Projev Xi Jinpinga na 30. neoficiálním zasedání lídrů APEC

2023-11-18 04:34:04
Sdílej:

Držet se původním záměru, sjednotit se a spolupracovat.

Spolupracujeme na podpoře vysoce kvalitního růstu asijsko-pacifické oblasti.

n  Projev na 30. neoficiálním zasedání lídrů APEC

17. listopadu 2023, San Francisco

Xi Jinping, prezident Čínské lidové republiky

 

Vážený pane prezidente Bidene, drazí kolegové,

je mi potěšením být tady s vámi všemi, v krásném San Franciscu. Toto je po třicáté, co se vedoucí představitelé APEC sešli, což má zvláštní význam. Chtěl bych poděkovat prezidentu Bidenovi a vládě USA za důmyslná opatření, která pro toto setkání učinili.

Od ustanovení mechanismu pravidelných setkání vedoucích představitelů byl APEC vždy v popředí globální otevřenosti a rozvoje, účinně podporoval liberalizaci a usnadnění regionálního obchodu a investic, ekonomický a technologický rozvoj, stejně jako pohyb materiálu a lidí.  Vytvořil „asijsko-pacifický zázrak,“ který přitahuje pozornost celého světa.

V současnosti se změny ve světě zrychlují a světová ekonomika čelí různým rizikům a výzvám. Jako motor globálního růstu nese asijsko-pacifická oblast větší odpovědnost doby. Jako lídři asijsko-pacifické oblasti bychom se měli hluboce zamyslet nad tím, v jaké podobě chceme asijsko-pacifickou oblast přenést do poloviny tohoto století. Jak vytvoříme dalších „zlatých třicet let“ asijsko-pacifického rozvoje? Jak může APEC lépe hrát svou roli v tomto procesu?

Staré čínské rčení říká: „Kdekoli je pravda, tam půjdu, i kdyby miliony lidí byly proti.“ Měli bychom podporovat původní záměr asijsko-pacifické spolupráce, zodpovědně reagovat na výzvy doby, společně čelit globálním výzvám a plně realizovat vizi Putrajaya. Dále bychom měli vybudovat otevřené, dynamické, silné, odolné a mírumilovné asijsko-pacifické společenství a tím společně zajistit prosperitu lidí v asijsko-pacifické oblasti a jejich budoucích generací. Zde bych rád uvedl několik návrhů.

Nejprve, je třeba dodržovat inovační úsilí. Inovace je silnou hnací silou rozvoje. Měli bychom sledovat vývojový trend vědy a techniky, podporovat výměnu poznatků v oblasti vědy a techniky, podporovat  spolupráci s aktivnějším přístupem a spolupracovat na vytvoření otevřeného, spravedlivého a nediskriminačního prostředí rozvoje vědy a techniky. Je třeba urychlit digitální transformaci, zúžit digitální propast, implementovat „mapu pro internet a digitální ekonomiku APEC,” podporovat aplikaci nových technologií, jako jsou velká data, cloud computing, umělá inteligence a kvantové výpočty. Je třeba neustále vytvářet nový impulsy a nové silné stránky rozvoje asijsko-pacifické oblasti.

Čína dodržuje strategii rozvoje, které je zaměřená na inovace. Koordinuje podporu digitální industrializace a průmyslové digitalizace. Předložila řadu iniciativ, jako je APEC Digital Village Initiative, digitální identita podniků a podpora zelené a nízkouhlíkové transformace pomocí digitální technologie, což lépe podporuje rozvoj asijsko-pacifické oblasti.

Za druhé, měli bychom dodržovat orientaci otevírání se světu. Zkušenosti z asijsko-pacifického rozvoje nám říkají, že otevírání se vede k prosperitě, a uzavření vede k recesi. Musíme chránit volný a otevřený obchod a investice, podporovat a posilovat mnohostranný obchodní systém, jehož jádrem je Světová obchodní organizace, udržovat stabilitu a plynulost globálních průmyslových a dodavatelských řetězců a postavit se proti politizaci a zbrojení. Musíme usilovat o celkovou bezpečnost ekonomických a obchodní záležitostí. Je třeba neochvějně podporovat integraci regionální ekonomiky, urychlit proces vytvoření asijsko-pacifické zóny volného obchodu, plně implementovat plán APEC ohledně vzájemné konektivity a sdílet regionální příležitosti rozvoje a otevírání se světu.

Čína nedávno úspěšně uspořádala třetí mezinárodní summit o spolupráci v rámci „Pásma a cesty,“ který vnesl nový impuls do podpory globální konektivity a budování otevřené světové ekonomiky. Čína dodržuje implementaci Regionální komplexní dohody o hospodářském partnerství (RCEP) na vysoké úrovni, aktivně uvádí do souladu vysoce standardní hospodářská a obchodní pravidlaKomplexní a progresivní dohody o transpacifickém partnerství a Dohody o partnerství digitální ekonomiky, aktivně podporuje proces propojení těchto dvou dohod a spolupracuje se všemi stranami na vytvoření nového návrhu rozvoje a otevírání se světu.

Za třetí, je třeba dodržovat ekologicky šetrný rozvoj. Tváří v tvář stále závažnějším výzvám, jako je změna klimatu a přírodní katastrofy, musíme trvat na harmonickém soužití mezi lidmi a přírodou, urychlit zelenou a nízkouhlíkovou transformaci modelu rozvoje, společně podporovat snižování uhlíkových emisí, snižování míry znečištění, podporovat větší využití obnovitelných energetických zdrojů a implementovat „ekonomické cíle Bangkoku ohledně bio-cirkulární zelené ekonomiky.“ Tohle položí pevný základ pro asijsko-pacifický růst v oblasti zelené energie.

Čína se drží cesty ekologické priority a zeleného rozvoje, aktivně a stabilně podporuje dosažení uhlíkové neutrality a urychluje zelenou transformaci svého modelu rozvoje. Předložili jsme iniciativy spolupráce APEC v oblasti ekologicky šetrného zemědělství, trvale udržitelných měst, nízkouhlíkové energetické transformace, dále iniciativy spolupráce v oblasti prevence a kontroly znečištění moří. Cílem je podpořit společné úsilí o vybudování čistého a krásného asijsko-pacifického regionu.

Za čtvrté, je třeba podpořit sdílené přínosy. V současné době čelí globální rozvoj vážným výzvám a propast v rozvoji se prohlubuje. Mnohokrát jsem zmínil, že pouze společný rozvoj je skutečným rozvojem. Měli bychom plně implementovat Agendu OSN 2030 pro trvale udržitelný rozvoj, posunout otázky rozvoje zpět do centra mezinárodní agendy, prohloubit komplementaritu našich rozvojových strategií a společně řešit deficit globálního rozvoje. Vítáme všechny strany, aby se aktivně zapojily do globální rozvojové iniciativy, prohloubily spolupráci v oblasti snižování chudoby, potravinové bezpečnosti, industrializace a financování rozvoje. Také aby se zapojily do vytváření globální rozvojové komunity, jejíž účelem je, aby modernizace byla přínosná pro všechny země světa. Čína bude nadále podporovat APEC při uskutečňování ekonomické a technologické spolupráce, abychom společně zvětšili koláč asijsko-pacifického rozvoje.

Vážené kolegové!

Čína plně podporuje budování silné země a omlazení národa prostřednictvím modernizací v čínském stylu. Čína trvá na cestě mírového rozvoje. Základním účelem rozvoje je umožnit čínskému lidu žít dobrý život, nikdo nemá v úmyslu někoho nahrazovat. Letos si připomínáme 45. výročí reforem a otevírání se Číny vnějšímu světu. Budeme se držet cesty vysoce kvalitního rozvoje, podporovat otevírání se světu na vysoké úrovni a využívat modernizaci v čínském stylu k poskytování nových příležitostí pro podporu modernizace zemí po celém světě. Jsem ochoten spolupracovat se všemi svými kolegy na podpoře asijsko-pacifické spolupráce, abychom dosáhli přínosnějších výsledků a společně položili základ pro dalších „zlatých třicet let“ asijsko-pacifické oblasti!

Děkuji vám za pozornost!

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree