CIFTIS: Mezinárodní vizitka Číny pro nadstandardní otevření Číny

2023-09-05 19:21:37
Sdílej:

Foto: V Pekingu, hlavním městě Číny, se 2. září 2023 konal globální summit o obchodu se službami v rámci Čínského mezinárodního veletrhu obchodu se službami (CIFTIS) 2023. /Xinhua (Sin-chua)

Autorka: Lu Yue (Lu Jüe) je zvláštní komentátorkou aktuálního dění pro CGTN, je profesorkou Akademie čínských studií otevřené ekonomiky a výkonnou děkankou Akademie globálních inovací a vládnutí na Univerzitě mezinárodního obchodu a ekonomiky. Článek odráží názory autorky, a ne nutně názory CGTN.

V současné době rychle roste globální obchod se službami a stává se nejnovějším motorem celosvětového hospodářského růstu. V březnu 2023 nejnovější „Aktualizace globálního obchodu“ vydaná Konferencí OSN o obchodu a rozvoji zdůraznila, že celosvětový obchod se službami vzrostl v roce 2022 meziročně přibližně o 15 %, což překonalo tempo růstu obchodu se zbožím, které se pohybovalo kolem 10 %.

Zároveň čínský obchod se službami prokázal pozoruhodnou odolnost a udržoval si rychlé tempo růstu. Údaje čínského ministerstva obchodu ukazují, že dovoz a vývoz obchodu se službami Číny v roce 2022 dosáhl téměř 6 bilionů yuanů (833,5 miliardy USD), což představuje nárůst o 12,9 % oproti předchozímu roku, překonalo to historický rekord a už devět let po sobě to zaujímá druhé místo na světě. Proto pořádání Čínského mezinárodního veletrhu obchodu se službami (CIFTIS), který je uznáván jako nejvýznamnější globální komplexní výstava v oblasti obchodu se službami, plynule navazuje na vyvíjející se trendy světové ekonomiky a dále to urychluje globální expanzi obchodu se službami tím, že to poskytuje mezinárodní platformu pro všechny země.

Pokud jde o téma, CIFTIS v roce 2023 prosazuje téma „Otevírání pro lepší rozvoj, spolupráce pro oboustranně výhodnou budoucnost“, což signalizuje neochvějnou důvěru a odhodlání Číny rozšířit svou otevřenost světu na vysoké úrovni a společně podpořit prosperitu a rozvoj globálního obchodu se službami. Na jedné straně CIFTIS 2023 znamená závazek Číny prosazovat vysokou úroveň otevírání. V současné době, kdy je rekonstrukce globálního hodnotového řetězce charakterizována zkracováním, zlokálňováním, diverzifikací a ekologizací, působí obchod se službami jako klíčový spojovatel, který hraje kriticky nepostradatelnou roli. CIFTIS, který se snaží vést rozvoj prostřednictvím otevřenosti služeb, ztělesňuje aktivní integraci Číny do světového trhu na pozadí globalizace, a nabízí tak obrovský prostor pro růst globálního obchodu se službami.

Na druhé straně CIFTIS také zdůrazňuje rostoucí význam pokračování v cestě spolupráce v době, kdy je globální ekonomika zatížena nesčetnými výzvami a nejistotami. Čína je dlouhodobým zastáncem mnohostranného obchodního systému, podporuje liberalizaci obchodu a prosazuje přátelskou spolupráci mezi státy. Upřednostňování angažovanosti před oddělením dále odráží aktivní úsilí a odpovědnost Číny při partnerství s národy na celém světě s cílem podpořit otevřenost a sdílení obchodu se službami a posílit globální hospodářské oživení.

Když se zaměříme na charakteristiky, CIFTIS 2023 zdůrazňuje výraznější orientaci na vysokou úroveň a specializaci. Čínské ministerstvo obchodu během veletrhu poprvé představilo svou speciální propagační konferenci „Rok investování v Číně“. Souběžně se koná řada souvisejících fór, jako je Sjezd čínského elektronického obchodu a Fórum o trendech a nejnovějším vývoji v oblasti digitálního obchodu. Tyto pragmatické iniciativy dále demonstrují neustálé úsilí Číny o zlepšování podnikatelského prostředí, o pokrok v usnadnění a liberalizaci obchodu se službami a o vyšší stupeň otevření obchodu se službami.

Foto: Herečka z autonomní prefektury Qiandongnan (Čchien-tung-nan) národností Miao (Miao) a Dong (Tung) v jihozápadní čínské provincii Guizhou (Kuej-čou) komunikuje s pracovníkem britské výstavní zóny (1. zprava vpředu) v Čínském národním konferenčním centru během Čínského mezinárodního veletrhu obchodu se službami 2023 v Pekingu, hlavním městě Číny, 3. září 2023. /Xinhua

CIFTIS účinně podporuje globální spolupráci v oblasti služeb a celosvětový hospodářský pokrok především následujícími způsoby. Za prvé, rozšiřuje diverzifikaci kanálů pro obchod se službami, čímž posiluje odolnost rozvoje globálního obchodu se službami. Na veletrhu CIFTIS 2023 se prezentuje 59 zemí a 24 mezinárodních organizací. Veletrhu se offline účastní více než 2.400 podniků, z nichž více než 500 jsou společnosti ze žebříčku 500 nejúspěšnějších společností světa podle časopisu Fortune nebo lídři v oboru. To nejen významně posiluje mezinárodní vliv veletrhu, ale také to vytváří příležitosti pro hloubkovou spolupráci mezi podniky v různých odvětvích služeb, zejména s globálně uznávanými společnostmi.

Za druhé, CIFTIS pohání digitalizaci obchodu se službami, čímž dodává nové impulsy rozvoji globálního obchodu se službami. S rychlým rozvojem nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence a obecné modely ve velkém měřítku, pokračuje revoluce v informačních technologiích v trajektorii prohlubování, která předznamenává bezprecedentní digitální transformaci obchodu se službami.

Během veletrhu více než 70 renomovaných společností a institucí, včetně společností Schneider, Intel, Sanofi, Philips, Čínské průmyslové a obchodní banky a Čínské lidové pojišťovny, představilo řadu podepsaných smluv o spolupráci, jako jsou inteligentní centra archivních služeb, digitální předplacené karty RMB, digitální mapy průmyslových pásem a nové platformy digitálních dvojčat. Aplikace těchto nově vznikajících špičkových technologií nabízí efektivnější a pohodlnější metody poskytování služeb, urychluje personalizaci a přizpůsobení služeb a inteligentně rozšiřuje hranice mezinárodního obchodu se službami, čímž účinně podporuje digitální přechod tradičního obchodu se službami a dodává nový rozvojový impuls globálnímu obchodu se službami.

Za třetí, CIFTIS podporuje ekologizaci obchodu se službami, čímž podporuje zdravý a udržitelný rozvoj celosvětového obchodu se službami. Zelená a nízkouhlíková transformace se vyvinula v globální konsensus. V současné době vyhlásilo více než 130 zemí a regionů své cíle v oblasti „uhlíkové neutrality“. Veletrh CIFTIS 2023 dosáhl svého cíle nulových emisí uhlíku díky iniciativám, jako je používání recyklovatelných, biologicky odbouratelných materiálů pro stavbu stánků, aby se dosáhlo recyklace stánků. Kromě toho probíhá řada akcí zaměřených na aktuální témata, jako je vrchol emisí uhlíku, uhlíková neutralita, posílení duálního uhlíku pro průmyslový rozvoj a obchodování s uhlíkem. Sdílením nejnovějších úspěchů a technologických aplikací v globálním sektoru environmentálních služeb a šířením zelené, nízkouhlíkové filozofie s různými zeměmi podporuje veletrh hlubokou integraci pokročilých zelených technologií s odvětvím služeb, a přináší tak silnou hnací sílu pro zdravý a kontinuální rozvoj globálního obchodu se službami.

CIFTIS umožňuje podnikům hledat více možností spolupráce, rozšiřovat jejich rozmanité dovozní a vývozní kanály pro obchod se službami a zmírňovat negativní dopady na globální obchod se službami, které představují výzvy, jako je pandemie COVID-19 a geopolitické konflikty. A v konečném důsledku zvyšuje odolnost rozvoje globálního obchodu se službami.


(Yawen)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree