Třetí den v USA, Xi Jinpingem vyslal jasné signály v mnoha činnostech

2023-11-18 06:58:57
Sdílej:

Dne 16. listopadu je třetí den návštěvy Spojených států prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching), po důležité schůzce a projevu z předchozího dne, se zúčastnil se mnoho akcí jako je písemný projev na Summitu obchodních lídrů Asijsko-pacifické ekonomické spolupráce (APEC) a setkání s vedoucími představiteli mnoha zemí, což vyslalo jasné signály.

Multilaterální aktivity: Společné jednání o asijsko-pacifické spolupráci, vysvětlení čínských názorů

Dne 16. listopadu dopoledne přednesl prezident Xi Jinping písemný projev na Summitu obchodních lídrů APEC. Během zasedání APEC se obvykle jako doprovodná akce koná Summit obchodních lídrů APEC. Je tradicí summitu zvát vedoucí představitele velkých zemí, aby přednesli své projevy. Od roku 2013 se prezident Xi pokaždé na pozvání zúčastnil.

Téhož dne v poledne se prezident Xi zúčastnil další multilaterální akce v San Franciscu – neoficiálního dialogu a pracovního oběda mezi lídry APEC a hostiteli. Dialogu předsedal americký prezident Biden a jeho téma bylo „Udržitelnost, přechod na klimatické a spravedlivé energie“.

Prezident Xi Jinping podle tohoto téma poukázal na to, že trvale udržitelný rozvoj je „zlatým klíčem“ k řešení současných globálních problémů. Předložil tři návrhy: za prvé urychlení implementace Agendy OSN 2030 pro trvale udržitelný rozvoj, za druhé vytvoření nové cesty pro transformaci zeleného rozvoje a za třetí shromáždění globálního úsilí o řešení změny klimatu.

Písemný projev: Další „Čínou“, bude stále „Čína“

Písemný projev prezidenta Xi Jinpinga byl nazván „Společně čelit výzvám a napsat novou kapitolu asijsko-pacifické spolupráce“ a uvolnil velké množství informací. Tento projev hovoří především o dvou aspektech, jedním je asijsko-pacifická spolupráce a druhým je ekonomický rozvoj Číny.

Prezident Xi Jinping ve svém projevu poukázal na to, že historie úspěchů a rozvoje v asijsko-pacifickém regionu ukázala, že k rozvoji může vést pouze spolupráce a že nespolupráce je největším rizikem a že „oddělení a přerušení řetězce“ nebude prospěšné pro nikoho. Měli bychom se držet otevřeného regionalismu, neochvějně prosazovat proces vytvoření asijsko-pacifické zóny volného obchodu, respektovat hospodářské zákony, plně využívat komparativních výhod každé země, podporovat propojení a integraci ekonomik všech zemí a posilovat propojení příslušných regionálních hospodářských a obchodních dohod a rozvojových strategií, abychom vybudovali otevřenou asijsko-pacifickou ekonomiku s oboustranně prospěšnou spoluprací.

Dodal, že vize Putrajaya formulovaná APEC, která jasně navrhuje vytvoření asijsko-pacifického společenství do roku 2040, naznačila směr asijsko-pacifické spolupráce. Čína je ochotna spolupracovat se všemi stranami v asijsko-pacifickém regionu na budování světa trvalého míru, všeobecné bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti a inkluzivity, čistoty a krásy.

Prezident Xi Jinping také zdůraznil, že od letošního roku se čínská ekonomika nadále zotavuje a zlepšuje, přičemž tempo růstu zůstává na předním místě mezi hlavními světovými ekonomikami a kvalitní rozvoj se pevně posouvá vpřed. Čína trvá na otevření svých dveří pro výstavbu, neochvějně prosazuje otevření na vysoké úrovni okolnímu světu a dále rozšiřuje přístup na trh. Bez ohledu na to, jak se změní mezinárodní situace, se odhodlání Číny vytvořit tržně orientované, právní a mezinárodní podnikatelské prostředí nezmění a její politika poskytování kvalitních služeb pro zahraniční investice bez diskriminace se nezmění. Modernizace Číny bude pro svět znamenat širší trh a nebývalé možnosti spolupráce a bude silným impulsem pro modernizaci světa. Vítáme světovou podnikatelskou komunitu, aby se aktivně podílela na procesu modernizace v čínském stylu a sdílela obrovské příležitosti, které přináší kvalitní rozvoj Číny.

Další „Čínou“ bude stále Čína. Je to jasný výraz čínské důvěry.

Bilaterální aktivity: Setkání s vedoucími představiteli pěti zemí z čtyř kontinentů

Dne 16. listopadu se prezident Xi Jinping také zúčastnil řady bilaterálních aktivit v San Franciscu v USA a setkal se s pěti zahraničními vedoucími představiteli, kteří jsou také přítomni na souvisejících zasedání APEC, pocházejí ze Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Oceánie a Asie.

Téhož dne dopoledne byl prvním zahraničním vedoucím představitelem, se kterým se prezident Xi setkal, mexický prezident Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem. V červenci 2018 byl López zvolen prezidentem Mexika. Jde o první oficiální setkání obou lídrů.

Xi Jinping při setkání poukázal na to, že přátelství mezi Čínou a Mexikem prošlo vzestupy a pády a postupem času zesílilo. Obě země loni slavnostně oslavily 50. výročí navázání diplomatických vztahů a letos 10. výročí navázání komplexního strategického partnerství. V současnosti je neustále zdůrazňována strategická povaha, komplementarita a vzájemná prospěšnost vztahů mezi Čínou a Mexikem a vzájemné porozumění a podpora v otázkách, které se týkají vlastních hlavních zájmů a hlavních zájmů druhé strany, posílily. Čína přikládá velký význam vztahům mezi Čínou a Mexikem a je ochotna spolupracovat s Mexikem na posílení strategického sladění, využití potenciálu spolupráce, využití doplňkových výhod a posunutí bilaterálních vztahů na novou úroveň.

Druhým zahraničním vedoucím představitelem, se kterým se prezident Xi setkal, byla peruánská prezidentka Dina Boluarte.

Xi Jinping řekl, že bylo potěšením se setkat s paní prezidentkou. Peru je důležitou zemí Jižní Ameriky a jednou z prvních latinskoamerických zemí, které navázaly diplomatické vztahy s Čínou. Od počátku navázání diplomatických vztahů před více než půl stoletím si Čína a Peru vždy vzájemně rozuměly a podporovaly se v otázkách, které se týkají nejen vlastních hlavních zájmů, ale i hlavních zájmů druhé strany. Bilaterální spolupráce se neustále rozvíjely. Letos si připomínáme 10. výročí založení komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Peru. Když se ohlédneme za uplynulými 10 lety, sklidili jsme plodné výsledky naší spolupráce. Čína je největším obchodním partnerem Peru. Peru se stalo druhou největší investiční destinací Číny v Latinské Americe a spolupráce mezi oběma zeměmi v rámci budování Pásma a cesty rychle a stabilně postupuje. Spolupráce mezi Čínou a Peru podpořila rozvoj a revitalizaci obou příslušných zemí a přinesla oběma národům hmatatelné přínosy.

V nové situaci je rozvoj vztahů mezi Čínou a Peru nejen v souladu se společnými zájmy obou zemí a společnými aspiracemi obou národů, ale rozvoj vztahů těchto dvou zemí má také velký význam pro udržení zdravého a stabilního rozvoje Asie a Tichomoří a budování otevřené světové ekonomiky. Čína podporuje Peru při pořádání setkání ekonomických lídrů APEC v roce 2024 a je ochotna posílit komunikaci a koordinaci s Peru, aby podpořila nové výsledky spolupráce APEC a přispěla k hospodářské obnově a dlouhodobému rozvoji asijsko-pacifického regionu a budování asijsko-pacifické komunity se společnou budoucností.

V poledne se prezident Xi setkal s premiérem Fidži Sitiveniem Rabukou.

Xi Jinping řekl, že bylo potěšením setkat se s panem premiérem. “V 90. letech, kdy jste byl předsedou vlády Fidži, jste navštívil Čínu a pozitivně jste přispěl k podpoře rozvoje vztahů mezi Čínou a Fidži.

Fidži je první tichomořskou ostrovní zemí, která navázala diplomatické vztahy s Čínou. Před pár dny jsme oslavili 48. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Fidži. Vztahy mezi Čínou a Fidži za poslední půlstoletí obstály ve zkoušce nestálosti v mezinárodní situaci a dosáhly podstatného rozvoje, podporujícího regionální mír, stabilitu a prosperitu. Čína považuje Fidži za dobrého přítele a dobrého partnera mezi zeměmi ‚globálního jihu' a vždy bude podporovat cestu rozvoje nezávisle zvolenou fidžijským lidem. Také bude Fidži podporovat v dosažení národního rozvoje a revitalizace a dále bude Fidži podporovat v tom, aby dosáhlo větší role na mezinárodní a regionální scéně.

V průběhu let došlo v Číně a ve světě k velkým změnám, ale čínská zahraniční politika rovnosti pro všechny země, velké i malé, se nezměnila. Nezměnilo se ani přátelství čínského lidu s fidžijským lidem. I v nové situaci jsem ochoten s Vámi spolupracovat, abychom i nadále podporovali zdravý a stabilní rozvoj komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Fidži a zvýšili přínos pro oba národy.”

Téhož dne odpoledne se prezident Xi setkal s dvěma vedoucími představiteli asijských sousedních zemí.

Prvním je brunejský sultán Haji Hassanal Bolkiah.

Xi Jinping řekl: „Je mi velkým potěšením se setkat s brunejským sultánem. Loni jsme se v této době setkali v Thajsku na neformálním setkání lídrů APEC. Cítím to jako velkou laskavost, že dnes zase vidím svého starého přítele.“

Letos je páté výročí založení čínsko-brunejského strategického partnerství. S ohledem na budoucnost je Čína ochotna spolupracovat s Brunejem na podpoře nového rozvoje dvoustranných vztahů, nadále podporovat vysoce kvalitní spolupráci na Pásmu a cestě a přinášet oběma národům větší výhody.

Prezident Xi se téhož dne také setkal s japonským premiérem Fumiem Kishidou.

Xi Jinping řekl: „Je mi potěšením se opět setkat s panem premiérem. Loni v listopadu jsme se setkali během setkání Asijsko-Tichomořské hospodářské spolupráce (APEC) v Bangkoku, abychom si vyměnili názory na strategické a směrové otázky v našich bilaterálních vztazích a dosáhli jsme určitého důležitého konsensu.“

Obě strany by měly chápat historický trend, sledovat trend doby, zaměřit se na společné zájmy, řádně zvládnout rozdíly, dodržovat principy stanovené ve čtyřech politických dokumentech mezi Čínou a Japonskem, opět potvrdit postavení strategické reciprocity a dát nové konotace, a usilovat o vybudování čínsko-japonských vztahů, které splňují požadavky nové éry.

Od vztahů mezi zeměmi, přes asijsko-pacifickou rodinu až po blaho celého lidstva, Čína svou akcí vysvětluje, že „pokud je svět dobrý, bude dobrá Čína; pokud je Čína dobrá, svět bude lepší.“ Svět také jasně viděl, že Čína vždy pevně stojí na správné straně historie a stojí na straně lidského pokroku.

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree