Wang Yi informoval média o čínsko-americkém summitu v USA

2023-11-16 14:56:01
Sdílej:

15. listopadu místního času čínský prezident Xi Jinping a americký prezident Joe Biden vedli jednání v panství Filoli v americkém San Franciscu. Po setkání člen Politbyra ÚV KS Číny, čínský ministr zahraničí Wang Yi informoval média o tomto summitu a odpověděl na otázky.

Dnes prezident Xi a prezident Biden uspořádali setkání, které přitahuje velkou pozornost Číny, Spojených států a mezinárodního společenství. Jak probíhal rozhovor těchto dvou hlav státu? Jaké jsou charakteristiky tohoto setkání?

Odpověď: Na pozvání prezidenta Bidena se prezident Xi vydal do Spojených států, aby uspořádal setkání mezi dvěma hlavami státu v San Franciscu a byl pozván na neformální jednání představitelů APEC. Setkání obou hlav státu, které se právě konalo v panství Filoli, proběhlo velmi dobře, komplexně a důkladně. Setkání mělo tři charakteristiky:

Za prvé, je strategické. Prezident Biden zaslal prezidentovi Xi samostatnou výzvu k uspořádání summitu, která je odlišná od dohody o dvoustranném setkání během tohoto zasedání APEC. Americká strana zejména uvedla, že se jedná o čínsko-americký „summit“. Toto setkání je summit hlav státu se strategickým významem a dalekosáhlým vlivem.

Za druhé, je historické. Setkání se konalo v kritické fázi čínsko-amerických vztahů. Mezinárodní společenství potřebuje více než kdy předtím stabilní čínsko-americké vztahy. Setkání se jistě stane milníkem v historii bilaterálních vztahů a významnou událostí v dnešních mezinárodních vztazích.

Za třetí, má vůdčí roli. Setkání trvalo čtyři hodiny a během celého procesu probíhalo simultánní tlumočení. Obě hlavy státu vytvořily „vizi ze San Francisca“ pro budoucnost, která ukázala směr a vytvořila plán pro zdravý, stabilní a udržitelný rozvoj čínsko-amerických vztahů.

Jaké jsou názory a postoje Číny, na které se prezident Xi Jinping zaměřil během tohoto setkání?

Odpověď: Obě hlavy státu si v atmosféře vzájemného respektu vyměnily názory na strategické, celkové a směrové otázky související s čínsko-americkými vztahy a na hlavní otázky související se světovým mírem a rozvojem. Prezident Xi Jinping komplexně vysvětlil autoritativní postoj Číny ke stabilitě a zlepšení bilaterálních vztahů. Nejdůležitější jsou následující:

Nejprve bychom měli udělat správnou historickou volbu. Prezident Xi Jinping poukázal na to, že historie je nejlepší učebnicí a realita je nejlepší lék pro vystřízlivění. Doufáme, že obě země budou jednat jako partneři, aktivně působit na agendě spolupráce, která je v souladu se zájmy obou stran, a dobře spolupracovat při mezinárodních a mnohostranných příležitostech, takže budoucnost čínsko-amerických vztahů bude jasná.

Za druhé, je třeba najít správný způsob, jak spolu vycházet. Prezident Xi Jinping zdůraznil, že správným přístupem je dodržovat vzájemnou úctu, mírové soužití a výhodnou spolupráci. Tyto tři principy nejsou pouze důležitými zkušenostmi získanými z čínsko-amerických vztahů za poslední půl století, ale také hlubokým osvícením, které přinesly konflikty a konfrontace mezi velkými mocnostmi v dějinách, a měly by se stát směrem společného úsilí Číny a Spojených států.

Za třetí, je třeba otevřít „vizi ze San Francisca“. Prezident Xi Jinping poukázal na to, že Čína a Spojené státy by měly společně vytvořit správné porozumění, společně a účinně udržovat pod kontrolou rozdíly, společně podporovat vzájemně prospěšnou spolupráci, společně převzít odpovědnost hlavních zemí a společně podporovat kulturní výměny.

Jakého konsensu a výsledků bylo na summitu dosaženo?

Odpověď: Na summitu byly dosaženy výsledky v mnoha aspektech. Na základě vzájemné úcty, rovnosti a vzájemného prospěchu obě strany diskutovaly o dialogu a spolupráci v různých oblastech a dosáhly více než dvaceti konsensů v oblasti politické diplomacie, výměny mezi lidmi a v kultuře, globální správy, vojenské bezpečnosti atd. a některých bylo dosaženo prostřednictvím konzultací během summitu. Výsledky zejména zahrnují:

Obě hlavy státu uznaly úsilí diplomatických týmů obou stran a konsensus, kterého dosáhly, od setkání na Bali, při diskusi o hlavních zásadách čínsko-amerických vztahů.

Pokud jde o dialog a spolupráci, obě strany se rozhodly posílit výměny na vysoké úrovni a podpořit a zahájit institucionální konzultace v různých oblastech, jako je obchod, hospodářství, finance, kontrola vývozu, záležitosti v Asii a Tichomoří, oceány, kontrola zbraní a nešíření zbraní, plánování zahraniční politiky, společné pracovní skupiny a osoby se zdravotním postižením. Obě strany se dohodly, že zahájí konzultace ohledně obnovení Dohody o čínsko-americké vědeckotechnické spolupráci a znovu zahájí práci Smíšeného čínsko-amerického výboru pro zemědělství.

Pokud jde o kulturní výměny, obě strany znovu potvrdily význam kulturní výměny mezi Čínou a Spojenými státy, dohodly se na výrazném zvýšení přímých letů mezi oběma zeměmi začátkem příštího roku, dosáhly dohody o bilaterální spolupráci ve vzdělávání a podpořily rozšíření počtu zahraničních studentů a posílení výměny v oblasti kultury, sportu, mládeže a podnikání.

V oblasti globální správy a řízení obě hlavy státu zdůraznily, že Čína a Spojené státy by měly urychlit úsilí o řešení klimatické krize, a uvítaly nedávné pozitivní diskuse mezi klimatickými vyslanci obou zemí. Obě strany také vydaly „Prohlášení o posílení spolupráce při řešení klimatické krize“. Obě strany se shodly na vytvoření mechanismu mezivládního dialogu o umělé inteligenci.

V oblasti vojenské bezpečnosti a vymáhání práva se obě strany dohodly na obnovení komunikace na vysoké úrovni mezi oběma ozbrojenými silami na základě rovnosti a respektu, na obnovení pracovních setkání mezi čínským a americkým ministerstvem obrany a zasedání čínského a amerického námořního vojenského konzultačního mechanismu, a na vedení rozhovorů mezi vůdci obou vojenských regionů. Obě strany oznámily zřízení čínsko-americké pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti kontroly drog a provádění spolupráce v oblasti kontroly drog.

Obě hlavy státu se shodly na tom, že oba týmy by měly nadále udržovat interakci na vysoké úrovni a vzájemné návštěvy a implementovat opatření ze setkání v San Franciscu.

Hovořily obě strany během tohoto setkání o rozdílech a citlivých otázkách? Jaký je postoj Číny?

Odpověď: Samozřejmě jsme hovořili o mnoha rozdílech a citlivých otázkách. Prezident Xi Jinping zdůraznil, že Čína je odhodlána budovat stabilní, zdravé a udržitelné čínsko-americké vztahy. Zároveň má Čína oprávněné zájmy, které musí být chráněny, zásadní postoje, které je třeba bránit, a červenou čáru a spodní mez, kterou je třeba dodržet. Pokud Spojené státy budou trvat na obklíčení a potlačování Číny ve jménu hospodářské soutěže, Čína bude pevně chránit své suverénní, bezpečnostní a rozvojové zájmy.

Tchajwanská otázka byla vždy tou nejdůležitější a nejcitlivější otázkou v čínsko-amerických vztazích. Prezident Xi vysvětlil zásadní postoj Číny. Čína požaduje, aby Spojené státy dodržovaly zásadu jedné Číny, aby se postavily proti „tchajwanské nezávislosti“, přestaly vyzbrojovat Tchaj-wan, přestaly se vměšovat do vnitřních záležitostí Číny a podpořily mírové sjednocení Číny.

Prezident Xi Jinping také jasně vyjádřil postoj Číny k otázce hospodářství, obchodu a vědy a technologií a poukázal na to, že omezování a potlačování Číny v oblasti hospodářství, obchodu a vědy a technologií není „odstraňování rizik“, ale vytváří rizika. Tyto nesprávné praktiky a z toho plynoucí nejistota v bilaterálních vztazích se staly největším rizikem. Spojené státy by měly brát vážně obavy Číny, zrušit jednostranné sankce a poskytnout čínským podnikům spravedlivé a nediskriminační prostředí.

Jaký vliv bude mít setkání v San Franciscu na současné a budoucí čínsko-americké vztahy?

Odpověď: Setkání v San Franciscu je důležitým setkáním pro zvýšení důvěry a řešení pochybností, kontrolu rozdílů a rozšíření spolupráce v čínsko-amerických vztazích. Je to také důležité setkání s cílem vnést jistotu a větší stabilitu do turbulentního a měnícího se světa. Obě strany by měly začít od San Francisca, vytvořit novou vizi, dále upevnit základy čínsko-amerických vztahů, vybudovat pilíře mírového soužití a podporovat zdravý, stabilní a udržitelný rozvoj dvoustranných vztahů. (Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree