Xi Jinping se zúčastnil společného uvítacího večírku amerických přátelských skupin a pronesl projev

2023-11-16 19:47:57
Sdílej:

Prezident Čínské lidové republiky Xi Jinping (Si Ťin-pching) se 15. listopadu večer místního času ve městě San Francisco zúčastnil společného večírku, který uspořádaly americké přátelské skupiny. Za nadšeného potlesku přednesl Xi Jinping důležitý projev.

Nejprve Xi Jinping srdečně poděkoval skupinám přátel, které uspořádaly tuto událost, a vyjádřil upřímné pozdravy dlouholetým americkým přátelům, kteří se dlouhodobě věnují rozvoji vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Vyjádřil také srdečné přání americkému lidu.

Xi Jinping zdůraznil, že základy vztahů mezi Čínou a Spojenými státy položili lidé. Během druhé světové války oba národy bojovaly společně za mír a spravedlnost. Čínský lid nezapomene na letku Létajících tygrů (Flying Tigers) a americký lid nezapomene na odvážné činy čínského lidu na záchranu amerických vojáků. Přátelství mezi čínským a americkým lidem, které bylo vytvořeno v krvi a ohni, bude určitě předáváno z generace na generaci.

Dveře čínsko-amerických vztahů otevřeli lidé. Obě země byly odděleny a stály proti sobě po dobu 22 let, ale společné zájmy umožnily Číně a Spojeným státům překonat rozdíly, a touha lidí umožnila oběma zemím prolomit ledy. Naděje čínsko-amerických vztahů je v lidech, základ je v občanech, budoucnost spočívá v mládeži a vitalita v regionální spolupráci. Více guvernérů a kongresmanů ze Spojených států je vítáno k návštěvě Číny a lidé z různých oblastí Spojených států jsou vítáni v Číně.

Příběh čínsko-amerických vztahů je psán lidmi. I když se obě země liší v historii, kultuře, sociálním systému a rozvojové cestě, lidé obou národů jsou přátelští, pracovití a praktičtí, a milují svou vlast, rodinu a život. Je to vzájemná náklonnost a zájem mezi lidmi, které umožňují čínsko-americkým vztahům znovu a znovu najít správnou cestu z obtíží. Věřím, že když byly dveře čínsko-amerických vztahů jednou otevřeny, už se znovu nezavřou.

Budoucnost čínsko-amerických vztahů je vytvářena lidmi. Čím těžší je doba, tím více je třeba posilovat vazby mezi lidmi a zlepšovat vzájemné porozumění. Více lidí musí vystoupit a hlasitěji podporovat čínsko-americké vztahy. Musíme budovat více mostů pro kontakt mezi lidmi a stavět více cest. Čínská strana představí spolu s americkou stranou opatření pro usnadnění pohybu osob a na podporu kulturní výměny. Očekáváme, že se lidé obou zemí budou více pohybovat, navštěvovat a komunikovat, a společně budou psát příběhy čínsko-amerického přátelství v nové éře!

Xi Jinping zdůraznil, že jsme ve věku plném výzev a změn, ale zároveň i ve věku plném naděje. Budoucnost světa potřebuje spolupráci mezi Čínou a Spojenými státy. Čína a Spojené státy musí dobře spolupracovat, rozvinout situaci velmocí a plnit roli velmocí.

Vzájemný respekt je základním etickým pravidlem v mezilidských vztazích, a také minimálním standardem pro vzájemné soužití Číny a Spojených států. Čína respektuje vývojovou cestu a demokratický systém Spojených států a zároveň se hrdě hlásí k socialistickému systému se specifickými čínskými rysy. Čína a Spojené státy mají odlišné cesty, které ale jsou obě volbou lidí a obě by měly být respektovány.

Žít společně v míru je základním pravidlem mezinárodních vztahů a také krajní mezí, kterou musí Čína a Spojené státy jako dvě velké země dodržovat. Považovat Čínu, která je odhodlaná k mírovému rozvoji, za hrozbu a angažovat se ve hře s nulovým součtem, kde jedna strana vyhrává a druhá prohrává, je odchýlením od správné cesty. Čína nikdy neusiluje o poražení Spojených států, nikdy se nevměšuje do vnitřních záležitostí Spojených států, nemá zájem vyzývat nebo nahradit Spojené státy a s radostí vítá sebevědomou, otevřenou a prosperující Ameriku. Stejně tak by Spojené státy neměly usilovat o poražení Číny, neměly by se vměšovat do vnitřních záležitostí Číny a měly by vítat mírovou, stabilní a prosperující Čínu.

Vzájemně výhodná spolupráce je trendem doby a také základem, který by měly Čína a Spojené státy přijmout. Čína se zaměřuje na kvalitní rozvoj a Spojené státy se snaží o obnovu ekonomiky. Obě strany mají obrovský prostor pro spolupráci a mohou dosáhnout vzájemných výhod a oboustranného vítězství. Obě země by měly podporovat dialog a spolupráci v oblasti diplomacie, obchodu, kultury, vzdělávání, vědy a techniky, zemědělství, armády, práva, boje proti drogám, umělé inteligence a dalších oblastí. Čínská strana plánuje pozvat v příštích pěti letech 50.000 amerických mladých lidí na návštěvu Číny pro vzájemné učení.

Xi Jinping zdůraznil, že po staletí zkoumání a nepřetržitého úsilí našla Čína svou vlastní cestu k rozvoji, kterou nyní plně prosazuje směrem k modernizaci v čínském stylu. Jsme oddáni jednotě a úsilí, aby více než 1,4 miliardy lidí v Číně společně pokročilo směrem k modernizaci. Jsme oddáni společné prosperitě, aby každý Číňan mohl žít šťastný život. Jsme oddáni celkovému rozvoji, aby byly hmotné a duchovní světy lidí stejně bohaté. Jsme oddáni udržitelnému rozvoji, aby lidé žili v harmonii s přírodou. Jsme oddáni mírovému rozvoji a podporujeme vytváření společenství se sdíleným osudem lidstva. Za více než 70 let od založení Čínské lidové republiky Čína nikdy nevyprovokovala žádnou válku nebo konflikt, nikdy neobsadila ani jeden centimetr cizí půdy, a je jediným velkým státem, který zapsal mírový rozvoj do Ústavy a stanov a nařízení Komunistické strany Číny. Čína se drží zásady dialogu bez konfrontace, spojení bez spolčování se a spolupráce pro vzájemný prospěch, a s ostatními zeměmi společně usiluje o modernizaci světa založenou na míru!

Xi Jinping zdůraznil, že v dlouhém toku historie se nakonec prosejí pouze nejcennější věci. Bez ohledu na to, jak se situace změní, logika mírového soužití mezi Čínou a Spojenými státy se nezmění, základní touha lidí obou zemí po výměně a spolupráci nezmizí a celosvětová očekávání stabilního rozvoje čínsko-amerických vztahů se nezmění. Každá velká věc, která má být úspěšná, musí najít základnu mezi lidmi, shromáždit sílu z lidí a být společně dokončena lidmi. Přátelství Číny a Spojených států je taková velká věc. Naakumulujme sílu lidí obou zemí, obnovme přátelství mezi Čínou a Spojenými státy a posuňme vpřed vztahy mezi Čínou a Spojenými státy, abychom přispěli k podpoře míru a rozvoje ve světě!

Posluchači reagovali na významný projev prezidenta Xi Jinpinga dlouhým potleskem.

Ministryně obchodu Spojených států Gina Raimondová přednesla projev, v němž srdečně přivítala prezidenta Xi Jinpinga na jeho návštěvě. Gina Raimondová uvedla, že dnes měl prezident Joe Biden s prezidentem Xi Jinpingem otevřenou, upřímnou a úspěšnou schůzku. Jak zdůraznil prezident Joe Biden, Spojené státy vítají stabilní a prosperující Čínu, ekonomická a obchodní spolupráce s Čínou vytváří pro Ameriku mnoho pracovních příležitostí a zájmy amerických firem na čínském trhu jsou velké. Americká strana se zavázala k rozvoji dlouhodobě stabilních vztahů s Čínou, k posilování komunikace a dialogu, k zabránění nedorozuměním a špatným posouzením situace, k odpovědnému řízení rozporů a k vytváření společné prosperity obou zemí.

Poté přednesli projevy předseda Národního výboru pro vztahy USA a Číny Kenneth Greeneberg, předseda Rady pro obchod USA a Číny Gregory Gisper a prezident Národního výboru pro vztahy USA a Číny William Orens. Uvedli, že schůzka prezidenta Xi Jinpinga s prezidentem Josephem Bidenem v San Franciscu a jeho důležitý projev k americkému lidu mají mimořádný historický význam. Pod vedením prezidenta Xi Jinpinga se čínská ekonomika nadále rychle rozvíjí, což vedlo k úspěšnému vymanění téměř 100 milionů lidí z chudoby, a Čína se stala skutečně významným světovým hráčem. I když mezi Čínou a Spojenými státy jsou rozdíly v historii, kultuře, systému a jiných aspektech, jsou vzájemně závislé a zejména přátelství mezi lidmi je silné a je zdrojem vitality pro dlouhodobou stabilitu vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Je klíčové pro obě země i pro celý svět, aby tyto dvě důležité světové velmoci udržovaly dialog a spolupráci. Budou nadále usilovat o podporu vzájemného porozumění mezi obyvateli obou zemí a přispívat ke zlepšení a rozvoji vztahů mezi Čínou a Spojenými státy.

Před zahájením banketu se prezident Xi Jinping setkal s představiteli amerického obchodu a různých sektorů společnosti, stejně jako s představiteli Létajících tygrů a potomky generála Stilwella, a také s představiteli Gulingu (Ku-ling), států Iowa a Washington a s dalšími osobnostmi a přáteli, se kterými srdečně pohovořil a vyfotografoval se s nimi, aby vyjádřil své díky za jejich přínos k podpoře přátelství a vzájemného porozumění mezi čínským a americkým lidem. Vyjádřil přesvědčení, že čínský lid nikdy nezapomene na své staré přátele, a věří, že přátelství mezi čínským a americkým lidem a vztahy mezi oběma zeměmi se budou i nadále předávat z generace na generaci a rozvíjet.

Uvítací banket uspořádal Národní výbor pro vztahy USA a Číny společně s Národním výborem pro obchod USA a Číny, Asijskou asociací, Komisí pro zahraniční vztahy USA a Americkou obchodní komorou. Zástupci americké vlády, členové přátelských organizací a další představitelé společnosti se zúčastnili této události, na níž bylo přítomno přibližně 400 osob.


(Yawen)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree