První čínský zákon o zahraničních vztazích na podporu míru a rozvoje

2023-07-04 14:46:39
Sdílej:

Autor: Muhammad Asif Noor, zvláštní komentátor aktuálních událostí pro CGTN, je zakladatelem fóra „Přátel iniciativy Pásmo a stezka“ a poradcem pákistánského výzkumného centra na Normální univerzitě v provincii Hebei v Číně. Článek odráží názory autora, a ne nutně názory CGTN.

Čína upevňuje svou roli odpovědné globální velmoci prostřednictvím přijetí zákona o zahraničních vztazích dne 28. června na třetím zasedání Stálého výboru 14. VSLZ. Tato přelomová legislativa zdůrazňuje neochvějný závazek Číny budovat sdílenou budoucnost pro lidstvo. Zákon pokládá základy pro interakci Číny s mezinárodním společenstvím a podporuje hodnoty suverenity, vzájemného respektu a spolupráce.

Zákon slouží jako specifický právní rámec, který konsoliduje čínský přístup ke globální angažovanosti. Prokazuje odhodlání Číny prosazovat vysoký standard otevírání se, podporovat mnohostranný obchodní systém, podporovat mezinárodní spolupráci a posilovat právní stát v zahraničních věcech.

Zákon poskytuje systematičtější a komplexnější přístup k zahraničním vztahům Číny a zajišťuje konzistentnost, transparentnost a předvídatelnost v jejích interakcích s jinými národy. Ukazuje oddanost Číny celosvětovému míru a rozvoji, zejména s tím, jak se rozšiřuje role této země v globálních záležitostech. Vysílá jasný signál mezinárodnímu společenství o odhodlání Číny k otevřenému, inkluzivnímu mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech.

Ústředním bodem globální role Číny je vize budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Zákon o zahraničních vztazích odráží závazek Číny k této vizi a zdůrazňuje zásady, jako je přátelství, upřímnost, vzájemný prospěch a začlenění do mezinárodních závazků. Čína pevně věří v důležitost spolupráce, vzájemného respektu a mírových řešení pro podporu globální harmonie. Zákon podtrhuje odhodlání Číny podporovat dialog s ostatními národy, sledovat společné cíle a navazovat spravedlivé vztahy.

Zákon zdůrazňuje závazek Číny podporovat vnější hospodářskou spolupráci a podporovat rozvoj iniciativy Pásmo a stezka (BRI). Vytvářením příležitostí pro ekonomický růst a konektivitu Čína přispívá ke stabilitě a rozvoji regionů po celém světě. BRI se svým zaměřením na inkluzivní a udržitelný rozvoj podporuje spolupráci, kulturní výměny a vzájemné porozumění mezi zúčastněnými národy, čímž podporuje harmonické globální společenství.

Ve světě, který se potýká s rostoucím protekcionismem, má závazek Číny podporovat multilaterální obchod prvořadý význam. Zákon o zahraničních vztazích zdůrazňuje odpor Číny vůči unilateralismu a protekcionismu a obhajuje otevřenou globální ekonomiku. Prosazováním spravedlivého mezinárodního hospodářského řádu Čína podporuje rovné podmínky pro všechny národy. Její závazek k liberalizaci obchodu, přístupu na trh a řešení obchodních sporů prostřednictvím dialogu dokazuje její oddanost globální stabilitě.

Zákon zdůrazňuje čínskou pomoc rozvojovým zemím se zaměřením na ekonomickou, technickou a lidskou podporu. Cílem je pomoci přijímajícím zemím dosáhnout jejich rozvojových cílů. Čínská politika nevměšování se zajišťuje, že pomoc je poskytována na základě vzájemného prospěchu, a tím podporuje prostředí spolupráce.

Čína uznává důležitost právního státu ve vnitřních i zahraničních záležitostech. Zákon o zahraničních vztazích zdůrazňuje potřebu posílení právního státu v zahraniční legislativní práci. Zajištěním souladu se základními normami upravujícími mezinárodní vztahy Čína podporuje mezinárodní řád založený na pravidlech.

Dodržováním zásad vzájemného respektu a spolupráce Čína podporuje vizi globálního míru, kde národy spolupracují na řešení společných výzev. Prosazování tohoto zákona znovu potvrzuje závazek Číny k vzájemnému porozumění a sdíleným výhodám pro celé lidstvo.

Jia

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree