Novoroční poselství čínského prezidenta Xi Jinpinga na rok 2024

2023-12-31 19:41:32
Sdílej:

Milí přátelé,

dobrý den! Nedávno byl čínský tradiční festival Dongzhi (Tung-č´; zimní slunovrat), tento festival znamená obnovení tepla a energie. V této krásné době, kdy se rozloučíme s minulostí a přivítáme nový rok, vám tady z Pekingu přeji hezký nový rok!

V roce 2023 jsme my Číňané pokračovali v pilné práci, prošli jsme bouřkami, viděli jsme krásné pohledy a dosáhli jsme velkých zisků. Všichni si pamatují těžkou práci v celém roce a mají velkou důvěru v budoucnost.

V roce 2023 jsme pevně postupovali dopředu. Prevence a kontrola epidemie stabilně vstoupila do kategorie B a úrovně B kontroly, ekonomika naší země se neustále obnovovala a rozvíjela směrem k vysoce kvalitnímu rozvoji, moderní průmyslový systém byl nadále upevněn, série pokročilých, inteligentních a zelených pilířových odvětví se rychle posílila, produkce obilí dosáhla dvacátý po sobě jdoucí rok rekordní úrody, čistá voda a zelené hory byly lépe chráněny a revitalizace venkova ukázala nový pohled. Všestranné obnovení severovýchodní části země napsalo novou kapitolu, nová oblast Xiong´an (Siung-an) se rychle rozvíjela, ekonomické pásmo podél řeky Jang-c´-ťiang bylo plné energie a oblast Velkého zálivu Guangdong (Kuang-tung)-Hongkong-Macao (také Yue-gang-ao / Jüe-kang-ao) dosáhla velkého pokroku rozvoje. Čínská ekonomika prošla různými těžkostmi a výzvami a stala se silnější.

V roce 2023 jsme silně postupovali dopředu. Po dlouhodobém úsilí jsou inovace a rozvoj Číny plné síly a vitality. Velké letadlo C919 uskutečnilo komerční lety, velká zaoceánská výletní loď vyrobená Čínou provedla zkušební plavbu, členové rodiny „Shenzhou (Šen-čou)“ si předávali štafetu ve vesmíru, ponorka s názvem „Fendouzhe (Fen-tou-če)“ se dostala do extrémní hloubky v moři, produkty čínských značek a mobilní telefony vyrobené v Číně byly populární mezi spotřebiteli, vozidla na nové energie, lithiové baterie a fotovoltaické produkty dodaly značce „Vyrobeno v Číně (Made in China)“ nové jasné barvy. Čína s duchem nezávislého usilování neustále posilovala svůj rozvoj v různých oblastech a všude lze vidět inovace.

V roce 2023 jsme energicky postupovali dopředu. Úspěšně jsme hostili 31. Univerziádu a 19. Asijské hry v Hangzhou (Chang-čou), během kterých sportovci soutěžili a vytvořili skvělé výsledky. Turistické cesty během volna se staly velmi populární, filmový trh vzkvétal, sportovní hry a slavnosti ve vesnicích ukázaly silnou energii obyvatel, nízkouhlíkový život se stal trendem... Vřelá životní atmosféra a situace obnovení rušné práce odráží touhu čínského lidu po štěstí a současně ukazují vřelou Čínu plnou vitality.

V roce 2023 jsme s velkou důvěrou postupovali dopředu. Čína je velká země s dědictvím velké civilizace. Na tak rozlehlém území Číny jsou velmi odlišné krajiny na severu a na jihu země. Ojedinělý kouř stoupající k nebi na poušti na severu a jemný déšť na jihu připomínají lidem dlouhou historii země, Žlutá řeka a řeka Jang-c´-ťiang vždy dávaly Číňanům neustálou sílu k sebevědomí, úsvit civilizací z Liangchu (Liang-čchu) a Erlitou (Er-li-tchou), dědictví kultury znaků na věštebných kostech v Yinxu (Jin-sü), kulturní poklady objevené v Sanxingdui (San-sing-tuej)... Rozlehlá Čína se svou dlouhou historií a bohatou civilizací je základem našeho sebevědomí a zdrojem naší síly.

Čína nejen usiluje o svůj rozvoj, současně také aktivně spojuje ruku se světem a přebírá odpovědnost velmoci. V roce 2023 jsme úspěšně uspořádali Summit Číny a zemí Střední Asie, 3. Fórum a summit pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a cesty a čínská diplomatická práce v tuzemsku přivítala přátele z různých oblastí světa. Já jsem také navštívil některé země a zúčastnil jsem se některých mezinárodních konferencí, setkal jsem se s nemálo starými a novými přáteli, sdílel jsem návrhy Číny a prohloubili jsme vzájemný konsenzus. Rozvoj a změny světa stále probíhají, mírový rozvoj je stále hlavním hlasem, spolupráce a vzájemné výhody jsou navždy pravdou.

Na cestě dopředu je normální, že se setkáváme s bouřkami a výzvami. Některé podniky čelí tlaku na provoz, někteří lidé mají potíže v zaměstnání a v životě, na některých místech došlo ke katastrofám, jako jsou například záplavy, tajfuny a zemětřesení, tomu všemu věnuji velkou pozornost. Neobáváme se potíží, vzájemně si pomáháme, společně reagujeme na výzvy a překonali jsme společně výzvy a potíže, tím jsem hluboce dojat a k tomu přispěl každý - pilně pracující zemědělec, dělník, podnikatel, který se nebojí neúspěchu, voják chránící zemi... Lidé v různých odvětvích, každý obyčejný Číňan přinesl neobyčejný příspěvek! Lidé jsou navždy naší největší spolehlivou silou v reakci na všechny potíže.

Příští rok bude 75. výročí založení Čínské lidové republiky. Musíme důkladně podporovat rozvoj modernizace v čínském stylu, komplexně, přesně a všestranně prosazovat novou koncepci rozvoje, urychlit vytváření nové struktury rozvoje, podporovat vysoce kvalitní rozvoj, dobře koordinovat rozvoj a bezpečnost, trvat na usilování o pokrok při stabilním rozvoji a podporovat stabilitu pomocí rozvoje a upevnit a zesílit dobrý trend oživení ekonomiky, tím realizujeme pevný a dlouhodobý rozvoj ekonomiky. Je třeba všestranně prohloubit reformy a otevírání se světu, nadále posílit důvěru v rozvoj a vitalitu ekonomiky, vynaložit velké úsilí na rozvoj vzdělávání a výchovu talentů, je třeba nadále podporovat Hongkong a Macao při uplatňování svých výhod, aby na základě lepší integrace do celkového rozvoje země dosáhly dlouhodobého rozkvětu a stability. Sjednocení Číny je určenou věcí historie, spoluobčané na obou březích Tchajwanského průlivu by měli společně usilovat o omlazení čínského národa a společně sdílet velké omlazení národa.

Naše cíle jsou velké a jsou současně prosté. Podstatou cílů je to, aby lidé měli krásnější život. Vzdělávání dětí, zaměstnání mladých lidí, šťastný život seniorů v důchodu, to všechno jsou věci různých rodin a věci země. Všichni máme svou práci a úkoly, také máme tlak, proto musíme vytvořit teplou a harmonickou atmosféru ve společnosti, rozšířit prostor pro aktivní inovaci a vytvořit příjemné životní podmínky, abychom měli krásnou náladu, barevný život a realizovali své sny.

V současné době některá místa na světě trpí válkou. Čínský lid má vědomí, že mír je velmi vzácný. Jsme ochotni s mezinárodním společenstvím s úvahou o budoucnosti a štěstí lidstva v srdci podporovat vytvoření společenství se sdílenou budoucností lidstva a budovat krásnější svět.

V tomto okamžiku je venku krásná noc, do které svítí světla z domovů různých rodin. Společně přejme prosperitu a rozkvět vlasti a mír a klid lidem na celém světě. Přeji vám všem štěstí, bezpečí a zdraví do nového roku!

Děkuji vám!   Ta

  

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree