Sociální demokracie v Xizangu je hmotná realita v neustálém pohybu

2023-11-14 14:49:53
Sdílej:

Autor tohoto článku Keith Lamb, zvláštní komentátor aktuálních událostí pro CGTN, je absolventem Oxfordské univerzity s magisterským titulem Master of Science v oboru současných čínských studií. Jeho hlavní výzkumné zájmy jsou mezinárodní vztahy Číny a socialismus s čínskými charakteristikami. Článek odráží názory autora.

S vydáním bílé knihy dne 10. listopadu s názvem Politiky KS Číny pro vládnutí čínské Tibetské autonomní oblasti Xizang (Si-cang) v nové éře: Přístup a úspěchyse pozornost čínských médií zaměřila na čínskou Tibetskou autonomní oblast Xizang.

Západní korporátní média typicky líčí Xizang jako region bez demokracie a lidských práv. Z hlediska lidských práv se internátní školy, které řeší problém školní docházky pro rozptýlené komunity, stávají nucenou asimilací a pracovní školení na pomoc zmírnění chudoby se stává nucenou prací. Základní nástroje nezbytné pro demokracii, jako je vzdělání a příjem, jsou překrouceny do hororového příběhu.

Demokracie není abstrakce náhodně definovaná jedinečným procesem, jako jsou národní volby pro kandidáta předem vybraného úzkými třídními zájmy. Naopak je to materiální realita, kde výhody mohou vidět a cítit všichni, protože politiky odrážejí větší sociální dobro. Rychlý rozvoj Číny a zmírnění chudoby představují největší skutečný úspěch demokracie, jaký kdy svět viděl.

To také cítí lidé v Xizangu, který poté, co v roce 1959 zahodil svou feudální minulost, aby se vydal na svou demokratickou cestu, v roce 2019 vyhlásil vítězství nad chudobou poté, co z chudoby bylo vyvedeno všech 628 tisíc registrovaných chudých lidí a 74 označených chudých okresů. Xizang vzešel z drtivé chudoby, která se odrážela v průměrné délce života 35,5 let v roce 1959 ve srovnání se 72,19 lety dnes.

Demokracie zlepšuje životy lidí, neochuzuje je. HDP Xizangu na hlavu převyšuje všechny provincie, které s ním sousedí, a tento rozdíl se zvětšuje. Již za prvních devět měsíců roku 2023 se HDP Xizangu zvýšil o 9,8 procenta, a to se odráží v disponibilních příjmech obyvatel měst a venkova v Xizangu na hlavu, které se zvýšily o 5,8 procenta a 8,7 procenta. Tomuto demokratickému procesu pro rodiny a jednotlivé spotřebitele odpovídá také propojení Xizangu vysokorychlostní železnicí, která vede ve výšce více než 5.100 metrů nad mořem, a zdvojnásobením délky silnic v letech 20122020.

Pro Čínu a její autonomní oblast Xizang není demokracie vypínačem, který je třeba zapnout a vypnout, ale procesem, který je třeba zlepšit. Čína, která si je toho vědoma, se neustále snaží zlepšovat svou konzultativní formu demokracie známou jako celoprocesová lidová demokracie, která uzákoní vůli lidu nikoli prostřednictvím čtyřletých volebních cyklů, ale měřením názorů a každodenním přijímáním návrhů prostřednictvím svých různých řídících orgánů, které se pak přeformulují do politiky.

Na makroúrovni jsou pětileté ekonomické plány Číny také ukázkou čínské demokracie v akci. Plán rozvoje, který je vytvořen a přezkoumáván na všech úrovních společnosti, je vypracován pro všechny. Xizang hraje významnou roli ve 14. pětiletém plánu Číny (20212025).

14. pětiletý plán, který se nespokojuje s porážkou absolutní chudoby v Xizangu, je zaměřen na revitalizaci venkova, která na venkov v Xizangu přinese nová průmyslová odvětví a obchodní modely. Dále jsou to rozsáhlé projekty zelené infrastruktury, jako je železnice Sichuan-Xizang, která již byla dokončena, a rozvoj vodních zdrojů Xizangu, který je nezbytný pro zelenou budoucnost Xizangu. 

Čínská demokracie se odráží i na mikroúrovni. Obrovské hospodářské úspěchy, jako je vymanění lidí z těžké chudoby, by se neobešly bez demokracie na nejnižší úrovni k povznesení lidí je třeba slyšet jejich hlas a brát v úvahu jejich potřeby.

Například modernizace 90kilometrové silnice spojující etnické autonomní městečko Doyu Lhoba s okresem Longzi v Xizangu a vybudování lepšího ubytování se uskutečnily díky demokracii zdola, která zohledňovala návrhy místních obyvatel a jejich zástupců.

V Xizangu, stejně jako ve zbytku Číny, probíhají volby na místní úrovni lidových shromáždění a obecních výborů. Místní zástupci jsou pak voleni až do vyšších lidových shromáždění. To znamená, že vládní úředníci v Číně mají skutečné zkušenosti s prací v komunitách na nejnižší úrovni a musí prokázat, že jsou ve svých funkcích schopní, než budou zvoleni do vyšších úrovní moci. Vzhledem k tomu, že jde o lidi, nemělo by být překvapením, že 90 procent poslanců v Xizangu pochází z místních etnických skupin a jsou to právě oni, kdo komunikuje a jedná přímo s obyvateli v Xizangu.

Věcný pokrok zaznamenaný v Xizangu je důkazem, že jeho sociální demokracie přináší ovoce a řešení více než 1.300 podnětů, kritik a názorů doručených Stálému výboru Lidového shromáždění autonomní oblasti Xizang, které byly vyřešeny prostřednictvím konzultací od roku 2018 do roku 2022, naznačuje, že řídící instituce v Xizangu jsou zdravé.

V Číně se však vývoj nikdy nezastaví, a to platí i pro demokracii. Pro zlepšení demokratického procesu se v Xizangu staví 772 stanic, které budou fungovat jako komunikační body mezi obyvateli a poslanci. Toto zlepšování není jednorázové, Čína bude neustále uvažovat o svých institucích a procesech, aby zajistila, že demokracie v Číně zůstane materiální realitou místo abstrakce.

 

 

 

Ta