Čínské ministerstvo obchodu vyvrací falešné zprávy USA: Spojené státy ignorují velké úspěchy Číny při plnění jejích závazků vstoupit do WTO

2024-02-26 15:58:37
Sdílej:

Otázka: Úřad obchodního zmocněnce Spojených států amerických nedávno vydal „Zprávu o plnění závazků Číny o přistoupení k WTO v roce 2023“, která popírá úspěchy Číny při plnění jejích závazků vůči WTO a obviňuje čínský hospodářský a obchodní systém a politiku z toho, že představují obrovské výzvy pro světový obchod. Jak se k tomu vyjadřuje čínské ministerstvo obchodu?

Odpověď: Čína zaznamenala v této zprávě falešná obvinění. Spojené státy ignorují velké úspěchy Číny při plnění jejích závazků vůči WTO, překrucují pozoruhodné úspěchy Číny v budování socialistického tržního hospodářství, reforem a otevírání se, popírají důležitý přínos Číny k mnohostrannému obchodnímu systému a světovému hospodářskému rozvoji. Kromě toho USA obviňují Čínu z hospodářské a obchodní politiky s nepodloženými a svévolnými standardy, nepravdivě nazývají čínská legitimní obchodní opatření „ekonomickým nátlakem“, označují čínskou reakci na americké sankce a potlačování jako „aktivní oddělování“ a lživě obviňují Čínu z toho, že způsobuje „nadměrnou kapacitu“. Toto plně odráží unilateralismus a šikanózní chování Spojených států. Čína se rozhodně staví proti tomu.

Od vstupu do WTO Čína jako největší rozvojový člen na základě svých národních podmínek vždy pevně podporovala multilaterální obchodní systém, praktikovala skutečný multilateralismus, seriózně plnila své závazky vůči WTO, neustále zlepšovala socialistický tržní ekonomický systém a právní systém. Čína rozšířila otevírání institucí na vysoké úrovni, plně a hluboce se podílela na reformě WTO a aktivně pomáhala dalším rozvojovým členům, zejména nejméně rozvinutým zemím, začlenit se do mnohostranného obchodního systému. V minulém roce sehrála Čína pozitivní a konstruktivní roli tím, že se stala první velkou rozvojovou zemí, která dokončila ratifikaci Dohody o subvencích v rybolovu, vedla k dokončení jednání o textu dohody a o usnadnění investic a podpořila WTO, aby významně uzavřela jednání o některých globálních pravidlech digitálního obchodu. Pozitivní a konstruktivní role, kterou Čína sehrála, byla vysoce oceněna všemi stranami a její přínos k WTO a celosvětovému hospodářskému a obchodnímu rozvoji je všem zřejmý.

V posledních letech použily Spojené státy jako výchozí bod postoj „Amerika na prvním místě“, porušily pravidla WTO, zavedly jednostrannou obchodní šikanu, formulovaly diskriminační průmyslovou politiku, narušily globální průmyslové a dodavatelské řetězce, vážně ovlivnily mezinárodní obchodní řád a poškodily společné zájmy členů WTO. Čína a další členové při mnoha příležitostech vyjádřili své obavy. Když orgán WTO pro řešení sporů rozhodl, že příslušná opatření USA porušují pravidla WTO, Spojené státy nejen odmítly provést rozhodnutí WTO, ale také „paralyzovaly“ odvolací orgán WTO, což způsobuje vážné poškození mnohostranného obchodního systému. USA nereflektují a nenapravují své vlastní chování, ale místo toho používají metody pošpiňování a přesouvání viny, aby zakryly svá porušování a sabotáže. To je krajně nezodpovědné. Znovu vyzýváme Spojené státy, aby urychleně napravily svá nesprávná slova a činy, důsledně dodržovaly pravidla WTO a své vlastní závazky a spolupracovaly s ostatními členy, včetně Číny, na společné ochraně mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech WTO stojících v jeho jádru. Spojené státy by měly účinně hrát svou náležitou roli při řešení globálních problémů a výzev.

Jia

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree