Xi Jinping se setkal se svým americkým protějškem

2023-11-16 10:08:44
Sdílej:

15. listopadu místního času čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a americký prezident Joe Biden vedli jednání v panství Filoli v americkém San Francisku. Hlavy obou států si upřímně a do hloubky vyměnily názory na strategické, celkové a směrové otázky související s čínsko-americkými vztahy a také na hlavní otázky spojené se světovým mírem a rozvojem.

Prezident Xi Jinping poznamenal, že pro Čínu a Spojené státy existují dvě možnosti v éře globálních transformací nevídaných za celé století: Jednou z nich je posílit solidaritu a spolupráci a spojit ruce, abychom čelili globálním výzvám a podporovaly globální bezpečnost a prosperitu, a druhou je lpět na mentalitě nulového součtu, vyvolat rivalitu a konfrontaci a dohnat svět ke zmatku a rozdělení. Tyto dvě možnosti ukazují na dva různé směry, které rozhodnou o budoucnosti lidstva a planety Země. Vztahy mezi Čínou a USA, které jsou nejdůležitějším dvoustranným vztahem na světě, by měly být zvažovány a představovány v tomto širokém kontextu. Otočit se k sobě zády není pro Čínu a Spojené státy možnost. Je to nereálné, že jedna strana přetvoří tu druhou. Konflikt a konfrontace mají pro obě strany nesnesitelné důsledky. Konkurence velkých zemí nemůže vyřešit problémy, kterým čelí Čína a Spojené státy i svět. Svět je dostatečně velký, aby pojal obě země, a úspěch jedné země je příležitostí pro druhou.

Prezident Xi Jinping objasnil základní rysy čínské modernizace a její význam, vyhlídky rozvoje Číny a její strategický záměr. Zdůraznil, že rozvoj Číny je řízen její vlastní logikou a dynamikou. Čína podporuje velké omlazení čínského národa na všechny fronty prostřednictvím čínské modernizace. Nepůjde starou cestou kolonizace a drancování, ani špatnou cestou hledání hegemonie s rostoucí silou. Nevyváží svou ideologii ani se nepouští do ideologické konfrontace s žádnou zemí. Čína nemá plán překonat nebo sesadit Spojené státy americké. Stejně tak by Spojené státy neměly plánovat potlačování a zadržování Číny.

Prezident Xi Jinping poukázal na to, že vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně výhodná spolupráce jsou lekcemi, které jsme se naučili z 50letého rozvoje čínsko-amerických vztahů a také z konfliktů mezi hlavními zeměmi v historii. Čína a Spojené státy by do toho měly vložit hodně snahy, aby je následovaly. Dokud se obě země vzájemně respektují, koexistují v míru a usilují o oboustranně výhodnou spolupráci, budou plně schopny povznést se nad rozdíly a najít správný způsob, jak spolu obě hlavní země na světě vycházet. Minulý rok americká strana na Bali  prohlásila, že se nesnaží změnit čínský systém, zahájit novou studenou válku, podněcovat své spojenectví proti Číně, podporovat „nezávislost Tchaj-wanu“ ani se zapojit do konfliktu s Čínou.

V San Franciscu by Čína a Spojené státy měly přijmout novou vizi a společně postavit pět pilířů pro vztahy mezi Čínou a USA.

Za prvé, společný vytváření správného vnímání. Čína je trvale odhodlána mít stabilní, zdravé a udržitelné vztahy se Spojenými státy. Čína má zároveň zájmy, které je třeba chránit, zásady, které je třeba dodržovat, a červené čáry, které nesmí být překračovány. Doufáme, že tyto dvě země by mohly být partnery, kteří se vzájemně respektují a koexistují v míru.

Za druhé, společně efektivní zvládání neshod. Neshody by neměly být propastí, která obě země odděluje. Místo toho by obě strany měly hledat způsoby, jak postavit mosty, které jim pomohou jít k sobě. Je důležité, aby si navzájem vážily svých zásad a červených linií a zdržely se přehazování, provokace a překračování čar. Měly by více komunikovat, více dialogů a více konzultací a v klidu zvládat své rozdíly i nehody.

Za třetí, společně prosazování vzájemné výhodné spolupráce. Čína a Spojené státy mají široké společné zájmy v celé řadě oblastí, včetně tradičních oblastí, jako je ekonomika, obchod a zemědělství, a také nově vznikajících oblastí, jako je změna klimatu a umělá inteligence (AI). Je důležité, aby obě strany plně využívaly obnovené a nové mechanismy v zahraniční politice, ekonomice, financích, obchodu, zemědělství a dalších oblastech a spolupracovaly v takových oblastech, jako je boj proti narkotikům, soudní a policejní záležitosti, umělá inteligence a věda a technologie.

Za čtvrté, společně převzatí odpovědnosti jako hlavní země. Problémy, kterým lidská společnost čelí, nelze být vyřešeny bez spolupráce mezi velkými zeměmi. Čína a Spojené státy by měly jít příkladem, posílit koordinaci a spolupráci v mezinárodních a regionálních otázkách a poskytnout světu více veřejných zboží. Obě strany by měly své iniciativy ponechat vzájemně otevřené, nebo je koordinovat a propojovat za účelem synergie.

Za páté, společná podpora výměn mezi lidmi. Obě strany by měly zvýšit přímé lety, prohloubit spolupráci v oblasti cestovního ruchu, rozšířit výměny na nižší než národní úrovni, posílit spolupráci ve vzdělávání a povzbudit a podpořit větší interakce a komunikaci mezi svými lidmi.

Prezident Xi Jinping objasnil principiální postoj Číny k otázce Tchaj-wanu. Poukázal na to, že tchajwanská otázka zůstává nejdůležitějším a nejcitlivějším problémem v čínsko-amerických vztazích. Čína bere vážně pozitivní prohlášení Spojených států učiněných na setkání na Bali. Americká strana by měla podniknout skutečné kroky, aby dostála svému závazku nepodporovat „nezávislost Tchaj-wanu“, přestat vyzbrojovat Tchaj-wan a podporovat mírové znovusjednocení Číny. Čína uskuteční své znovusjednocení, a to je nezastavitelné.

Prezident Xi Jinping poukázal na to, že akce USA proti Číně týkající se kontroly exportu, prověřování investic a jednostranných sankcí vážně poškozují legitimní zájmy Číny. Omezení čínského technologického pokroku není nic jiného než krok k omezení vysoce kvalitního rozvoje Číny a zbavení čínského lidu práva na rozvoj. Rozvoj a růst Číny, poháněný její vlastní inherentní logikou, nezastaví vnější síly. Je důležité, aby americká strana brala obavy Číny vážně a přijala konkrétní kroky ke zrušení jejích jednostranných sankcí, aby čínským podnikům poskytla rovné, spravedlivé a nediskriminační prostředí.

Biden srdečně přivítal Xi Jinpingkovi k účasti na americko-čínském summitu ve Spojených státech. Biden se vyslovil v tom smyslu, že loni měl s prezidentem Xi Jinpingem důležité setkání na Bali. San Francisco bylo prvním místem, kde Číňané přijeli do Spojených států, kde se Spojené státy a Čína společně podílely na podpisu Charty OSN, a také nejstarším místem, kde Spojené státy a Čína založily sesterská města. Dnes má naše setkání v San Franciscu zvláštní význam a těším se na dosažení nového konsensu a výsledků na základě setkání na Bali.

Biden řekl: „Vždy věřím, že vztah USA s Čínou je nejdůležitějším bilaterálním vztahem na světě a konflikty mezi USA a Čínou nejsou nevyhnutelné. Stabilní a rozvíjející se Čína odpovídá zájmu USA i světa a hospodářský růst Číny je prospěšný jak USA, tak světu. Udržování stability ve vztazích USA s Čínou, předcházení konfliktům, řízení rozdílů a spolupráce v oblastech, které jsou v souladu se zájmy obou stran, může obou zemím pomoci lépe řešit jejich příslušné a společné problémy. Rád bych zopakoval pět závazků přijatých během setkání na Bali, tj. Spojené státy se nesnaží vytvořit novou studenou válku, nesnaží se změnit čínský systém, nesnaží se podněcovat své spojenectví proti Číně, nepodporují "tchajwanskou nezávislosti" a nemá v úmyslu zapojit se do konfliktu s Čínou. Americká a čínská ekonomika jsou vzájemně závislá a Spojené státy vítají rozvoj a prosperitu Číny. Nesnaží se potlačit a omezit čínský vývoj, ani se nesnaží oddělit od Číny. Spojené státy dodržují politiku Jedna Čína a vítají dialog mezi různými odděleními a úrovněmi obou stran. Je ochotna i nadále udržovat otevřenou a upřímnou komunikaci s Čínou, zlepšovat porozumění, vyhnout se nedorozuměním a řídit rozdíly. Spojené státy jsou ochotné pokračovat v rozvoji hospodářských a obchodních vztahů s Čínou a posílit spolupráci v důležitých oblastech, jako je změna klimatu, kontrola drog a umělá inteligence, těší nás nárůst přímých letů, vzdělávacích a technologických výměn a výměn personálu mezi oběma zeměmi.“

Oba prezidenti ocenili úsilí svých příslušných týmů diskutovat o vývoji zásad souvisejících s vztahy mezi Čínou a USA od setkání na Bali. Zdůraznili, že je důležité, aby se všechny země k sobě chovaly s respektem a našly způsob, jak vedle sebe žít v míru, a že je důležité udržovat otevřené komunikační linky, předcházet konfliktům, prosazovat Chartu OSN, spolupracovat v oblastech společného zájmu a zodpovědně řídit konkurenční aspekty vztahu. Oba vedoucí představitelé uvítali pokračující diskuse v tomto ohledu.

Oba prezidenti se dohodli na podpoře a posílení dialogu a spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech, včetně jednání obou vlád o AI a ustavení pracovní skupiny pro protidrogovou spolupráci. Souhlasili s obnovením na základě rovnosti a respektu vojenskou komunikací na vysoké úrovni mezi Čínou a USA, Jednání o koordinaci obranné politiky  mezi Čínou a USA, Jednání o vojenské námořní poradní dohodě a vedení telefonických rozhovorů mezi veliteli divadla obou zemí. Dohodli se také, že se zavážou pracovat na výrazném dalším nárůstu pravidelných letů pro cestující na začátku příštího roku a rozšíří vzdělávací, studentské, mládežnické, kulturní, sportovní a obchodní výměny.

Oba lídři zdůraznili důležitost spolupráce na urychlení úsilí o řešení klimatické krize v tomto kritickém desetiletí. Uvítali nedávné pozitivní diskuse mezi jejich příslušnými zvláštními vyslanci pro klima, včetně o vnitrostátních opatřeních ke snížení emisí ve dvacátých letech 21. století a o společných přístupech k úspěšnému COP28 a o fungování pracovní skupiny pro posílení opatření v oblasti klimatu ve dvacátých letech 21. století s cílem urychlit konkrétní opatření v oblasti klimatu.

Po setkání pro Xi Jinpinga Biden uspořádal banket. Obě hlavy států si vyměnily názory na mezinárodní a regionální otázky společného zájmu, jako je palestinsko-izraelský konflikt.

Po banketu Biden a Xi Jinping spolu procházeli v zámku Filoli, Biden doprovodil prezidenta Xi do auta a rozloucili se spolu.

Toto setkání je pozitivní, komplexní a konstruktivní a ukazuje směr ke zlepšení a rozvoji čínsko-amerických vztahů. San Francisco by se mělo stát novým výchozím bodem pro stabilizaci bilaterálních vztahů. Obě hlavy států pověřily týmy obou stran, aby včas sledovaly a realizovaly novou vizi dosaženou během tohoto setkání, založenou na implementaci konsensu z setkání na Bali. Obě hlavy států souhlasili s udržováním pravidelného kontaktu.

Setkání se zúčastnili také Cai Qi a Wang Yi.

(Ta, Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree