Summit BRICS rozbíhá pozvolnou de-dolarizaci

2023-08-25 18:14:20
Sdílej:

Jako mocný hlas Globálního jihu přinese BRICS spravedlivější světový řád.

Právě v jihoafrickém Johannesburgu proběhl 3denní 15. výroční vrcholný summit politického vedení seskupení vynořujících se ekonomik BRICS – Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. Ten letos proběhl navíc v dost rozšířeném formátu spolu s řadou dalších zemí, takže se ho zúčastnilo asi 50 světových vůdců.

Mluví se o něm jako o nejdůležitějším summitu od založení této skupiny, ač mám podezření, že ideologicky založená složka Západních médií bude prohlašovat, že z něj nic nevzniklo, ani ta nová měna BRICS, o které se v médiích hojně klábosilo, která se však zatím nepřipravovala. Pravdou totiž je, že toto zasedání nebylo o sklizni výsledků, nýbrž o tom, kam a jak teď zaměřit nové úsilí, aby věci ve světě začaly fungovat trochu jinak a pro vynořující se a rozvojové ekonomiky výhodněji než dosud. Dohadovaly se zde nové procesy, které se mají teprve začít připravovat a rozbíhat. K tomu bude patřit i rozšíření členské základny BRICS, když o členství už zažádalo 23 zemí včetně Saúdské Arábie, Íránu a Indonésie. Přičemž zase, jejich přistoupení nebude výsledkem tohoto summitu, nýbrž výsledkem bude rozběh procesu postupného přistupování kandidátských zemí a vytváření mechanismů pro fungování BRICS v širším formátu. Tento proces bude ovšem znamenat i postupné překreslování mapy geopolitického a geo-ekonomického utváření světa.

Už teď BRICS obnáší 40 procent světové populace a skoro 31,5 procenta k větší realističnosti pomocí PPP korigovaného HDP světa s rozhodujícím podílem na světovém hospodářském růstu a zotavení a na investicích do reálného kapitálu. Přitom prorůstová spolupráce těchto zemí v obchodu, investicích a vytváření finančních a institucionálních mechanismů rozvoje mimo mechanismy dirigované Západem všem nově se vynořujícím i rozvojovým ekonomikám ukázala, že opravdu funguje, přináší výsledky a zaštiťuje je i proti svévolným sankčním mechanismům úzkých mocenských kruhů usilujících o globální dominanci. Ta proklamace BRICS ze zakladatelského komuniké z roku 2009, která praví: „Zdůrazňujeme svoji podporu pro více demokratický a spravedlivě multipolární světový řád založený na vládě zákona, rovnosti, vzájemném respektu, spolupráci, koordinovaných akcích a na kolektivním přijímání rozhodnutí všemi státy,“ se mezi nimi opravdu naplňuje, a to s přínosy jako pro ně, tak pro globální ekonomiku a pro emancipaci méně privilegovaných nově se vynořujících ekonomik.

Pavilón investic do zemí BRICS na Mezinárodní čínské investiční výstavě 2017 v Xiamen. (Photo/Xinhua)

A tím, co se v současnosti ukazuje být pro rozvoj vynořujících se ekonomik jako klíčové, je vytvoření funkčního, diverzifikovanějšího mezinárodního finančního systému, který nebude pod taktovkou privilegovaných.

A takové jsou i záměry nových kandidátů na členství proto, jak už potvrdil čínský velvyslanec v Jižní Africe: „BRICS dosáhla pozitivního konsensu k rozšiřování členství.“ Dalším ohlášeným konsensem z tohoto summitu je zrychlení procesu využívání místních měn pro mezinárodní vyrovnávání plateb, od čehož se čeká, že to výrazně změní dynamiku globálního obchodu.“

Země BRICS tímto směrem v poslední době rychle postupují, čímž značně podrývají USA vedený finanční světový řád a postavení dolaru jako globální měny. Čína s Ruskem vyrovnávají 80 procent svých obchodů v místních měnách a na podobný systém se přechází mezi Čínou a Brazílií. Indie má zřízeno vyrovnávání plateb v rupiích s 22 zeměmi. Podobné to je s dinárem Spojených arabských emirátů.

Muž prochází kolem směnárny v egyptské Káhiře, 25. prosince 2022. (Photo/Xinhua)

Pro tento trend známý jako de-dolarizace v současném světě existují pro země Globálního jihu silné pobídky. V současnosti USA v důsledku konfliktních situací, jaké rozpoutávají ve světě, samy trpí vysokou inflací, na níž reagují ohromným nárůstem úrokových sazeb se všemi negativními důsledky, které to pro celý svět nese, jako globální nedostatek kapitálu potřebného k ekonomickému zotavení světa a dluhovou krizi zejména ve třetím světě, když v důsledku svévolných rozhodnutí amerických bankéřů prudce narůstá reálná hodnota dluhů oproti výši, jakou původně dlužníci ve Třetím světě přijali. Washington si navíc z dolaru a z mezinárodních finančních mechanismů jako platební systém SWIFT dělá zbraň k vnucování svévolně bez opory v mezinárodním právu vnucovaných sankčních režimů světu.

Proto ruský prezident v promluvě k business fóru BRICS prohlásil: „De-dolarizace je nevyhnutelný trend. Objektivní, nezvratný proces de-dolarizace našich ekonomických vazeb nabývá na hybnosti. Vyvíjíme úsilí k vypracování efektivních mechanismů pro vzájemné vyrovnávání a k monetární a finanční kontrole. Tento summit je ve skutečnosti k prodiskutování detailů a celého rozsahu výstupů týkajících se přechodu na národní měny ve všech oblastech ekonomické spolupráce mezi našimi pěti zeměmi.“

A v dnešní době informačních technologií bude vývoj takovýchto mechanismů, které sníží transakční náklady a obejdou se přitom bez globální měny a nutnosti platit skrytý tribut ze všech transakcí do USA, technicky ne příliš obtížnou záležitostí. Takže rozběh rozvoje takového alternativního globálního finančního systému je prioritou summitu.

Proto čínský prezident Xi Jinping v proslovu před zahájením summitu prohlásil, že změny ve světě se rozbíhají tak, jak nikdy dříve a přivádí lidskou společnost na kritické rozcestí. „Kolektivní vzestup nově se vynořujících trhů a rozvojových zemí (EMDC) představovaných BRICS od základu mění globální prostředí.“

Současný vývoj mechanismu spolupráce BRICS a na něj se nabalující kooperace širšího Globálního jihu popsal pomocí čínského pořekadla: „Žádné hory nemohou zastavit vzmáhající se tok mohutné řeky,“ s poznámkou, že BRICS dále porostou, ať se tomu postaví do cesty cokoliv.

„Ukujeme silnější strategické partnerství BRICS, rozšíříme model ‚BRICS+‘, aktivně budeme postupovat s rozšiřováním členství, prohloubíme solidaritu a spolupráci s dalšími EMDC, prosadíme globální multipolaritu a větší demokracii do mezinárodních vztahů a pomůžeme mezinárodní řád přetvořit na spravedlivější a rovnější.“

Spolu s blízkým rozšířením pětičlenné BRICS o dalších 20 členů se rozeběhne i celá škála procesů a budování mechanismů, mezi nimiž bude mít finanční systém upřednostňující vzájemné vyrovnávání plateb v lokálních měnách špičkovou prominenci. Geopolitické prostředí se značně změní ve prospěch dosud přehlíženého a privilegovanými globálními hráči ustrkovaného Globálního jihu, který teď v podstatě na seskupení BRICS naléhá, aby jim pomohlo prosadit jejich zájmy a umožnilo vyslechnout jejich hlasy v novém světě, ve kterém už nebudou rozhodovat jen úzké mocenské kruhy hrstky privilegovaných zemí a finančních oligarchů, které se povýšenecky prohlašují za „světové společenství“.

Samozřejmě, nic nepřijde naráz. Jak bylo řečeno, tento summit je o rozběhu těchto procesů, nikoliv o jejich završení. Nic nebude snadné, vše to chce čas a země BRICS ve svém dosavadním úsilí vždy zkoušely nic neuspěchat, nýbrž spíše to nechat uzrát. Až dosud jim to ovšem vždy vycházelo a tak tomu bude nejspíš i s jejich současnými ohromnými ambicemi.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree