Xi Jinping pronesl projev na 3. plenárním zasedání 20. Ústřední komise pro disciplinární inspekci

2024-01-08 22:09:57
Sdílej:

Ústřední komise Komunistické strany Číny (KS Číny) pro disciplinární inspekci (CCDI) přijala komuniké na svém 3. plenárním zasedání, které se konalo 8. ledna v Pekingu.

Generální tajemník Ústředního výboru KS Číny, čínský prezident a předseda Ústředního vojenského výboru Xi Jinping se zúčastnil plenárního zasedání a pronesl důležitý projev.

Zasedání se zúčastnili představitelé strany a státu včetně Li Qianga, Zhao Leji, Wang Huninga, Cai Qi, Ding Xuexianga a Li Xi.

Plenární zasedání, kterému předsedal Stálý výbor CCDI, přezkoumalo kontrolu a dohled nad disciplínou v průběhu roku 2023 a přidělilo úkoly na rok 2024. Byla projednána a přijata zpráva o práci, kterou jménem Stálého výboru CCDI předložil Li Xi.

Účastníci vážně a plně prostudovali důležitý projev Xi Jinpinga během plenárního zasedání. Shodli se, že projev Xi Jinpinga poskytl vědecké odpovědi na hlavní otázky týkající se sebe-reformy strany a zahrnoval strategické plány na pokračování a prohloubení boje proti korupci.

Důležitá myšlenka Xi Jinpinga o sebe-reformě strany slouží jako základní směrnice pro podporu plné a přísné samosprávy strany, zlepšení chování a budování integrity a boj proti korupci na nové cestě v nové éře.

Na plenárním zasedání bylo zdůrazněno, že rok 2023 představuje první rok plného provádění hlavních zásad 20. sjezdu KS Číny a došlo také k čínskému hospodářskému oživení a růstu po dosažení hladkého přechodu v reakci na COVID-19.

Stálý výbor CCDI podle komuniké posílil politický dohled v souladu se strategickými plány 20. sjezdu KS Číny, zintenzivnil úsilí o boj proti korupci a upevnil ohromující vítězství v boji proti korupci.

Od 18. sjezdu KS Číny v roce 2012 vedl Xi Jinping s bezprecedentním odhodláním a silou celou stranu v prosazování plné a přísné samosprávy. Předložil řadu originálních a významných konceptů, myšlenek a strategií, které formovaly myšlenku Xi Jinpinga o sebe-reformě strany a vedly KS Číny, tuto velkou politickou stranu s historií více než sto let, při otevírání nové hranice v sebe-reformě.

Tato myšlenka, nová kapitola myšlenky Xi Jinpinga o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru, signalizuje, že chápání KS Číny zákonů, které jsou základem vývoje marxistické politické strany, a zákonů, které jsou základem vlády komunistické strany, dosáhlo nového vrcholu.

Rok 2024 je 75. výročím založení Čínské lidové republiky a bude kritickým rokem pro plnění cílů a úkolů stanovených 14. pětiletým plánem (2021-2025).

V letošním roce by podle komuniké měla práce kontroly a dohledu nad disciplínou dodržovat pokyny myšlenky Xi Jinpinga o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru, měly by být pečlivě studovány a realizovány myšlenky Xi Jinpinga o sebe-reformě strany a měly by být rozhodně prováděny strategie plné a přísné samosprávy strany.

Komuniké rovněž vyzvalo k úsilí o zlepšení systémů výkonu plné a přísné samosprávy strany, zlepšení chování strany a prosazování disciplíny strany a boj proti korupci.

Podle komuniké by měly být posíleny a rozšířeny úspěchy vzdělávací kampaně o studiu a implementaci myšlenky Xi Jinpinga o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru. Dokument vyzývá k transformaci výsledků učení na skutečné výsledky v oblasti zlepšení chování, prosazování disciplíny a boje proti korupci.

Komuniké zdůraznilo důležitost udržování klíčového postavení soudruha Xi Jinpinga v Ústředním výboru KS Číny a ve straně jako celku a autority v Ústředním výboru KS Číny, a jeho centralizovaného, sjednoceného vedení, a vyzvalo k posílení politického dohledu a okamžitým opatřením k odstranění veškerých potenciálních politických nebezpečí.

Komuniké také zdůraznilo potřebu odstranit živnou půdu pro korupci. Je třeba vynaložit úsilí o neustálé zintenzivňování boje proti korupci a nadále se zaměřit na klíčové otázky, oblasti a cíle, jakož i na nové a skryté formy korupce, přičemž prioritou je trestání korupce zahrnující dohodu mezi úředníky a podnikateli.

Vyzvalo rovněž k rozhodnému boji proti korupci, která přímo ovlivňuje životy lidí, k boji proti přeshraniční korupci a k prosazování vnitrostátních právních předpisů proti korupci.

Komuniké zdůraznilo důležitost prohloubení provádění osmibodového rozhodnutí ústředního vedení strany o pravidelném a dlouhodobém zlepšování chování.

Zdůraznilo potřebu důrazně napravit zbytečné formality a byrokratismus, které představují hlavní obavy kádrů a veřejnosti, a vyzvalo k úsilí o řešení problémů, které ovlivňují kvalitní rozvoj nebo zvyšují zátěž úředníků pracujících na primární úrovni, jakož i úsilí o napravení zkreslených názorů na moc a nesprávné pochopení toho, co znamená dobrý výkon.

Komuniké zdůraznilo potřebu přísných kroků ke zpřísnění disciplíny strany a vyzvalo ke vzdělávání v oblasti disciplíny strany a tvrdé práci na řešení otázek, jako je nedostatečná pozornost, neporozumění nebo nezvládnutí pravidel strany a disciplíny.

Komuniké zdůraznilo důležitost zachování správné politické orientace a prohloubení inspekce a vyzvalo k pevnému pokroku při všeobecném provádění inspekcí.

Podle komuniké by reforma a institucionální budování systému disciplinární kontroly a dohledu měla být více standardizována, regulována a v souladu s právním státem.

Komuniké zdůraznilo potřebu zlepšit systém dohledu nad primární úrovní a posílit dohled nad vedoucími týmy a jejich vedoucími.

Vyzvalo k další integraci digitálních technologií do práce související s disciplinární kontrolou a dohledem a k vytvoření integrované pracovní platformy.

Komuniké zdůraznilo význam pokračování ducha důkladné sebe-reformy s cílem posílit disciplinární kontrolní a dozorové orgány a zároveň naléhavě usilovat o odstranění špatných pracovníků z těchto orgánů, a zdůraznilo potřebu, aby tyto orgány nebyly slepé vůči svým vlastním problémům.

Plenární zasedání vyzvalo k těsnějšímu shromáždění kolem Ústředního výboru KS Číny se soudruhem Xi Jinpingem v jeho jádru a k věnování neutuchajícího úsilí o pokrok kvalitního rozvoje disciplinární inspekční a dohledové práce na nové cestě s cílem poskytnout silnou záruku pro budování silné země a realizaci národního omlazení na všech frontách prostřednictvím čínské cesty k modernizaci.

(Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree