážně ovlivňují a znepokojují některé rozvojové země. Jako sdružení rozvojových zemí mohou země BRICS sdílet zdroje a lépe řešit relevantní otázky prostřednictvím koordinace na základě solidarity a spolupráce, čímž budou hrát konstruktivní úlohu při budování stabilnější regionální a světové bezpečnosti.

Celkově vzato, v současném složitém, nestabilním a nejistém mezinárodním prostředí stojí za to očekávat růst zemí BRICS jako hnací sílu pro budování vyváženější mezinárodní politiky a ekonomiky a bezpečnějšího a prosperujícího světa. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree