Čína nikdy nepřijme, aby nikdo ani žádná síla zasahovala do vnitřních záležitostí Číny

2023-08-21 20:03:05
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin dnes předsedal pravidelné tiskové konferenci. V odpovědi na otázky týkající se setkání v Camp Davidu mezi vůdci Spojených států, Japonska a Korejské republiky Wang Wenbin uvedl, že na setkání v Camp Davidu byly provedeny pomlouvačné útoky na Čínu v otázkách týkajících se Tchaj-wanu a Jihočínského moře, což hrubě zasahuje do vnitřních záležitostí Číny, záměrně to provokuje vztahy Číny se sousedními zeměmi a vážně to porušuje základní normy mezinárodních vztahů. Čína vyjádřila silnou nespokojenost a pevnou opozici a učinila slavnostní prohlášení příslušným stranám.

Wang Wenbin řekl, že jsme také zaznamenali, že americká strana uvedla, že partnerství mezi USA, Japonskem a Korejskou republikou se nezaměřuje na žádnou zemi. Čína naléhavě vyzývá USA, aby jednaly podle toho, co říkají a přestaly pošpiňovat čínskou image, poškozovat čínské zájmy, vytvářet separatistické konfrontace a podkopávat regionální mír a stabilitu. Naléháme na příslušné země, aby se nepokoušely replikovat nepřátelský model táborové konfrontace v Asii a Tichomoří a nechránily své vlastní zájmy na úkor obětování strategických bezpečnostních zájmů jiných zemí a blahobytu obyvatel Asie a Tichomoří.

Wang Wenbin poukázal na to, že tchajwanská otázka je čistě vnitřní záležitostí Číny a její řešení je vlastní věcí Číny. Čína se drží maximální upřímnosti a úsilí o vyhlídky na mírové sjednocení napříč Tchajwanským průlivem, ale nikdy nepřijme, aby žádná osoba nebo síla zasahovala do vnitřních záležitostí Číny pod zástěrkou míru. Největší hrozbou pro současný mír v Tchajwanském průlivu je separatistické chování za „tchajwanskou nezávislost“ a podpora vnějších sil. Pokud příslušným zemím skutečně záleží na míru a stabilitě v Tchajwanském průlivu, měly by dodržovat princip jedné Číny, přestat tolerovat a podporovat separatistické síly a jejich činnosti a přijmout praktická opatření k zachování regionálního míru a stability. Nikdo by neměl podceňovat silné odhodlání, pevnou vůli a silnou schopnost čínského lidu bránit národní suverenitu a územní celistvost.

Wang Wenbin řekl, že Čína má nespornou suverenitu nad ostrovy v Jihočínském moři a okolními vodami. Stavební činnosti prováděné Čínou na svém území a činnosti v oblasti ochrany práv a vymáhání práva vykonávané plavidly čínské námořní policie ve vodách pod čínskou jurisdikcí jsou přiměřené, legitimní a nelze jim nic vytknout. V posledních letech Spojené státy intenzivně zasahovaly do otázky Jihočínského moře, provokovaly regionální vztahy, vytvářely potíže a ničily regionální pořádek. Čína bude i nadále pevně chránit svou suverenitu a bezpečnostní zájmy a spolupracovat se zeměmi ASEAN na plném a účinném provádění Prohlášení o chování všech stran v Jihočínském moři. Budeme aktivně podporovat konzultace o kodexu chování v Jihočínském moři, provádět praktickou spolupráci týkající se moře, pevně udržovat mír a stabilitu v regionu a usilovat o podporu prosperity a rozvoje v regionu.

Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že Lai Qingde využil příležitosti „překročit hranice“ k šíření klamů, znovu odhalil svou skutečnou povahu za „tchajwanskou nezávislost“, zradil národní zájmy pro osobní zisk a nestydatě „spoléhá na Spojené státy pro nezávislost“, což znovu dokázalo, že je tvrdohlavý a důkladný separatista a „potížista“.

Wang Wenbin řekl, že na světě je pouze jedna Čína a Tchaj-wan je součástí Číny. Ačkoli obě strany Tchajwanského průlivu ještě nebyly sjednoceny, status Tchaj-wanu jako součást čínského území se nikdy nezměnil a nelze ho změnit. Svrchovanost Číny nad Tchaj-wanem se nikdy nezměnila a nelze ji změnit. V současné době 182 zemí po celém světě, včetně Spojených států, navázalo diplomatické vztahy s Čínou na základě principu jedné Číny a vláda USA opakovaně zopakovala, že nepodporuje „tchajwanskou nezávislost“. Tchaj-wan nikdy nebyl zemí a nikdy se jí nestane.

Wang Wenbin zdůraznil, že budeme spolupracovat s mezinárodním společenstvím na pevném dodržování principu jedné Číny, na obraně národní suverenity a územní celistvosti a na boji proti separatismu za „tchajwanskou nezávislost“ a jeho podpoře vnějšími silami. Vyřešení otázky Tchaj-wanu a dosažení úplného znovusjednocení mateřské země je společným cílem všech Číňanů a je to také nezvratný historický trend. Čína musí být sjednocena! (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree