Xi Jinping vyzval členy ČLPPS, aby dosáhli konsenzu pro čínskou modernizaci

2024-03-07 21:10:46
Sdílej:

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching), rovněž generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a předseda Ústředního vojenského výboru, navštívil členy Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS), kteří se účastní 2. zasedání 14. ČLPPS v Pekingu, hlavním městě Číny, 6. března 2024. /Xinhua (Sin-chua)

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) vyzval 6. března při účasti na diskusi spojené skupiny během 2. zasedání 14. Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS) členy ČLPPS, aby dosáhli širokého konsenzu, který by přispěl k čínské modernizaci.

Xi, také generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a předseda Ústředního vojenského výboru, vyzval členy ČLPPS z různých politických stran, organizací, etnických skupin a společenských kruhů, aby provedli hloubkový výzkum a aktivně podávali návrhy na základě hlavních strategických úkolů stanovených 20. sjezdem KS Číny a opatření schválených Ústředním zasedáním pro ekonomickou práci.

Zasedání se zúčastnili členové ČLPPS z Revolučního výboru čínského Kuomintangu (RVČK), z oblasti vědy a techniky a z oblasti ochrany životního prostředí a zdrojů.

Před Mezinárodním dnem žen, který připadá na 8. března, vyjádřil Xi Jinping upřímný pozdrav a přání všeho nejlepšího ženám všech etnických skupin a ze všech oblastí života.

Během diskuse spojené skupiny hovořilo šest členů ČLPPS o tématech spolupráce přes Tchajwanský průliv v průmyslových a dodavatelských řetězcích, hlavních internetových technologiích a ochraně životního prostředí.

Poté, co Xi Jinping pozorně vyslechl připomínky a návrhy členů ČLPPS, přednesl projev. Řekl, že ÚV KS Číny sjednotil a vedl celou stranu a čínský lid všech etnických skupin k dosažení hlavních cílů hospodářského a sociálního rozvoje v roce 2023, a dodal, že členové ČLPPS přispěli svým úsilím a moudrostí k tomuto těžce dosaženému úspěchu.

Pokud jde o práci týkající se Tchaj-wanu, Xi naléhal na RVČK, aby sjednotil všechny patrioty doma i v zahraničí a na Tchaj-wanu i mimo něj, aby posílili opozici proti „nezávislosti Tchaj-wanu“, rozšířili podporu národního znovusjednocení a společně prosazovali mírové znovusjednocení Číny.

Xi Jinping vyzval k aktivnímu úsilí o podporu výměn a spolupráce v oblastech, jako je vědecko-technický rozvoj, zemědělství, kultura a rozvoj mládeže přes Tchajwanský průliv, a k prohloubení integrovaného rozvoje obou břehů Tchajwanského průlivu.

Xi vyzval členy ČLPPS a všechny lidi z oblasti vědy a techniky, aby posílili základní výzkum a aplikovaný základní výzkum, usilovali o dosažení průlomů v klíčových oblastech a vytvořili nové hnací síly pro rozvoj výrobní síly nové kvality.

Xi vyzval členy ČLPPS z oblasti ochrany životního prostředí a zdrojů, aby udělali nové přínosy k ochraně životního prostředí a k udržení vysoce kvalitního rozvoje s vysokou úrovní ochrany.

Vyzval také k úplné a přesné implementaci pokynů pro cílenou, vědecky podloženou a zákonnou kontrolu znečištění, prosazování ekologického a nízkouhlíkového sociálního a ekonomického rozvoje a prosazování opatření ohledně vrcholu emisí uhlíku a uhlíkové neutrality aktivním a obezřetným způsobem.

Vzhledem k tomu, že letos si připomínáme 75. výročí založení ČLPPS, Xi Jinping zdůraznil, že ČLPPS by mělo podporovat specializovaný institucionální rozvoj tohoto poradního orgánu, a naléhal na členy ČLPPS, aby zlepšovali svou schopnost plnit povinnosti a podporovali nové pokroky práce ČLPPS a spolupráce mezi více stranami.

(Sve)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree