Rozhodně se stavíme proti filipínskému „zákonu o námořní oblasti“

2024-03-05 18:32:04
Sdílej:

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning dnes řídila pravidelnou tiskovou konferenci. Novinář se zeptal na nedávno schválený „zákon o námořní oblasti“ filipínským senátem. Mao Ning poukázala na to, že filipínský senát schválil tzv. „zákon o námořní oblasti“ ve snaze upevnit nelegální případ rozhodčího řízení Jihočínského moře formou vnitrostátních právních předpisů, které nelegálně začlení většinu ostrovů a útesů a souvisejících mořských oblastí čínského ostrova Huangyan a ostrovů Nansha do jejich mořské oblasti, což vážně porušuje čínskou územní suverenitu a námořní práva a zájmy v Jihočínském moři. Čína se pevně staví proti tomu a učinila slavnostní prohlášení Filipínám.

Mao Ning zdůraznila postoj Číny takto:

1, Čína má svrchovanost nad ostrovy Nansha a jejich přilehlými vodami, ostrovy Zhongsha včetně ostrova Huangyan a jejich přilehlými vodami, a má svrchovaná práva a jurisdikci nad příslušnými vodami. Výše zmíněná územní svrchovanost a námořní práva Číny se vytvořila během dlouhého historického období s dostatečným historickým a právním základem v souladu s Chartou OSN a mezinárodním zákonem, včetně Úmluvy OSN o mořském právu.

2, Územní rozsah Filipín je určen řadou mezinárodních smluv a nikdy nezahrnoval ostrov Huangyan a žádné ostrovy nebo útesy z čínského souostroví Nansha. Filipíny nelegálně založily takzvanou „skupinu ostrovů Kalayaan“ mimo jejich vlastní územní působnost, což porušuje územní suverenitu Číny a je to nezákonné a neplatné.

3, Filipíny jednostranně zahájily mezinárodní arbitráž bez souhlasu čínské vlády, která porušuje mezinárodní zákon, včetně Úmluvy OSN o mořském právu. Rozhodčí soud překročil v případu Jihočínského moře rámec své pravomoci a učinil nesprávné rozhodnutí, což vedlo k nezákonnému a neplatnému nálezu. Čína nepřijímá ani se neúčastní rozhodčího řízení v Jihočínském moři, nepřijímá ani neuznává nález a nepřijímá žádné nároky nebo žaloby založené na tomto nálezu. Územní svrchovanost Číny a její námořní práva v Jihočínském moři nejsou tímto rozhodnutím za žádných okolností dotčena.

4, Územní suverenita je předpokladem a základem pro vytváření námořních práv a zájmů. Takzvaný „zákon o námořní oblasti“ vážně porušuje ustanovení mezinárodního zákona, jako je Charta OSN a Úmluva OSN o mořském právu, a vážně porušuje ducha Deklarace o chování stran v Jihočínském moři. Jedná se o skutečný zlý zákon a nevyhnutelně zkomplikuje situaci v Jihočínském moři.

5, Čína naléhavě vyzývá Filipíny, aby skutečně respektovaly čínskou územní suverenitu a námořní práva, okamžitě přestaly přijímat veškerá jednostranná opatření, která mohou vést k eskalaci sporů a ke zvýšení složitosti situace, aby se vrátily na správnou cestu řešení rozdílů prostřednictvím vyjednávání a konzultací, a spolupracovaly s Čínou na zachování celkových dvoustranných vztahů a míru a stability v Jihočínském moři.

(Kl)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree