Španělský premiér Pedro Sánchez se setkal s Wang Yi

2024-02-20 14:46:26
Sdílej:

Španělský premiér Pedro Sánchez Pérez-Castejón se 19. února místního času setkal v Madridu se členem Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a ministrem zahraničí Wang Yi (Wang I), který přijel na návštěvu Španělska.

Wang Yi řekl, že Čína a Španělsko v loňském roce slavnostně oslavily 50. výročí navázání diplomatických vztahů. Vůdci obou zemí shrnuli úspěšné zkušenosti z bilaterálních výměn a vytvořili strategické plány dalšího rozvoje. Stojíme na novém výchozím bodě a jsme ochotni spolupracovat se Španělskem na otevření dalších slavnějších 50 let pro bilaterální vztahy v duchu vzájemné důvěry, vzájemného respektu, rovného zacházení a oboustranně výhodné spolupráce. Jako komplexní strategičtí partneři a země s významným mezinárodním vlivem by Čína a Španělsko měly ukázat svou odpovědnost a vnést více stabilizační síly do chaotického světa.

Wang Yi řekl, že včera podrobně jednal s ministrem zahraničí José Manuelem Albaresem Buenem a dosáhli širokého konsenzu o opětovném potvrzení pozice komplexního strategického partnerství mezi Čínou a Španělskem. Dohodli se, že budou i nadále navzájem usilovat o porozumění, podporovat své klíčové zájmy a upevňovat strategické základy bilaterálních vztahů. Čína je ochotna udržovat se Španělskem výměny na vysoké úrovni, posílit ukotvení rozvojových strategií, prohloubit vzájemně výhodnou spolupráci, zintenzivnit mezilidské a kulturní výměny a posouvat bilaterální vztahy do nových výšin.

Pedro Sánchez řekl, že úzké výměny názorů na vysoké úrovni mezi Španělskem a Čínou vnesly do vztahů mezi oběma zeměmi silný impuls. Španělsko přikládá velký význam komplexnímu strategickému partnerství mezi Španělskem a Čínou, oceňuje pozitivní opatření Číny k usnadnění hospodářských a obchodních výměn a mezilidských výměn mezi těmito dvěma zeměmi a je ochotno spolupracovat s Čínou na dalším využití potenciálu pro spolupráci. Poděkoval Číně za podporu španělského úsilí o ochranu územní celistvosti. Španělsko pevně dodržuje politiku jedné Číny. Vysoce oceňuje konstruktivní roli Číny v mezinárodních záležitostech a její příspěvek ke globálnímu růstu a podporuje Evropu a Čínu v rozvíjení vztahů a posilování spolupráce. Tváří v tvář vážným výzvám v mezinárodní situaci by Evropa a Čína měly společně podporovat OSN v tom, aby hrála svou klíčovou roli a hrála pozitivní roli při prosazování míru a stability a zlepšování globálního vládnutí.

Wang Yi řekl, že Čína považuje EU za důležitou sílu v multipolární struktuře, podporuje evropskou integraci, podporuje rozvoj a růst EU a dosahování její strategické nezávislosti. Dokud budou Čína a Evropa posilovat jednotu a spolupráci, nebude prostor pro konfrontaci. Svět je globální vesnice a zájmy všech zemí jsou propojené a všechny země mají společný osud. Jsme ochotni spolupracovat s evropskou stranou na společné ochraně systému volného obchodu, provádět multilateralismus, prosazovat rovnoprávnou a spořádanou světovou multipolaritu a inkluzivní ekonomickou globalizaci a společně vytvořit lepší budoucnost pro lidstvo.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree