Proměníme „vizi ze San Francisca“ ve skutečnost

2023-11-18 03:56:51
Sdílej:

Panství Filoli nedaleko San Francisca v USA je známé svou příjemnou scenérií. Dne 15. listopadu se stalo středem zájmu světa: Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a americký prezident Joe Biden zde mluvili téměř 4 hodiny. Bylo dosaženo více než 20 konsenzuálních bodech, například v oblastech politické diplomacie a kulturních výměn, globálního vládnutí, vojenské bezpečnosti a dalších, čímž se vytvořila na budoucnost orientovaná „vize ze San Francisca“. Tato vize ukazuje směr zlepšování a rozvoje čínsko-amerických vztahů a dodala jistotu a stabilitu do turbulentního a měnícího se světa. Britská společnost British Broadcasting Corporation věří, že „summit prezidentů Číny a USA dosáhl pokroku v mnoha ohledech“.

Jde o první návštěvu prezidenta Xi Jinpinga ve Spojených státech po šesti letech a první osobní setkání hlav států Číny a Spojených států za poslední jeden rok. Od Bali po San Francisco za poslední rok zažily čínsko-americké vztahy vzestupy a pády kvůli odklonu USA od konsensu z Bali, což také znepokojilo celý svět. Čína a Spojené státy společným úsilím vytvořily podmínky pro „návrat na Bali a vedoucí do San Francisca“. Bez ohledu na výběr místa setkání, opatření jako je položení červeného koberce na místě setkání nebo podrobnosti o dvou hlavách států, kteří šli bok po boku a mluvili, je vidět, že Spojené státy tomu setkání hlav obou států přikládají velký význam.

Existují zásady komunikace mezi lidmi a existují způsoby, jak spolu mezi zeměmi vycházet. Vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně prospěšná spolupráce – to je zkušenost vývoje čínsko-amerických vztahů za posledních 50 let a mělo by to být také směrem společného úsilí mezi Čínou a Spojenými státy. Na tomto setkání prezident Xi znovu zdůraznil správný způsob, jak spolu Čína a USA mohou vycházet a předložil novou vizi pro Čínu a Spojené státy.

Co je to „vize ze San Francisca“? Čína to popisuje jako „pět pilířů“ společného úsilí o vybudování čínsko-amerických vztahů. Přičemž zdůrazňuje, že obě strany by měly společně nastolit správné porozumění, společně efektivně zvládat rozdíly, společně podporovat vzájemně prospěšnou spolupráci, společně převzít odpovědnost hlavních světových mocností a společně podporovat mezilidské a kulturní výměny. Příslušní odborníci poukázali na to, že „pět pilířů“ je akční plán Číny na podporu stabilizace a zlepšení čínsko-amerických vztahů, což odráží vysokou odpovědnost Číny za čínsko-americké vztahy a světový mír a rozvoj.

Pro realizaci „vize ze San Francisca“ je předpokladem, že Čína a USA si navzájem správně rozumí. Jsou Čína a Spojené státy rivaly nebo partnery? To je zásadní otázka. Největším jádrem toho, proč se čínsko-americké vztahy v posledních letech dostaly na dno, je to, že Spojené státy mylně považovaly Čínu za svého hlavního konkurenta a nejvýznamnější geopolitickou výzvu a přijaly nesprávnou politiku a kroky.

„Čína nepůjde starou cestou koloniálního drancování, nevydá se ani po křivolaké cestě hegemonie, až se silná země stane silnější, ani nebude vyvážet svou ideologii.“ „Čína nemá v plánu překonat nebo nahradit Spojené státy. Spojené státy by také neměly zavádět žádné plány na  potlačení a omezení Číny." Na setkání prezident Xi hluboce vysvětlil rozvojové vyhlídky Číny a strategické záměry. Zejména v otázce Taiwanu Čína vyžaduje, aby Spojené státy dodržovaly zásadu jedné Číny, postavily se proti „nezávislosti Taiwanu“, zastavily vyzbrojování Taiwanu a podpořily mírové sjednocení Číny. Spojené státy zopakovaly pětibodový závazek přijatý na setkání na Bali a uvedly, že „stabilní a rozvinutá Čína je v zájmu Spojených států a světa“. Doufáme, že Spojené státy dodrží své slovo a nepřekročí hranici a nebudou si zahrávat s ohněm.

K realizaci „vize ze San Francisca“ musí Čína a Spojené státy náležitě zvládnout překonat své rozdíly a najít způsoby, jak „postavit mosty a připravit cestu“. Prezident Xi Jinping poukázal na to, že pro Čínu a Spojené státy je nemožné, aby spolu nejednaly. Je nereálné snažit se jeden druhého změnit. Nikdo nemůže nést následky konfliktu a konfrontace. Během tohoto setkání se hlavy obou států dohodly na obnovení komunikace na vysoké úrovni mezi oběma armádami na základě rovnosti a respektu, stejně jako na setkání čínsko-amerického námořního vojenského bezpečnostního konzultačního mechanismu a dalších. Obě strany se také rozhodly posílit výměny na vysoké úrovni a podpořit a zahájit institucionální konzultace v oblasti obchodu, ekonomiky, financí, kontroly exportu a dalších oblastech, což naznačuje, že za současné situace společných zájmů obou stran není méně, ale je jich více.

Čína zároveň jasně vyjádřila své obavy ohledně některých klíčových otázek. Například v otázkách ekonomiky, obchodu, vědy a techniky. Čína poukazuje na to, že zadržování a potlačování Číny ze strany USA není „odstraněním rizik“, ale vytvářením rizik. Čína se staví proti americkým kontrolám exportu, investičním přezkumům a jednostranným sankcím. Spojené státy tvrdí, že jsou šťastné, když vidí, jak se Čína rozvíjí a prosperuje, a nesnaží se čínský rozvoj potlačit nebo omezit, ani se od Číny oddělit. Doufáme, že Spojené státy promění svůj postoj v činy, zruší jednostranné sankce a zajistí spravedlivé a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti. Čínský lid má právo usilovat o lepší život a žádná vnější síla nemůže zastavit rozvoj a růst Číny.

Aby se „vize ze San Francisca“ uvedla do praxe, musí Čína a Spojené státy společně reagovat na přetrvávající rizika a výzvy lidské společnosti. Před setkáním představitelů Číny a Spojených států vydaly obě strany prohlášení o posílení spolupráce při řešení klimatické krize, která byla okolním světem označena za „velmi významnou“ pro celou Zemi. Během setkání Čína uvedla, že iniciativy navržené oběma stranami by měly být vzájemně otevřené a mohly by být koordinovány a ukotveny. Analytici poukázali na to, že tento nový návrh odráží odpovědnost Číny jako velké země a pomůže Číně a Spojeným státům vytvořit synergii ve prospěch světa.

Aby se „vize ze San Francisca“ uskutečnila, je také nutné omezit negativní faktory, které brání mezilidským a kulturním výměnám, a povzbudit a podpořit více výměn a komunikaci mezi těmito dvěma národy. Čína tentokrát navrhla zvýšit počet letů mezi oběma zeměmi, podpořit spolupráci v oblasti cestovního ruchu, rozšířit místní výměny a posílit spolupráci v oblasti vzdělávání a záležitostech týkajících se zdravotního postižení. USA uvedly, že jsou rády, že obě země zvyšují přímé lety a rozšiřují vzdělávací, vědeckou a technologickou spolupráci a personální výměny. Pokud budou tato opatření provedena, upevní základy pro zdravý rozvoj čínsko-amerických vztahů a přinesou oběma zemím další impuls k posílení důvěry a spolupráce mezi oběma zeměmi.

San Francisco by se dnes mělo stát novým výchozím bodem pro stabilizaci čínsko-amerických vztahů. Doufáme, že se Spojené státy poučí z lekcí odchýlení se od konsensu z Bali, nebudou opakovat stejné chyby, budou skutečně pracovat s Čínou a zavedou důležitý konsenzus dosažený hlavami obou států. Tím proměníme vizi ze San Francisca ve skutečnost.

 

 

Ta

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree