Čína vede globální úsilí v oblasti ochrany životního prostředí

2023-06-05 21:32:34
Sdílej:

Autor: Stephen Ndegwa, zvláštní komentátor aktuálních událostí pro CGTN, je výkonným ředitelem think-tanku pro rozvoj komunikace Dialog Jih-Jih se sídlem v Nairobi.

Světový den životního prostředí představuje téma „Porazit znečištění plasty“. Plasty mohou způsobit škody na životním prostředí, protože plastový odpad je nerozložitelný, což znamená, že může zůstat v životním prostředí navždy, pokud není řádně recyklován nebo zlikvidován.

Podle zprávy zveřejněné Čínskou akademií makroekonomického výzkumu a Čínskou akademií sociálních věd v dubnu roku 2022 „čínské úsilí o recyklaci plastového odpadu významně přispělo k boji proti změně klimatu, snížení spotřeby ropy a snížení emisí uhlíku o miliony metrických tun.“

Zpráva také naznačuje, že Čína má největší světovou kapacitu recyklace plastů a zavedla tržní systém recyklace plastů se širokým pokrytím, který představuje 45 procent recyklace plastů na světě. To odráží efektivní výkon Číny v oblasti správy plastů a její pevnou víru v ochranu životního prostředí.

Podle globálního průzkumu zveřejněného 17. května většina světového obyvatelstva schvaluje čínské iniciativy v oblasti eko civilizace. Průzkum ukazuje, že obecné principy eko civilizace v nové éře stanovené čínským prezidentem Xi Jinpingem před pěti lety splnily své cíle.

Výsledky průzkumu se shodují, že Čína výslovně zahrnula „harmonii mezi člověkem a přírodou“ do základního předpokladu své modernizace a podporuje zelený rozvoj při budování krásné země. I uprostřed bezprecedentní sociální a hospodářské transformace v posledních čtyřech desetiletích zaznamenala Čína velký vývoj v oblasti čistoty ovzduší, kvality povrchových vod a lesního pokrytí.

Podle průzkumu se 88,7 procenta dotázaných domnívá, že úspěchy Číny v oblasti ochrany životního prostředí si zaslouží vysokou chválu, zatímco 92,9 procenta respondentů vysoce ocenilo čínské úsilí o úsporu energie a snižování emisí. Ekologické životní prostředí je skutečně nejvíce inkluzivním veřejným statkem, jehož ochrana a využívání mají největší výhody.

Nyní panuje všeobecná shoda, že respekt, přijetí a ochrana přírody jsou účinným podnětem pro kvalitní hospodářský rozvoj. Čína je naštěstí ochotná a připravená sdílet své odborné znalosti a zkušenosti s dalšími zeměmi, zejména s těmi na globálním Jihu, které je nejvíce potřebují.

Prezident Xi Jinping je v popředí prosazování společenství života pro člověka a přírodu. Ve svém projevu o budování takové komunity předneseném na summitu lídrů o klimatu v dubnu roku 2021 se čínský prezident nejprve zabýval konceptem „společenství člověka a přírody“.

Xi představil čínské návrhy na posílení globální environmentální správy, nastínil kurz a naléhavost globální environmentální správy a ukázal odpovědnost Číny v této kritické iniciativě. Slíbil pokračování v provádění národní strategie země pro změnu klimatu a podporu zeleného rozvoje a nízkouhlíkové transformace. Zavázal se také pomoci při podpoře procesu multilaterální politiky klimatu a budování společenství života pro lidi a přírodu.

Čína se již zavázala přejít z uhlíkového vrcholu k uhlíkové neutralitě během mnohem kratšího časového období než rozvinuté země. Cíle uhlíkového vrcholu a uhlíkové neutrality byly přidány do celkového plánu Číny na ochranu životního prostředí. Důležité je, že Čína pomáhá rozvojovým zemím budovat jejich schopnosti boje proti změně klimatu prostřednictvím různých forem výsledkově orientované spolupráce Jih-Jih a přináší dlouhodobý přínos lidem v rámci iniciativy Pásmo a stezka.

Mezinárodní koalice pro zelený rozvoj OSN v rámci iniciativy Pásmo a stezka inspirovaná Čínou je zaměřena na řešení významných environmentálních problémů, které přicházejí s tak masivním rozvojem. To zajišťuje, aby projekty v rámci Pásma a stezky dodržovaly zásady zeleného rozvoje, aby bylo zajištěno dodržování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Lidová moudrost říká, že charita začíná doma. Čína zavedla strategie, zákony a politiky s cílem vytvořit jasný plán směrem k nízkouhlíkovému zelenému růstu. Čínské odvětví obnovitelných zdrojů energie se skutečně stalo hlavním motorem hospodářského růstu země. Například zaměření Číny na rozvoj národního průmyslu větrné energie a trhu dovedlo Čínu k tomu, že se stala světovým lídrem v oblasti větrných turbín, což vedlo ke vzniku stovek tisíc zelených pracovních míst.

V září roku 2020 Čína oznámila, že plánuje dosáhnout vrcholu svých emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2060. Akční plán snížení vrcholu emisí uhlíku do roku 2030 se zaměřuje na široká odvětví hospodářství, včetně znečišťujícího těžebního průmyslu, dopravy a domácího odpadu, a nastiňuje opatření k postupnému odstranění emisí uhlíku, přechodu na obnovitelnou energii a snižování odpadů.

Význam výše uvedeného scénáře spočívá v tom, že úspěch Číny bude mít celosvětový vliv. Rostoucí inovace země v oblasti obnovitelných technologií napříč širokou škálou hospodářských odvětví přinesou prospěch jak pro rozvinuté, tak pro rozvojové země. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree