Xi Jinping přednesl na setkání obchodních lídrů APEC písemný projev

2023-11-17 07:43:24
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) řekl, že je velmi potěšen, že byl pozván k účasti na summitu průmyslových a obchodních lídrů APEC. Před mnoha lety navštívil San Francisco a hluboce na něj zapůsobila otevřenost, tolerance a inovace tohoto krásného města. 

Před třiceti lety, tváří v tvář otázce „kam lidstvo půjde“ po skončení studené války, následovali vůdci asijsko-pacifického regionu trend doby míru a rozvoje a uspořádali první neformální setkání vedoucích představitelů APEC. Na setkání bylo jednomyslně dohodnuto překonat staré myšlení skupinové konfrontace a hry s nulovými výsledky, prohloubit regionální ekonomickou spolupráci a integraci a zavázat se k vybudování dynamické, harmonické a prosperující asijsko-pacifické komunity. Toto zásadní rozhodnutí zrychlilo rozvoj a ekonomickou globalizaci Asie a Tichomoří. Také to Asii a Tichomoří pomohlo stát se centrem světového hospodářského růstu, kotvou globálního rozvoje a stability a klíčovým místem pro spolupráci. Mimořádná cesta asijsko-pacifické spolupráce poskytla mnoho hlubokých odhalení.

Otevřenost a začlenění jsou hlavním tématem asijsko-pacifické spolupráce. Rozvoj Asie a Tichomoří se opírá o otevřenost a inkluzivitu, vzájemné učení se ze svých silných stránek a vzájemnou výměnu potřeb. Neopírá se o konfrontaci, dělání žebráka ze svého souseda a ani nepodporuje „malé dvorky s vysokými zdmi.“ Podporujeme otevřený regionalismus, podporujeme liberalizaci a usnadnění obchodu a investic a zvyšujeme úroveň regionální ekonomické integrace. Za posledních 30 let klesla průměrná celní úroveň v asijsko-pacifickém regionu ze 17 % na 5 %, což přispělo 70 % ke světovému hospodářskému růstu.

Společný rozvoj je celkovým cílem asijsko-pacifické spolupráce. Rozvoj je věčným tématem v asijsko-pacifickém regionu. Vždy jsme se zaměřovali na rozvoj, neustále prohlubovali ekonomickou a technologickou spolupráci a posilovali samostatné rozvojové schopnosti jednotlivých členů. Společně jsme vytvořili „cestu APEC,“ která je nezávislá, dobrovolná, založená na vzájemném pochopení a respektující práva na rozvoj všech jednotlivých členů. Za posledních 30 let se příjem na hlavu v asijsko-pacifickém regionu více než zčtyřnásobil a miliarda lidí byla úspěšně zbavena chudoby, což významně přispělo k lidskému pokroku a celosvětovému udržitelnému rozvoji.

Hledání společného základu při zachování rozdílů je dobrou praxí pro asijsko-pacifickou spolupráci. Ekonomiky v asijsko-pacifickém regionu mají různou historii, kulturu a vývojové fáze. Abychom podpořili spolupráci v asijsko-pacifickém regionu, nemůžeme vyžadovat úplnou jednotu. Můžeme pouze usilovat o společný základ se zachováním rozdílů. Za posledních 30 let jsme náležitě reagovali na hlavní výzvy jako je asijská finanční krize a mezinárodní finanční krize. Udrželi jsme dobrou dynamiku hospodářského rozvoje v asijsko-pacifické oblasti.Spoléháme se na nalezení obecného trendu, bereme v úvahu celkovou situaci, pokračujeme v duchu partnerství, které je harmonické, ale rozdílné. Neustále využíváme různorodost členů jako hnací sílu spolupráce, doplňujeme si výhody navzájem a spolupracujeme na společném postupu.

Svět vstoupil do nového období turbulencí a změn. Dynamika světového hospodářského růstu je nedostatečná a nestabilita, nejistota a nepředvídatelné faktory se zvyšují. Kam se bude asijsko-pacifická spolupráce ubírat v příštích 30 letech se stalo otázkou nové éry, které čelíme. Musíme zachovat původní aspirace APEC, mít na paměti poslání, které nám svěřila historie, a podporovat asijsko-pacifickou spolupráci, aby znovu začala.

San Francisco je místem, kde byla podepsána Charta Organizace spojených národů, ztělesňující přání lidí všech zemí o světovém míru. Mír se získává těžce, ale vývoj má před sebou ještě dlouhou cestu. Musíme společně prosazovat cíle a zásady Charty Organizace spojených národů, dodržovat způsob vzájemného dialogu mezi zeměmi a vyhýbat se konfrontacím. Musíme prosazovat partnerství spíše než spojenectví a udržovat prosperitu a stabilitu v asijsko-pacifické oblasti. Asijsko-pacifický region nemůže a neměl by se stát bitevním polem geopolitických her, natož aby se zapojil do „nové studené války“ a táborové konfrontace.

Historie prosperity a rozvoje v asijsko-pacifické oblasti ukazuje, že k rozvoji může vést pouze spolupráce, zatímco neochota spolupracovat je největším rizikem a „odpojování a rušení vazeb“ nikomu neprospěje. Musíme dodržovat otevřený regionalismus, neochvějně pokračovat v procesu asijsko-pacifické zóny volného obchodu, respektovat ekonomické zákony, plně využívat naše komparativní výhody, podporovat ekonomické propojení a integraci mezi zeměmi, posilovat spojení mezi příslušnými regionálními ekonomickými a obchodními dohodami a rozvojové strategie a vytvořit otevřenou a oboustranně prospěšnou spolupráci asijsko-pacifického hospodářství.

Tváří v tvář novému kolu technologické revoluce a průmyslové transformace musíme zaujmout dlouhodobý postoj, chopit se příležitostí a zrychlit tempo k podpoře digitální, inteligentní a ekologicky šetrné transformace a rozvoje. Dále je třeba společně posilovat technologické inovace a transformaci úspěchů. Také je třeba podporovat hloubku digitální ekonomiky a reálné ekonomiky. Musíme spolupracovat na zlepšení globálního řízení vědy a technologií, posílit podporu vědeckých a technologických inovací pro ekologicky šetrnou digitální transformaci a udržitelný rozvoj a vytvořit otevřené, spravedlivé a nediskriminační prostředí pro rozvoj vědy a techniky.

Před deseti lety Xi Jinping navrhl koncept budování komunity se společnou budoucností lidstva. Vize Putrajaya formulovaná APEC jasně navrhuje vytvoření asijsko-pacifické komunity do roku 2040 a ukazuje směr asijsko-pacifické spolupráce. V posledních letech, v reakci na naléhavé globální potřeby, Xi Jinping navrhl Globální rozvojovou iniciativu, Globální bezpečnostní iniciativu a Globální civilizační iniciativu s cílem podpořit všechny strany, aby spolupracovaly při řešení různých globálních výzev a podporovaly společný globální rozvoj s cílem zvýšit blahobyt celého lidstva. Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami v Asii a Tichomoří na podpoře realizace těchto iniciativ a společně budovat svět trvalého míru, všeobecné bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti, inkluzivity, čistoty a krásy.

Od začátku letošního roku se čínská ekonomika dále zlepšuje. Její tempo růstu vede mezi hlavními světovými ekonomikami a vysoce kvalitní rozvoj dosahuje solidního pokroku. Čína zůstává největší hnací silou ekonomického růstu na světě a letos přispěje k celosvětovému hospodářskému růstu celou jednou třetinou. Jak řekli přátelé z obchodní komunity, Čína se stala synonymem pro nejlepší investiční destinaci. Příští „Čínou“ bude stále Čína, ne jiná země. Přátelé a partneři z obchodní komunity z celého světa jsou vítáni, aby i nadále investovali v Číně a prohlubovali tím pěstování vazeb v Číně!

Čína má institucionální sílu socialistického tržního hospodářství, výhodu poptávky velmi rozsáhlého trhu, výhodu nabídky dobře rozvinutého průmyslového systému a výhodu talentu velkého počtu vysoce kvalitních pracovníků a podnikatelů. Ekonomický rozvoj Číny má silnou vnitřní hnací sílu, odolnost a potenciál. V minulosti Čína dosáhla historických úspěchů a zároveň neustále překonávala rizika a výzvy. V současnosti má čínská ekonomika silnou odolnost, velký potenciál a široký manévrovací prostor. Její dlouhodobé pozitivní základy se nezměnily a ani se měnit nebudou. Máme důvěru a schopnost dosáhnout dlouhodobého stabilního rozvoje a i nadále přinášet světu nový impuls a nové příležitosti s novým rozvojem Číny.

Čína se zavázala k nové vizi inovativního, koordinovaného, zeleného, otevřeného a inkluzivního rozvoje. Také neochvějně podporuje vysoce kvalitní rozvoj. V důsledku tohoto kroku čínský hospodářský růst rozšíří ekonomiku v ekonomicky šetrnější budoucnosti. V posledních letech rychle vzrostl čínský export vozidel poháněných novými energetické zdroji, stejně jako vzrostl export lithiových baterií a fotovoltaických produktů. Brzy spuštěný národní dobrovolný trh obchodování se snižováním emisí skleníkových plynů vytvoří obrovské příležitosti na zeleném trhu.

Urychlíme budování moderního průmyslového systému, poskytneme lepší institucionální záruky všem typům podnikatelských subjektů pro sdílení výsledků rozvoje, budeme pokračovat v kultivaci nové dynamiky růstu a vytvoříme větší prostor pro rozvoj.

Trváme na otevření příležitostí pro stavebnictví, neochvějně prosazujeme otevření se vnějšímu světu na vysoké úrovni, dále rozšiřujeme přístup na trh a oznámili jsme úplné zrušení omezení přístupu zahraničních investic do výrobního sektoru. Nedávno se úspěšně konal šestý Čínský mezinárodní dovozní veletrh (CIIE). Druhý Globální digitální obchodní veletrh se bude konat koncem tohoto měsíce. Účelem těchto veletrhů je, aby se dále šířilo otevírání a sdílení rozvojových příležitostí a dividend s dalšími zeměmi. Čína velmi kvalitně implementuje regionální komplexní dohodu o hospodářském partnerství, aktivně sjednocuje vysoce standardní hospodářská a obchodní pravidla komplexní a progresivní dohody o trans-pacifickém partnerství stejně jako pravidla dohody o partnerství digitální ekonomiky. Aktivně podporuje proces propojení těchto dvou dohod a rozšiřuje svou celosvětovou síť vysoce standardních zón volného obchodu. Letos je tomu 10 let, co jsem navrhl iniciativu Pásma a cesty. Minulý měsíc Čína úspěšně uspořádala třetí mezinárodní fórum o spolupráci v rámci iniciativy Pásma a cesty. Čínské finanční instituce vytvořily okno pro financování projektu Pásma a cesty v hodnotě 780 miliard juanů a čínské a zahraniční společnosti společně dosáhly hodnoty 97,2 miliardy amerických dolarů. Dohody o spolupráci podporují vysoce kvalitní rozvoj iniciativy Pásma a cesty. Tato iniciativa dodává silný impuls globální konektivitě a podporuje rozvoj a prosperitu.

Bez ohledu na to, jak se změní mezinárodní situace, odhodlání Číny vytvořit tržně orientované, právní a mezinárodní podnikatelské prostředí se nezmění. Stejně tak se nezmění ani její politika poskytování vysoce kvalitních služeb zahraničním investorům bez diskriminace. Budeme pokračovat ve zlepšování ochranného mechanismu pro práva a zájmy zahraničních investic, dále budeme snižovat negativní seznam pro přístup zahraničních investic, budeme komplexně garantovat národní zacházení s podniky se zahraniční investicí a budeme dále pokračovat v posilování ochrany práv duševního vlastnictví. Budeme usilovně pracovat na odstraňování bariér, které omezují tok inovačních faktorů. Prohlubujeme reformy v digitální ekonomice a prosazujeme řádný a volný tok dat v souladu se zákonem. Zároveň zahájíme více „srdcových“ opatření, optimalizujeme politiku pro cizince přijíždějící do Číny či pobývající v Číně. Snažíme se odstranit překážky, které lidem brání využívat finanční, lékařské, internetové platby a další služby v Číně. Chceme poskytnout více příležitostí pro zahraniční obchodní partnery, aby mohli investovat a zakládat podniky v Číně, zároveň aby byli v tomto procesu dobře chráněni.

Rád bych zdůraznil, že čínská ekonomika překonala výzvy, postupovala neustále vpřed a dosáhla vysoce kvalitního rozvoje, což je také nevyhnutelný požadavek pro prosazování modernizace čínského typu. Výchozím bodem a cílem modernizace v čínském stylu je umožnit více než 1,4 miliardě Číňanů vést lepší život. Pro svět to znamená širší trh a bezprecedentní možnosti spolupráce. Tohle také vnese silný impuls do světové modernizace.

Dámy a pánové, přátelé!

Asijsko-pacifické obchodní komunity byly vždy průkopníky asijsko-pacifické spolupráce a globálního rozvoje. Doufám, že budete pokračovat v inovativním duchu „odvahy být první na světě“ a budete více přispívat k budování otevřené asijsko-pacifické ekonomiky a posilování světového hospodářského rozvoje. Vítáme globální obchodní komunitu, která se aktivně účastní procesu modernizace v čínském stylu a sdílí obrovské příležitosti, které přináší vysoce kvalitní rozvoj Číny!

Děkuji vám za pozornost.

(Jia & D)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree