Čínské MZV: Vztahy mezi Čínou a EU prokázaly dobrou dynamiku konsolidace a rozvoje, což je v souladu se zájmy obou stran a očekáváním lidí

2023-12-08 01:13:14
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí (MZV) Wang Wenbin (Wang Wen-pin) uspořádal 7. prosince pravidelnou tiskovou konferenci.

Wang Wenbin uvedl, že dnes ráno se prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) setkal s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, kteří přijeli do Číny na 24. setkání vedoucích představitelů Číny a EU. Wang Wenbin dále řek, že by rád využil této příležitosti, aby vás seznámil s důležitými informacemi o tomto setkání.

Prezident Xi Jinping poukázal na to, že od konce loňského roku vztahy mezi Čínou a EU vykazují dobrou dynamiku konsolidace a rozvoje a dialogy na vysoké úrovni ve strategické, ekonomické a obchodní, zelené a digitální oblasti dosáhly plodných výsledků, což je v souladu se zájmy obou stran a očekáváním lidí. Čína a Evropa jsou dvě hlavní síly prosazující multipolaritu, dva hlavní trhy podporující globalizaci a dvě hlavní civilizace obhajující rozmanitost. V současné neklidné mezinárodní situaci mají vztahy mezi Čínou a EU strategický význam a globální vliv a souvisí se světovým mírem, stabilitou a prosperitou. Obě strany mají odpovědnost za to, aby společně zajistily světu větší stabilitu a poskytly více impulsů pro rozvoj.

Prezident Xi Jinping zdůraznil, že v letošním roce uplyne 20 let od navázání komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Evropskou unií. Obě strany by měly shrnout historické zkušenosti, pochopit obecný světový trend a dodržovat správné postavení komplexního strategického partnerství. Obě strany by měly upevnit svůj politický základ, trvat na vzájemném nahlížení ze strategické perspektivy, plně využít vedoucí roli schůzek vedoucích představitelů a pěti dialogů na vysoké úrovni, posílit strategickou komunikaci, zlepšit porozumění a správně řešit rozdíly prostřednictvím konstruktivního dialogu.

Ekonomiky Číny a Evropy se vysoce doplňují a obě strany by měly udělat více pro utužování vazeb mezi zájmovým společenstvím Číny a EU prostřednictvím hlubší a širší spolupráce. Čínský ekonomický růst si udržuje stabilní a pozitivní tempo. Čína prosazuje vysoce kvalitní rozvoj a otevírání se na vysoké úrovni a je ochotna považovat EU za klíčového partnera v hospodářské a obchodní spolupráci, za prioritního partnera ve vědeckotechnické spolupráci a za důvěryhodného partnera ve spolupráci v průmyslovém a dodavatelském řetězci, usilovat o vzájemný prospěch a oboustranně výhodné výsledky a dosáhnout společného rozvoje. Obě strany by měly posílit komplementaritu tržních, kapitálových a technologických výhod, podporovat modernizaci tradičních průmyslových odvětví a rozvoj nově vznikajících odvětví, zkoumat nové modely spolupráce, vytvářet nové body růstu a spolupracovat na zlepšení průmyslových a dodavatelských řetězců. Obě strany by také měly posílit mezilidské a kulturní výměny a usnadnit personální výměny.

Prezident Xi Jinping zdůraznil, že modernizace v čínském stylu a evropská integrace jsou strategická rozhodnutí, která učinily Čína a EU s ohledem na budoucnost. Čína a EU by se měly vzájemně respektovat a podporovat, posilovat ukotvení rozvojových strategií a dosahovat společných cílů. Iniciativa „Pásmo a cesta“ je otevřená platforma, která přinesla hmatatelné výhody více než 150 zemím a lidem světa. Čína je ochotna i nadále podporovat vysoce kvalitní společnou výstavbu „Pásma a cesty“, včetně propojení s plánem EU „Globální brána“, a spolupracovat na pomoci rozvojovým zemím urychlit jejich rozvoj. Obě strany by měly posílit komunikaci a koordinaci v rámci multilaterálních rámců, jako je OSN a G20, držet se multilateralismu, postavit se proti konfrontaci mezi tábory, prosazovat politická řešení mezinárodních a regionálních problémů, vést dialog a spolupráci o hlavních otázkách souvisejících s budoucností lidstva, jako je umělá inteligence, přispívat ke zlepšení blahobytu celého lidstva a reagovat na globální výzvy.

Charles Michel a Ursula von der Leyenová uvedli, že EU a Čína jsou dvě hlavní síly ve světě a jsou si navzájem důležitými hospodářskými a obchodními partnery se stále širšími oblastmi spolupráce. Spolupráce mezi EU a Čínou je oboustranně výhodná a rovnocenná. Dobré řízení a rozvoj vztahů mezi EU a Čínou přímo souvisí se zájmy lidí na obou stranách a souvisí také s prosperitou a bezpečností světa. EU přikládá velký význam svým vztahům s Čínou a nechce se od Číny oddělit. Těší se na rozvoj dlouhodobých, stabilních, předvídatelných a udržitelných vztahů s Čínou. Doufá, že toto setkání vedoucích představitelů EU a Číny přinese nový impuls pro budoucí rozvoj vztahů mezi EU a Čínou.

Evropská strana je potěšena výsledky letošního dialogu na vysoké úrovni mezi Evropou a Čínou v různých oblastech, věří, že dlouhodobý a stabilní rozvoj čínské ekonomiky je v zájmu Evropy a doufá, že obě strany budou pokračovat v posilování dialogu a spolupráce v ekonomice, obchodu, zelené, digitální a dalších oblastech a spolupracovat na udržení stability a bezpečnosti dodavatelského řetězce a průmyslového řetězce. Kromě toho Evropa doufá v posilování dialogu a spolupráce v oblasti změny klimatu, umělé inteligence a dalších hlavních globálních problémů souvisejících s budoucností lidstva. EU se drží politiky „jedné Číny“. EU je ochotna posílit komunikaci a zlepšit porozumění s Čínou v otázkách neshod s postojem vzájemného respektu, otevřenosti a upřímnosti. Evropa a Čína sdílejí společnou odpovědnost a společné zájmy za světový mír a stabilitu. EU je ochotna komunikovat a úzce spolupracovat s Čínou za účelem ochrany multilateralismu, prosazování cílů a zásad Charty Organizace spojených národů a prosazování řešení aktuálních problémů na Ukrajině, na Blízkém východě a v dalších regionech.

Wang Wenbin řekl, že Čína vždy nahlížela na vztahy mezi Čínou a EU ze strategické a dlouhodobé perspektivy. Považujeme Evropu za komplexního strategického partnera a důležitý pól v multipolárním světě. Podporujeme EU v dodržování strategické nezávislosti, spolupracujeme s EU na provádění skutečného multilateralismu a pracujeme s EU na udržení světového míru, podpoře společného rozvoje a při reakci na globální výzvy.


(Yawen)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree