Vysvětlení čínské Ústřední konference o ekonomické práci

2023-12-14 17:50:12
Sdílej:

Autor: Zhang Xiaoxi, přidružený výzkumný pracovník Oddělení výzkumu ekonomického růstu Ústavu ekonomiky Čínské akademie sociálních věd.

V pondělí a úterý (11. a 12. prosince) se v Pekingu konala čínská Ústřední konference o ekonomické práci. Konference systematicky přezkoumala čínskou ekonomickou práci v roce 2023 a poskytla směrové pokyny pro hospodářský rozvoj v roce 2024.

Stabilita zůstává nejvyšší prioritou celkového pracovního plánu na rok 2024. Účastníci konference zdůraznili potřebu politiky, která „stabilizuje očekávání, růst a zaměstnanost“. Model růstu v minulosti – závislý na nemovitostech, infrastruktuře a pákových investicích, je neudržitelný. Vzhledem k pokračujícímu tlaku na trh s nemovitostmi a možným účinkům přelévání na místní samosprávy, čelí celková poptávka stále tlaku. Abychom se zcela vymanili ze spirály deflace způsobené dluhem a zajistili stabilní hospodářský rozvoj, je nezbytné udržet domácí spotřebu, aby podpořila vytvoření nové hospodářské rovnováhy, restrukturalizovat průmyslová odvětví, která čelí problémům, s cílem chránit se před „riziky spojenými s likvidací rizik“, provádět reformy ve státních podnicích a financích, a pomoci soukromému sektoru znovu získat důvěru.

Na rozdíl od předchozího hlavního důrazu na stabilitu, letošní konference navrhuje „usilovat o pokrok při zachování stability“ a „aktivně usilovat o pokrok“. Zdůrazňuje „usilovat o pokrok při zachování stability, podporovat stabilitu prostřednictvím pokroku a založit nové instituce před zrušením starých“. V zastřešujícím rámci zaměření se na ústřední úkol hospodářského rozvoje a primární misi kvalitního rozvoje budou politiky pro rok 2024 nakloněny expanzi. Očekává se, že čínská ekonomika zaznamená mírný růst, přičemž skutečný HDP si udrží pozitivní trajektorii a roční cíl růstu přesáhne pět procent.

Měnová i fiskální politika vykazují charakteristiky „stability a pokroku“. Měnová politika si klade za cíl být „obezřetná“ a přechází z důrazu na „sílu“ k nyní zdůrazňované „efektivitě“. Větší důraz je kladen na racionalitu, cíle a strukturu politik. Fiskální politika zatím zaujímá „proaktivní“ postoj a navrhuje „mírná“ zlepšení. Lze předpokládat, že čínská míra fiskálního schodku se pravděpodobně udrží nad třemi procenty. Po emisi bilionů yuanů do vládních dluhopisů na konci letošního roku je vysoce pravděpodobné, že speciální vládní dluhopisy budou opět vydány i v příštím roce.

(Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree