Více opatření na podporu silnějšího ekonomického oživení

2023-07-18 14:35:42
Sdílej:

Autor: Liu Chunsheng (Liou Čchun-šeng), speciální komentátor aktuálních záležitostí pro CGTN, je profesorem Centrální univerzity financí a ekonomiky se sídlem v Pekingu. Článek odráží názory autora, a ne nutně názory CGTN.

Od druhého čtvrtletí roku 2023 se čínská ekonomika vrátila díky koordinovanému úsilí makroekonomických politik k normálnímu fungování. Vnitřní a vnější prostředí však zůstává složité, což by mohlo potenciálně bránit křehkému hospodářskému oživení. Pro zajištění trvalého hospodářského růstu v budoucnosti je klíčové rozšiřování agregátní poptávky. Díky nízkému základnímu efektu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku rostl podle údajů zveřejněných v pondělí čínským Národním statistickým úřadem HDP Číny meziročně o 6,3 procenta.

V prvním čtvrtletí letošního roku ekonomika země rostla o 4,5 procenta a překonala očekávání trhu díky rychlému oživení služeb, jako je cestovní ruch, stravování a doprava. Většina cestovních aktivit se nyní obnovila, a dokonce překročila úroveň před pandemií, což zdůrazňuje významnou roli spotřeby při řízení hospodářského rozvoje. Index nezpracovatelské podnikatelské činnosti se od začátku letošního roku trvale pohybuje nad prahem prosperity.

Během první poloviny roku 2023 Čína zaznamenala nárůst jak kvantity, tak kvality investic do dlouhodobého majetku. Od ledna do června letošního roku investice do dlouhodobého majetku rostly meziročně o 3,8 procenta, včetně šestiprocentního růstu výroby a 7,2procentního růstu investic do infrastruktury. High-tech průmyslová odvětví zaznamenala růst investic o 12,5 procenta. Významné infrastrukturní projekty v oblasti energetiky, úspor vody, dopravy a nových typů infrastruktury neustále postupují.

Ve druhé polovině roku, kdy se důvěra trhu a očekávání nadále oživí, poroste poptávka po financování, ale je třeba dále posílit alokaci úvěrů, aby podpořila finanční požadavky malých a středních podniků a účinně uspokojila finanční potřeby reálné ekonomiky.

Dalším zásadním aspektem stabilizace ekonomiky je odvětví high-end vybavení. Od začátku roku 2023 zrychlila čínská výroba zařízení svůj pokrok. Ve druhé polovině roku bude Čína pokračovat v konsolidaci a rozšiřování konkurenceschopnosti odvětví high-end výroby, jako jsou vozidla na nové energie a stavba lodí.

Průmyslová integrace, zejména integrace pokročilé výroby a odvětví moderních služeb, je důležitý způsob, jak postupovat v souladu s novou technologickou revolucí a průmyslovou transformací, kultivovat moderní průmyslový systém a dosáhnout vysoce kvalitního rozvoje.

Od loňského roku čínská vláda zavedla řadu stimulačních politik, včetně politik na stimulaci spotřeby zelených inteligentních domácích spotřebičů. Ve druhé polovině roku 2023 se očekává, že vláda zavede více makroekonomických politik na podporu čínské ekonomiky při dosahování ročního cíle růstu na úrovni zhruba 5 procent.

Fiskální politika zůstane nejvyšší prioritou. Příjmy vládního rozpočtu se v prvních čtyřech měsících roku 2023 zvýšily o 11,9 procenta, což pomůže uvolnit potenciál spotřeby a investic.

V oblasti nemovitostí mohou být zavedena cílená uvolňující opatření, jako je snížení pětileté primární sazby úvěrů nebo zrušení omezení nákupu.

Za účelem podpory trvalého a celkového zlepšování hospodářského provozu pořádalo několik ministerstev postupně podniková sympozia, jejichž cílem je dále implementovat normalizovaný komunikační mechanismus mezi vládou a podniky a provést důkladné šetření předem pro následné zlepšení relevantních politik.

Hlavní síla hospodářského růstu vychází z podniků. Posílení komunikace mezi vládou a různými tržními subjekty včetně státních, soukromých i zahraničních podniků naznačuje podporu vlády reálné ekonomiky, podněcuje důvěru v podniky a stabilizuje očekávání trhu.

Soukromý sektor hraje nepochybně významnou roli v hospodářském oživení a kvalitním rozvoji Číny. Následné politiky soukromého sektoru se zaměří na stabilizaci jejich očekávání, odstranění implicitních bariér vstupu na trh a rozšíření finančních kanálů pro soukromé investiční projekty.

Pro zachování finanční stability se očekává, že vláda může ve druhé polovině roku zvážit plány restrukturalizace dluhu nebo konverze dluhu.

Čína nedávno zopakovala svůj záměr dále otevřít svůj domácí trh a chránit zájmy zahraničních investic, což pomůže přilákat přímé zahraniční investice a podpoří to zahraniční účast na čínském finančním trhu.

Jia

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree